Tarım Kredi

Tarım Kredi Kooperatifi 2022 Faiz Oranları Hesaplama

Çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kendilerine pek çok kurum tarafından kredi imkanı sunulmaktadır. Çiftçilerimize düşük faizli olarak kredi veren kurumlardan bir tanesi de Tarım Kredi Kooperatifleri’ dir. TKK, aynı zaman Ziraat Bankası ile ortaklaşa tarımsal işletmelere faiz indirimli olarak krediler vermektedir. Ziraat Bankası’ nın da çiftçi kredisi faiz oranları oldukça düşük olmaktadır. Bu kredilerin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerimize sunulan faizsiz krediler de bulunmaktadır. İçeriğimizde taksitli tarım destek kredileri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 

Tarım Kredi Kooperatifi 2022 Faiz Oranları Hesaplama

Çiftçilerimizin tarım ve hayvan alanında gerek duydukları finansmanın karşılanması amacı ile finansman sağlayan kurumlardan bir tanesi de Tarım Kredi Kooperatifleridir. Bu krediler kısa ve orta vadeli olmaktadır. Aynı zamanda faizsiz olarak verilen krediler de bulunmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi Kredileri

Kooperatif tarafından verilen kredi konuları aşağıdaki gibidir:

 • Kısa vadeli işletme kredileri,
 • Orta vadeli yatırım kredileri,
 • Belge karşılığında verilen krediler,
 • Tüketim kredileri,
 • Vadeli faizsiz kredilerdir.

Kooperatif bünyesinde bulunan ve üye olmuş, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmekte olan çiftçilerimize uygun faiz oranları ve hasat vadeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Nakdi kredilerin yanı sıra çiftçilerimize ayni krediler de sağlanmaktadır. Tarım Kredi Kooperatif hayvan kredisi vermektedir. Düşük faizler ile kredinizi alabilirsiniz.

TKK Kısa Vadeli İşletme Kredileri Nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilerimize sunulan kredilerden bir tanesi işletme kredileridir. İşletme kredisi kapsamında kooperatif ayni kredi, hizmet bedeli kredileri, nakdi krediler, sigorta prim kredisi ve toprak analizi kredisi sunmaktadır.

TKK Kısa Vadeli İşletme Kredileri
TKK Kısa Vadeli İşletme Kredileri

1- Ayni Krediler : Kooperatif ortaklarının işletme girdilerini alabilmeleri için kendilerine 1 yıl (12 ay) vadeli olarak sunulan kredilerdir. İşletmenin katı ve sıvı gübre, motorin, kömür, yem, tarımsal ilaç, fidan ve fide gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kredi imkanı sunulmaktadır. Ayrıca büyükbaş hayvan besiciliği, su ürünleri yetiştiriciliği konularında olmak üzere 18 ay vadeli olarak da kredi imkanı sunulmaktadır. Ödemeler hasat dönemine göre belirlenebilmektedir.

2- Hizmet Bedeli Kredileri : Kiralama, hizmet alımı, zirai alet ve ekipmanların alınması amacı ile sunulan kredilerdir.

3- Nakit Krediler : Üretim girdilerinin karşılanması amacı ile nakit olarak verilen kredileri kapsamaktadır. Nakdi krediler ortaklara 1 yıl (12 ay) vadeli olarak kullandırılmaktadır.

4- Sigorta Prim Kredisi : Hayvansal varlıkların ve tarımsal ürünlerin sigortalanması amacı ile sigorta bedellerini karşılayacak kadar kredi verilmektedir. Ürünlerin sigortalanması durumunda Bakanlar Kurulu kararları ile ortaklara düşük faizli kredi kullandırılmaktadır. Bu krediler faizsiz olabildiği gibi yıllık uygun faizli de olabilmektedir. Kredilerin geri ödemeleri yine hasat dönemine göre belirlenebilmektedir.

5- Toprak Analiz Kredileri : Ortakların gübreyi uygun miktarlarda kullanması ve tarımda verim alarak gelir seviyelerinin yükselmesi amacı ile kredi verilmektedir. 10 büyükbaş hayvan kredisi içeriğimiz de örnek kredi hesaplamaları yaptık. Aylık taksit tutarlarını inceleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

TKK Orta Vadeli Yatırım Kredileri Hangileridir?

