Tarım Kredi

Buzağı Destekleme Ödemeleri 2020 Ne Zaman Yatar?

Büyükbaş hayvancılık yapmak isteyen çiftçilerimize Bakanlık tarafından verilen destek konularından bir tanesi de buzağı desteği olmaktadır. Tarım, mazot gübre gibi tarımsal konuların yanı sıra birçok konuda hayvancılık desteği de sağlanmaktadır. Buzağı destekleme başvuruları bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde verilmekte olup, T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması mümkündür. Yetiştiricilerimiz buzağı desteklemelerinin ne zaman verileceğini merak ederken beklenen açıklama Bakan Pakdemirli’den geldi ve Ocak ayı içerisinde yetiştiricilerimize ödemeleri verildi. 2020 yılında yeniden başvurular kabul edilecek ve ödemeler 2021 yılında yapılacak. 

Buzağı Destekleme Ödemeleri 2020 Ne Zaman Yatar?

Büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak, hayvan ırklarının korunması, hayvan hastalıklarından ari işletmelerin kurulması gibi konularda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştiricilerimize çok çeşitli konularda destek verilmektedir. Mevcut hayvan kayıplarının en az indirilmesi ve sağlıklı ırkların yetişmesi adına verilen bu desteklerden çok fazla yetiştiricimiz yararlanmaktadır. Binlerce vatandaşımız hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlıyor. Ülke genelindeki hayvancılık faaliyetlerinde bulunan üreticilerimiz bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde başvurularını yapabiliyor. Şartların sağlanması durumunda bakanlık Ziraat Bankası aracılığı ile ilan edilen tarihlerde kendilerine ödeme yapıyor. Buzağı destekleri için başvurular iki dönem halinde kabul edilmektedir. İlk dönem başvuru yapan yetiştiricilerimize 2018/2. dönem buzağı destekleme ödemeleri 24 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır. Buzağı desteklemelerinde gerekli şartlar nelerdir, başvuru nasıl yapıyor, başvuru için hangi evrakların tamamlanması gerekiyor?

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 2019 birinci dönem buzağı destek ödemeleri Nisan ayında yapılacaktır. Buzağı destek ödemeleri için yetiştiricilere toplamda 1 milyar 435 milyon lira ödeme yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı;

 • 4 ay ve üzeri buzağı
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağı 
 • Döl kontrollü buzağı yavrusu olmak üzere 3 konuda destek ve yetiştiricilik bölgesi illerinde yer alan illere de ilave destek verilmektedir.

Buzağı Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Buzağı desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerimizin başvuruları iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle yetiştiricilerimizin bir üretici örgüte üye olup olmadıklarına bakılır. Şayet hayvan birliklerine ya da üretici örgüte üye iseniz başvurular üyesi olduğunuz örgütlere yapılmaktadır. Ancak üyeliğiniz yoksa gerekli evraklar ile birlikte şahsen İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurular iki dönem halinde kabul edilmektedir. Geçen yılın Temmuz ayında yetiştiricilerimizin başvuruları kabul edilmişti. Ocak ayı içerisinde ise ilk döneme ait destekleme tutarları ödendi.

Buzağı Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Buzağı desteği başvurularınızı yaparak destek alabilirsiniz.

2020′ nin Ocak ayında ödenen desteklerin tutarı 821 milyon TL’ yi buldu. Ayrıca bu ödemelerden 448 bin 284 yetiştiricimiz yararlandı. İkinci dönem desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin ise 1 Nisan 2020 – 15 Haziran 2020 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekmektedir. İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından başvuru bitim tarihinden itibaren 10 gün içinde çiftçilerimizin başvuruları e-ıslah sisteminde kayıt altına alınacaktır.

2. dönem başvuruları :  1 Nisan 2020- 15 Haziran 2020

4 Ay ve Üzeri Buzağı Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

Buzağı desteklerinden yararlanacak olan üreticilerimizin hayvanlarının aşağıdaki şartlar sahip olması gerekmektedir;

 • Buzağıların 1 Ocak ve 1 Aralık 2019 tarihleri arasında doğmuş olması
 • Hayvanların hayvan kayıt sisteminde kayıt altına alınmış olması
 • 2. dönem başvuruları için e-ıslah sistemine hayvanların kaydedilmesi
 • Buzağının doğduğu işletmede en az 4 aylık süre itibari ile yaşamış olması
 • Buzağıların aşılarının tam olarak yapılması ve Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış olması (aşı desteklemesinden yararlanabilirsiniz.)
4 Ay ve Üzeri Buzağı Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

4 ay ve üzeri buzağı destekleri

Şayet buzağılar 120 günden evvel satılacaksa yine bakanlık tarafından satış işlemlerinin şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Buzağı işletmesi olan yetiştiricilerimiz 4 ay olmadan hayvanlarını satabilir. Fakat işletmesinde 50 baş dişi sığırı olması esas alınmaktadır. Hayvanlarını erken yaşta satmak isteyenlerin hayvanların küpe numaralarını liste halinde il ve ilçe müdürlüklerine dilekçeyle bildirmelidir. Müdürlük de bu listeleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü‘ne iletecektir. Yetiştiricilik bölgesindeki illere ilave destek verilmektedir. Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağı desteklerinden yararlananlar ayrıca buzağı desteklerinden yararlanamaz.

