Tarım Kredi

Hayvan Genetik Koruma 2022 Desteklemesi

Hükumet tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı eli ile yetiştiricilerimize çeşitli konularda hayvancılık desteği verilmektedir. Resmi Gazete’de yayınlanan hayvancılık destekleme tebliği ile başvuru şartları, gerekli evraklar, başvuru tarihleri ve destekleme tutarları ilan edilmiştir. Bu ödemelerden bir tanesi de hayvan genetik koruma konusunda yapılmaktadır. İçeriğimizde bu desteklerin ne zaman ödeneceğini, gerekli şartları ve konu ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Hayvan Genetik Koruma 2022 Desteklemesi

Hayvan genetiği önemli konulardan bir tanesi. Özellikle yurt dışından çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatı gerçekleşiyor. Kasaplık, besilik ya da damızlık olarak kullanılan hayvanların yanı sıra elbette ki et ithalatı da yapılmaktadır. Bakanlığımız sürekli ola yerli üretim yapılması ve ithalatın azalması hususuna dikkat çekiyor. Yurt dışından hayvan alımlarının gerçekleşmesi özellikle yerli üreticiyi derinden yaralıyor. Hatta genlerin bozulması bir yana bu hayvanlar yurt dışından ülkemize hastalık da taşıyor.

Bakanlık tarafından hayvancılığın geliştirilmesi, verim alınması ve sağlıklı hayvan üretimi gibi konularda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ayrıca yerli üretimin desteklenmesi hususunda üreticimize sunulan çok çeşitli destekleme ödemeleri ve hibeler bulunuyor. Ancak yurt dışından hayvan ithalatı daha önce çok defa yapıldı ve hayvan hastalıkları, hayvanları uzun süre etkisi altına aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli üreticiye Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği kapsamında destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayvancılıkta yaşanan sorunların minimum seviyeye indirilmesi ancak genetiği korunması ile mümkün olabilir. Bu amaçla Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği yayınlanmış ve bu tebliğ kapsamında devlet bakanlık ile hayvan genetik koruma desteği vermektedir.

Hayvan Genetik Koruma Desteklemesi

Ülkemizde yerli ırka sahip hayvanlar bulunmaktadır. Yurt dışından hayvan alınması hususunda bakanlık çeşitli kısıtlamalar getirmeye çalışmaktadır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yurt dışından gelen hayvanların ülkemizde bulunan hayvan genlerini bozduğu ve çeşitli hayvan hastalıklarına sebep olduğu gözlenmiştir. Polonya’dan deli dana hastalığı, Afrika hastalığı, Bulgaristan ve Yunanistan ve Fransa’dan mavi dil hastalığı, Brezilya’dan şarbon, Romanya’dan Sığır Pasteurellozu, Bulgaristan’dan veba gibi çok çeşitli hastalıklar ülkemize taşınmıştır. Bu hastalıklar ile mücadele edebilmek için devlet tarafından aşı desteği verilmektedir. Ayrıca hayvan ırklarının ve genlerinin korunması amacıyla da hayvan genetik koruma desteklemesi verilmektedir.

TÜBİTAK tarafından hayvan genetiği ve üreme laboratuvarı kurulmuş ve hayvan biyoteknolojisi çalışmaları yapılmaktadır. İnsan ve hayvan hastalıklarının araştırılması, tedavi yöntemlerinin bulunması, hayvan üretimi gibi çalışmalar ile genlerin fonksiyonları araştırılmaktadır. Ayrıca hayvan ıslahına yönelik projeler de bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ile hayvan ırklarının ve genlerinin korunması hedeflenmektedir. Devlet tarafından verilen destekler ile de hayvan genleri koruma altına alınmaya çalışmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Hayvan genetik kaynaklarının yerine korunması için manda ve sığır koruma destekleri verilmektedir. Yetiştiricilerimiz bu desteklerden yararlanmak için İş ve İlçe müdürlüklerine başvurularını yapabilirler.

 • İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuru dilekçesi ve ikametgah belgesi ile başvuru yapabilir.
 • Daha sonra genel müdürlük, il müdürlüğü, enstitü temsilcileri tarafından bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon başvuruda bulunanların işletmelerine giderek yerinde inceleme yapar. Proje kapsamına alınabilecek olan hayvanlar seçilir ve bunlar ile ilgili bir tutanak hazırlanır.
 • Enstitü ile yetiştirici arasında bir sözleşme imzalanır. Üreticilerimiz bu sözleşmede yer alan hükümlere riayet etmek durumundadır. Her yıl proje liderleri tarafından yerinde inceleme yapılır.
Başvurular Nasıl Yapılır?
Başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Hayvan Genetik Desteği Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

 1. Hayvan genetik desteğinden yararlanmak için hayvansal üretim faaliyetlerinin, işletme ve işletmede bulunan hayvanların bakanlık sistemine kaydettirilmesi gerekmektedir.
 2. Yerinde koruma desteği alacak olan yetiştiricilerimiz belirli bir bölgede ikamet eder ve farklı ırkları bir arada yetiştirmesi kısıtlandırılır.
 3. Çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik faaliyetleri dışında herhangi bir işle meşgul olmayanlar destekten yararlandırılır.
 4. Yalnızca büyükbaş ya da küçükbaş hayvancılık yapanlar destekten yararlandırılır. (anaç koyun ve keçi desteği de verilmektedir.)
 5. Bu anlamda tarımsal eğitim faaliyetlerine katılmış olan yetiştiricilerimize destek verilir.

Başvuru sonrası ırklara göre hazırlanan listeler genel müdürlüğe gönderilir. Yetiştiriciler ile enstitü arasında imzalanan sözleşme neticesinde bakanlık tarafından belirlenen tutarlarda, ırk ve hayvan sayılarında destekleme ödemesi verilmektedir.

Gen Desteği Ne Kadar Veriliyor?

Bakanlık tarafından aşağıdaki tabloda gösterilen konularda birim başına destek verilmektedir.

Gen Desteği Yapılan KonularBirime Destek (TL/baş)
Büyükbaş Koruma600 TL
Küçükbaş Koruma90 TL
Sığır Pedigrili Koruma800 TL
Arı Koruma40 TL
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru70 TL
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru40 TL
Halk Elinde Manda Islahı850 TL
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği200 TL
Damızlık Erkek Materyal koç ve teke desteği200 TL

Halk elinde hayvan ıslahı ve yerinde gen koruması şeklinde iki konuda yetiştiricilerimize destek verilmektedir. Koç, teke ve mandanın yanı sıra devlet tarafından besilik erkek sığır desteği de verilmektedir.

Hayvan Irkları ve Desteklenecek İller

Aşağıda sayıları ve ırkları belirlenen hayvanlara yine bakanlık tarafından belirlenen illerde destek verilecektir.

 • Boz sığır ırkı : Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Bursa illerinde 2 bin 500 tane
 • Boz sığır ırkları için pedigrili desteği : Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Bursa illerinde 500 tane
 • Yerli kara sığırı : Karaman, Çankırı, Konya, Ankara ve Antalya illerinde 3 bin TL
 • Yerli kara sığırı pedigrili desteği : Karaman, Koya, Ankara, Çankırı illerinde 500 tane
 • Yerli güney sığırı : Adana, Osmaniye, Maraş, Urfa, Diyarbakır, Hatay illerinde 3 bin tane
 • Doğu Anadolu kırmızısı sığırı: Erzurum, Kars ve Artvin illerinde 1000 tane
 • Kilis sığırı: Hatay, Urfa, Mersin illerinde 2 bin tane
 • Zavot sığırı: Kars ve Ardahan illerinde 1000 tane
 • Sakız koyunu: İzmir’de 1000 tane
 • Kıvırcık koyunu: Kocaeli’de 1000 tane
 • Gökçeada koyunu: Çanakkale’de 1500 tane
 • Karagül koyunu: Tokat ilinde 1000 tane
 • Çine çaparı koyunu: Aydın ilinde 500 tane
 • Hemşin koyunu: Erzurum ve Artvin illerinde 1000 tane
 • Norduz koyunu: Van’da 1000 tane
Hayvan Irkları ve Desteklenecek İller
Hayvan Irkları ve Desteklenecek İller
 • Dağlık koyunu: Konya ve Afyon illerinde 1500 tane
 • Tuğ koyunu: Kars ve Ardahan illerinde 200 tane
 • Karakaçan koyunu: Balıkesir’de 200 tane
 • Kilis keçisi: Hatay, Kilis illerinde 1000 tane
 • Honamlı keçisi: Isparta ve Antalya illerinde 1000 tane
 • Abaza keçisi: Artvin’de 500 tane
 • Kaçkar keçisi: Artvin’de 500 tane
 • Gürcü keçisi: Ardahan’da 500 tane
 • Tiftik keçisi: Kırıkkale ve Siirt illerinde 1500 tane
 • Halep keçisi: Hatay, Antep illerinde 1000 tane
 • Norduz keçisi: Van’da 500 tane
 • İspir keçisi: Erzurum ve Rize illerinde 500 tane
 • Mahalli keçisi: Diyarbakır’da 1000 tane
 • Kafkas arısı: Artvin ve Ardahan illerinde 10 bin tane hayvana destek verilmektedir.