Kooperatif tarafından verilen Orta Vadeli yatırım kredileri iki başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi tarımsal araç gereç kredileri olurken diğeri de hayvancılık yatırım kredileridir.

Tarımsal araç gereç kredileri : İşletme faaliyetlerinin devam edebilmesi için traktör, biçerdöver gibi ekipmanların alınması için kooperatif tarafından 4 yıl (48 ay) vadeli olarak kullandırılan kredilerdir. Alınacak olan tarım araç ve gereçlerinin Zirai kredilendirme belgelerine sahip olması gerekmektedir.

TKK Orta Vadeli İşletme Kredileri 
TKK Orta Vadeli İşletme Kredileri

Hayvancılık Yatırım Kredileri: Küçükbaş, büyükbaş, arılı kovan, su ürünleri, ipekböceği, kümes hayvancılığı gibi konularda yetiştiricilik yapacak olan çiftçilerimizin canlı hayvan alımlarının karşılanması amacı ile kendilerine 4 yıl vadeli olarak verilen kredilerdir.

Tarım Kredi Kooperatifi 2022 Faiz Oranları Hesaplama

Kooperatife üye olan çiftçilerimize işletme giderlerinin karşılanması, üretimin devamlı, sağlıklı ve verimli olması amacı ile verilen kredilerin faiz oranları vadelere göre değişmektedir.

 • 4 yıldan uzun vadeli olan kredilerde faiz oranı: Yüzde 17,04
 • 1 yıl ile 4 yıl vadeli olan kredilerde faiz oranı: Yüzde 17,04
 • 1 yıl ve daha az vadeli olan kredilerde faiz oranı: Yüzde 17,04 olmaktadır.

Kooperatife üye olanların kullanabilecekleri kredilerin üst limitleri; 

 • ✔ Kooperatif üyesi şahıslar için: 50 bin TL
 • ✔ Özel şahıslar için: 250 bin TL
 • ✔ Koop. merkez birliği tarafından onaylanan kredilerde: 1 milyon TL olmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Faizsiz Kredi Veriyor mu?

Kooperatif tarafından üyelere faizsiz kredi imkanı da sunulmaktadır. Ortakların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kendilerine belirlenen vadeler dahilinde faizsiz kredi imkanı da sunulmaktadır. Kooperatif gerekli gördüğü durumlarda teminat ya da kefil talep edebilmektedir. Kredi kullandırılması için son karar yine kooperatif tarafından verilmektedir. Bunların yanı sıra vadeler faizsiz kredilerde de yine hasat dönemine göre belirlenebilmektedir. Kooperatif gerekli gördüğü durumlarda ek belge ya da kefil talep edebilmektedir.

TKK Faiz Oranları Hesaplaması

Yukarıda belirttiğimiz faiz oranları kredi kullanacak olan ortaklardan yıllık olarak alınmaktadır. Krediler, hasat vadeli olarak seçilmesi durumunda ortaklardan yıllık ödemeli olarak da alınabilmektedir. Vadelere göre faiz oranlarının değiştiğinden söz etmiştik.

 • 📌 1 yıl ya da daha az daha az vadeli olan 4 yıldan daha uzun süreli olan kredilerin yıllık faiz oranları yüzde 8 olduğunda 17,04 / 12′ den ortaklar aylık %1,42 faiz ödeyecektir.

Bu faiz oranlarını dikkate alarak örnek kredi hesaplamaları yapalım.

Kredi TutarıVadeAylık Taksit Tutar
10.000 TL12876,85 TL
10.000 TL36331,91 TL
10.000 TL48268,79 TL
50.000 TL124.384,27 TL
50.000 TL361.659,57 TL
50.000 TL481.343,96 TL
100.000 TL128.768,54 TL
100.000 TL363.319,14 TL
100.000 TL482.687,91 TL
200.000 TL1217.537,07 TL
200.000 TL366.638,28 TL
200.000 TL485.375,83 TL
TKK Faiz Oranları Hesaplaması 2022

Tabloda vadelere göre değişen faiz oranları ile örnek hesaplamalar yapılmıştır. Aylık taksit oranlarını inceleyerek tarımsal kredilerinizi düşük faizle alabilirsiniz.

