Tarım Kredi

2021 Yılı Hayvancılık Destekleri Belli Oldu

2021 Yılı Hayvancılık Destekleri Belli Oldu

5 Kasım 2020 tarihinde Resmi gazete’ de yayınlanan karar ile 2021 yılı tarım ve hayvancılık destekleme ödemelerini miktarları belirlendi. 2021 yılında geçerli olacak şekilde belirlenen tarım ve hayvancılık destekleme ödeme miktarları ve diğer merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: tıklayınız

2021 yılında bunlara ek olarak Telafi edici ödeme destekleri, diğer tarımsal amaçlı destekler (sertifikalı tohum kullanım desteği, Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Ar-Ge projeleri desteği) de verilecek.

2021 Yılında Hayvancılık Destekleri

2021 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvancılık Destekleri kapsamında;

 • Yem bitkileri desteği,
 • Bombus arısı desteği,

Büyükbaş hayvancılık desteklemeleri kapsamında;

 • Buzağı/malak/dişi manda desteği,
 • Islah amaçlı süt içerik analizi desteği,
 • Düve alımı desteği,
 • Hastalıktan ari işletme desteği,
 • Besilik erkek sığır desteği,

Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri kapsamında;

 • Çoban istihdam desteği,
 • Anaç koyun keçi desteği,
 • Sürü büyütme ve yenileme desteği,
 • Küçükbaş soy kütüğü desteği,

Diğer hayvancılık desteklemeleri kapsamında;

 • Tiftik üretimi desteği,
 • İpek böceği desteği,
 • Arıcılık desteği,
 • Aşı, atık ve küspe desteği verilecek.
 • Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği,
 • Zararlı organizmalara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği,
 • Su ürünleri yetiştiriciliği desteği,
 • Balıkçı gemisi desteği,
 • Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması uygulamaları desteği verilecek.

Tarımsal destekler 2021

Tarımsal destekler kapsamında Bakanlık tarafından ÇKS’ ye kayıtlı olan çiftçilere sağlanacak ödeme miktarları ise şu şekilde olacaktır.

em bitkileri desteğinde belirlenen miktarlarda ödemeler yapılır.

2021 Tarımsal destekleme ödemelerinin miktarlarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Yem Bitkileri Desteği 2021

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde, ekli listede yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla tek ve çok yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydı ile aşağıda belirtilen miktarlarda ödemeler yapılmaktadır.

ıllık dekar başına ödenen miktarlar şu şekilde olacaktır.

 • Sulu veya kuru korunga: 60,00T L.
 • Kuru ekilişler: 40 TL.
 • Sılajlık ekişiler (sulu): 100 TL.
 • Tek yıllık yem bitkileri: 60 TL.
 • Çok yıllık yem bitkileri (sulu): 90 TL.
 • Yapay çayır mera desteklemeleri: 150 TL.

Bombus Arısı Desteği

Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık ÖKS’ye Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı Seralarda yani örtüaltı ünitelerinde, Bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenir.

Büyükbaş Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları

Malak/Buzağı/ Dişi Manda Desteği olarak üreticilere 2021 yılında sağlanacak olan destekleme ödemelerinin miktarları şu şekildedir;

Buzağı desteği

Buzağı desteği olarak;

 • Programlı aşıları tamamlanmış olan, 4 ay ve üzeri yaşta, buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL.
 • Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlanmasından veya bu ırkların Bakanlık tarafından izinli boğaları ile tabi tohumlanmasından doğan buzağılarına 600 TL./ baş ödenmektedir.
 • Yetiştirici iller olan ; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenir.

Manda desteği

Manda desteği olarak;

 • Dişi mandalara 250 TL/baş,
 • soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş,
 •  programlı aşılan tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş,
 • soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL/baş destek ödenir.

Islah amaçlı süt içerik analizi desteği

Islah amaçlı süt içerik analizi desteği olarak;

 • Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 150 TL/baş’a kadar destek ödenir.

Düve alımı desteği olarak;

En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ı kadar destek ödenir.

Hastalıktan ari işletme desteği

Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki art işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak 100 TL/baş destek ödenir.

Besilik erkek sığır desteği

Besilik erkek sığır desteği olarak

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırların (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş için (200 baş dâhil) hayvan başına 250 TL/baş destek ödenir. Besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranır.

Küçükbaş Hayvancılık Desteklemeleri

küçükbaş hayvancılık destekleri olarak koyun ve keçisi bulunan çiftçilere;

Çoban istihdam desteği verilecek. Çoban desteği 100 baş ve üzeri anaç keçi ve koyun varlığına sahip işletmelere ve çobanlara 5.000 TL. olarak ödenir.

Anaç koyun keçi desteği

Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği ile beraber üte yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına hayvan başına 30,00 TL., anaç keçilerine ise 35,00 TL. ve anaç tiftik keçisi başına ilave olarak 20,00 TL., göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2,00 TL. baş destek ödenir.

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Bir önceki yılın anaç koyun ve keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmeler de bir önceki yılın oğlak ve kuzularını, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlara Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydı ile 100 TL. ödenir.

Küçükbaş soy kütüğü desteği

Küçükbaş soy kütüğü desteği, ıslah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Ön Soy Kütüğü ve Küçükbaş  Soy Kütüğü Bilgi sistemine (SOYBİS) ve Bakanlık HSN sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun ve keçileri için 100 TL., soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen teke ve koç yetiştiricilerine ise 500 TL. baş desteği ödenir.

Diğer hayvancılık desteklemeleri

 • Tiftik üretimi desteği
 • İpek böceği desteği
 • Arıcılık desteği
 • Aşı, atık ve küpe desteği
 • Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) destekleri verilecektir. Bu destekleme miktarları ise şu şekilde olacaktır.

Tiftik üretimi desteği üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerin;

 • Oğlak tiftiğine 30 TL/kg,
 • Anamal tiftiğine 28 TL/kg
 • Tali tiftiğine 20 TL/kg,
 • Sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğine ilave 10 TL/kg destek ödenir.

İpekböceği destekleri;

 • İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 100 TL/kutu,
 • Ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıtlanma haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kg’ına 70 TL destek ödenir.

Arıcılık desteği;

Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemine AKS’ye kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri veya üretici birliklerine üye üreticilere;

 • Arılı kovan başına 15 TL,
 • Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir.

Aşı, atık ve küpe desteği;

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine,

 • Büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş,
 • Küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş,

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara

 • Büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş,
 • Küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş destek ödenir.

Ditap Desteği;

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici- yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve Besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla  büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarda hayvan başına, arıcılıkta kovan başına ipekböceğinde kilogram başıbna aşağıdaki miktarlarda destek ödemesi yapılır.

Hayvan gen kaynakları desteği

Su Ürünleri Desteği

Alabalık, midye, sazan, balo balığı tüm su ürünlerinde verilecek destek ödeme miktarları aşağıdaki gibidir;

Su ürünleri desteği

Balıkçı gemisi desteği ise; geleneksel kıyı balıkçılığın kayıt altına alınması ve desteklenmesi, balıkçılığın devamlılığın sağlanması amacıyla  iç sularda faaliyet gösteren balıkçıların devamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı gemilerini aşağıdaki miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılır.

Balıkçı gemisi desteği

Karar kapsamındaki desteklemelerden, toprak analizi desteği ile Ar-Ge Projesi destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaktır.

5 Kasımda yayınlanan karar tebliği, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.