Ayrıca devlet  tarafından döl kontrollü buzağı yavruları için ilave destek vermektedir. Bu desteğin verilebilmesi buzağıların ülkemizde üretilen boğaların spermalarından üretilmiş olmaları gerekmektedir. Buzağı ya da diğer hayvanlarınız için Tarım Kredi tarafından verilen hayvan kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Soy Kütüğüne Kayıtlı Buzağı Desteklemesi

İlgili bakanlık tarafından soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılar için de destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekiyor;

 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağının sisteme kayıtlı anneden ve annenin kendi ırkı olan bir buzağıdan tohumlanmış olması
 • Süt ölçümü yapılması, işletmedeki inek sayısının 2/3′ ünün süt verimlerinin sisteme kaydedilmiş olması (yılda en az 6 kez ölçüm yapılmalıdır.)
 • Yapılan süt ölçümleri otomasyon sistemleri kullanılarak yapılmalı ve defterlere kaydedilmelidir.

Ön soy kütüğüne kayıtlı anadan doğan buzağılar için bu destek verilmez. Başvuru tarihleri 4 ay ve üzeri buzağılar ile aynı olmaktadır. Döl kontrollü boğa yavruları için de ilave destek verilmektedir. Döl kontrolü olan boğaların spermalarından doğan ve bu durumun belge ile kanıtlanması durumunda yetiştiricimiz ilave destekten de yararlanabilir. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için başvurular Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından kabul edilmektedir.

Devlet Buzağılara Ne Kadar Destek Veriyor?

Şartları taşıyan yetiştiricilerimiz başvurularını yaparak verilen desteklerden yararlanabilir. Destek tutarları tabloda gösterilmekte olup hayvan başına ödeme yapılmaktadır.

Destekleme TürüTutar (TL/hayvan)
4 ay ve üzeri buzağı350 TL
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı500 TL
Döl kontrollü boğa yavrusu ilave olarak50 TL
Yetiştiricilik bölgesi ilave olarak200 TL

Örneğin 3 buzağı için başvuru yapıldıysa yetiştiricimiz 350*3 = 1050 TL destekleme ödemesi alacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Üreticilerimiz başvurularını üye oldukları üretici örgütleri vasıtası ile yapabilecekleri gibi üye olmayanlar il ve ilçe müdürlükleri aracılığı ile de yapabilmektedir. Başvurularınızı aşağıdaki evraklar ile birlikte yapabilirsiniz.

 • Buzağı desteklemesi başvuru dilekçesi (linke tıklayarak indirebilirsiniz.)
 • Buzağıların 4 ay ve üzerinde olduğunu gösteren belgeler
 • Hayvanların TÜRKVET’e kayıtları olduğuna dair belgeler
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için kayıt durumunu gösteren belge
Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Gerekli evraklar ile birlikte başvurularınızı yapabilirsiniz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Şartları taşıyarak gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapan çiftçilerimizin başvuruları il ve ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslah adı verilen sisteme kaydedilecektir. 10 gün içinde başvuruların bu sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Başvuruların sisteme kaydedilmesinden sonra Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından icmaller hazırlanarak yayınlanır. Bu icmallere e-ıslah sistemi üzerinden ulaşmak mümkün olmaktadır. Daha sonra icmaller askıya alınır ve itiraz süresi belirlenir.

Askı süresinin bittiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde il ve ilçe müdürlükleri tarafından bir değerlendirme yapılır ve destekleme ödemesi yapılacak olan kişiler karara bağlanır. Askı süresi sonunda hazırlanan icmaller kesindir. Sisteme girilen kayıtlara göre icmal 2 hazırlanır. Müdürlükler 5 iş günü içinde il müdürlüklerine gönderilir. İlçelerden alınan icmaller için 3. liste hazırlanır ve il müdürlükleri tarafından onaylanarak 10 gün içerisinde kesin icmal Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

Başvuruları 2018 yılında alınan ikinci buzağı desteklerinin ödemeleri 24 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. 24 Ocak ve 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yetiştiricilerimize Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile ödemeleri yapıldı. 2. döneme ait başvurular 1 Nisan 2020 – 15 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 yılında başvurularını yapacak olan yetiştiricilerimize ödemeleri 2021 yılında yapılacaktır.

Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

1 Nisan ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak olan 2. dönem başvuru tarihlerini kaçırmayın. Bu tarihlerde başvuru yapan ve şartlara uygun olduğu için ödeme almaya hak kazanan üreticilerimize ödemeleri ise 2021 yılının ilk çeyreğinde verilebilir. Başvuru tarihlerini takip etmeniz ve hayvanlarınızı en kısa sürede hayvan kayıt sistemlerine kaydettirmeniz gerekmektedir.

Yetiştirici Bölgesi Olan İllere 200 TL İlave Destek

Bakanlığımız tarafından buzağı ve malak desteklerinin yanı sıra yetiştirici bölgesi olarak ilan edilen illerimize ekstra 200 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu iller;

 • Ağrı
 • Ardahan
 • Artvin
 • Bayburt
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Çankırı
 • Çorum
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Iğdır
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Malatya
 • Muş
 • Samsun
 • Sivas
 • Şırnak
 • Tunceli
 • Van
 • Yozgat illerimize ilaveten 200 TL. destek verilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerimize tarım ve hayvancılık konularında destek verilmektedir. Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği kapsamında gerekli şartları taşıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. İkinci dönem başvuruları için tarihleri kaçırmayınız ve 4 ay ve üzeri buzağılar için 350 TL, soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için verilen 500 TL ödemelerinden yararlanabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.