Belge Karşılığında Verilen Krediler Hangileri?

Kooperatif tarafından verilen kredi çeşitlerinden bir tanesi de belge karşılığı kredilerdir. Bu krediler, özellikle 2. el traktör alımları için yatırım ve işletme dönemlerine ait olarak kullandırılmaktadır. Belge karşılığında verilecek olan kredilerden yararlanabilmeniz için alımlarınızı aşağıdaki ekipman konularında yapmanız gerekmektedir;

 • Gübreleme ve ilaçlama makineleri
 • Yem karma ve silaj makinesi
 • Her çeşitten traktör
 • Kamyonet, kamyon, pat pat, panelvan
 • Biçerdöver
 • Süt soğutma tankı, süt sağma makinesi vb. ekipman alımları için kredi kullanabilirsiniz. Bu araçların tedarik edilmesi için verilecek olan kredilerde vade maksimum 4 yıl olabilmektedir. Vadeler yine hasat dönemlerine göre belirlenebilmektedir.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Faiz Oranları

2022/5362 sayılı kararnameye göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal işletmelere düşük faizli kredi kullandırılması kararlaştırılmıştır. Kredi, bitkisel ve hayvansal üretim konuları ile muhtelif konuları kapsamaktadır. Gerekli şartları taşıyanlara geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2022 yıllarında da belirtilen üst limitlerde yatırım ve işletme dönemlerinde faiz indirimli olarak kredi kullandırılacaktır.

🐏 Hayvansal üretim konuları: 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası ortaklığı ile verilecek olan krediler için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılmaktadır. Sütçü etçi kombine sığır yetiştiriciliği, yaygın hayvansal üretim, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri sektörleri alanlarında faaliyet gösterecek olan çiftçilerimiz kredilendirilecektir.

100 bin TL’ ye kadar olan özellikle yatırım dönemine ait kredilerde yüzde 100 faiz indirimi yapılacak olup çiftçilerimiz kredilerini faizsiz olarak kullanabilirler.

 🌿Bitkisel üretim konuları: 

Sadece hayvansal konular için bitkisel üretim konularında da çiftçilerimize kredi verilecektir. Yine hayvansal üretim kredilerinde olduğu gibi bitkisel üretim kredilerin de 100 bin TL’ ye kadar olan kısımları yüzde 100 faiz indirimli olarak kullandırılmaktadır.

Kontrollü örtü altı tarım yani seracılık, yaygın bitkisel üretim, yurt içi sertifikalı tohum, fidan ve üretimi, kullanımı, süs bitkisi üretimi, sera modernizasyonu, stratejik bitkisel üretim konularında çiftçilerimiz kredilendirilmektedir.

Bunların yanı sıra arazi alımları, tarımsal ürünlerin işlenmesi, lisanslı depoculuk yatırımları, soğuk hava deposu yatırımları için  de kredi verilmekte olup bu kredilere yatırım ve işletme dönemlerine faiz indirimi uygulanacaktır.

Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize bu krediler Bakanlar Kurulu kararları dahilinde sübvansiyonlu olarak sunulmaktadır.

Banka tarafından çiftçilerimize sunulan faiz oranı yıllık yüzde 17,04 civarlarındadır. %50 faiz desteği ile Aylık %8,52 faiz oranıyla %75 faiz desteğiyle %4,26 aylık 0,35% faizle kredini Ziraat Bankasından kullanabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen düşük faizli kredilerden yararlanabilmek için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. HALİL dedi ki:

  Yukarıda geçen;
  “Banka tarafından çiftçilerimize sunulan faiz oranı yıllık yüzde 17,04 civarlarındadır. %50 faiz desteği ile Aylık %8,52 faiz oranıyla”, ifadesi yanlıştır. yıllık %8,52 olacaktı doğrusu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.