Bu türlerin yanı sıra bakanlık tarafından verilen buzağı destekleme ödemesinden de yararlanabilirsiniz.

Yerinde Koruma Desteği

Doğal yetiştirme ortamında koruma: Son bir yıl içerisinde herhangi bir hayvan hastalığı görülmeyen iller tercih edilmektedir. Koruma altında olan ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı ikametgah bölgesinde olması tercih edilmektedir.

Pedigrili korumu desteği : Boz ırk sığırlar, yerleri kara ırklarının bozulmaması ve gerekli şartların sağlanması dahilinde başvuru yapılan yıl içerisinde yavruya ait anne ve baba bilgileri, sütten kesim ağırlıkları gibi durumların kayıt altına alınması sureti ile Boz Irk ve Yerli kara ırklarında olan anaç sığırlar için destek verilmektedir. Korunmaya alınan hayvan sayısı toplam hayvan sayısının yüzde 20’sini aşamayacaktır. Ayrıca bir işletmede koruma altına alınan hayvan sayısı 10 başın altında olamayacaktır.

Yerinde Koruma Desteği
Yerinde Koruma Desteği

Enstitü ile yetiştirici arasında bu kapsamda bir sözleşme imzalanır. Başvuran yetiştiricinin şartları taşımaması durumunda destekleme ödemelerinden yararlanamaz. Ayrıca yukarıda ifade ettiğimiz sayılardan fazla hayvana desteği verilmez. Projeden ayrılan yetiştiricilere ödenen tutarlar gecikme faizleri ile birlikte geri alınmaktadır. Zorlayıcı bir sebep olması durumunda ceza verilmemektedir. Ancak var olan hayvan sayısı icmal hazırlanarak belirtilir. Hazırlanan evraklar il müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık kayıt sistemi olan TÜRKVET ve Arı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan hayvanlar için destekleme ödemesi yapılır. Yerinde koruma desteğinin yanı sıra bakanlık tarafından verilen arıcılık desteği de bulunmaktadır. Başvurularınızı yapabilirsiniz.

Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi

Halk Elinde anadolu mandası ve küçükbaş desteği almak isteyenlerin ilk olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne başvuru yapmaları gerekiyor. Daha sonra proje lideri tarafından başvurular kontrol edilir. Proje kapsamında ilk kez başvuru yapacak olanlar için Maltız, Türk Saaneni keçisi ve sakız koyunu için 40 baş, diğer koyun cinsleri için 100 baş hayvan olması şartı aranır. Proje, alt projelerden meydana gelmektedir. Her alt projede 6000 baş anaç ve 300 baş erkek hayvan olması gerekmektedir. Ancak hayvan temini güçse bu durumda 5000 baş anaç ve 250 erkek baş sayısını tamamlamak alt projeler için yeterli olmaktadır. 

Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi
Yeterli hayvan sayısının tamamlanması ile alt projeler oluşturulmaktadır.

Hayvan sayısı tamamlanırken dikkat edilmesi gereken az sayıda hayvan işletmesinden materyal temini yapmak olacaktır. Anadolu mandasında ise her proje için 800 baş anaç hayvana ihtiyaç olmaktadır. Proje için hayvan seçiminde küpeleme işlemi olan hayvanlara öncelik verilmektedir. Ancak seçilen hayvan materyallerinin doğru olmaması durumunda ödeme verilmez. Başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Genetik koruma konusunda ödemelerin en kısa sürede yapılması bekleniyor. Siz de başvuru yaparak projelere dahil olabilir ve verilen destekleme ödemelerinden yararlanabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.