Tarım Kredi

Varlık Şirketleri Emekli Maaşına Haciz Koyabilir mi?

Son dönemde basında sıkça yer alan varlık şirketleri ile ilgili çok fazla merak edilen nokta var. Varlık şirketleri banka hesaplarına bloke koyabilir mi? Ev haczi yapabilir mi? Emekli maaşına haciz koyabilir mi gibi konular merak ediliyor. Birçok vatandaşımız varlık şirketi mağduru olduğunu söylemekte ve bu şirketlerin kapatılması gündemdedir. Bazı kesimler ise varlık şirketlerine ödeme yapılmaması gerektiğini savunmaktadır. Zaman aşımı süresinin ne kadar olduğunu, maaş ve ev haczi gibi konuları sizler için araştırdık.

Varlık Şirketleri Emekli Maaşına Haciz Koyabilir mi?

Bankalara kredi ya da kredi kartı borcu olan kişilerin alacakları varlık yönetim şirketleri tarafından bankalardan satın alınmaktadır. Varlık şirketleri işte bu alacakların tahsilatını gerçekleştiren bir aracı konumundayken aynı zamanda da kar elde ederler. Bankalar tarafından müşterilerinden tahsil edilmeyen alacaklar, belirli bir bedel karşılığında bu şirketlere devredilmektedir. Riskli olan alacakları bu şirketler düşük değerli olarak alınmaktadır. Daha sonra tahsil edilen bu alacaklardan da elde edilen kar sayesinde varlık şirketleri de kazanç elde etmektedir.

Takibe düşen kredi ya da kredi kartı borçları sayesinde de bu şirketler hayatımızın bir parçası oldu. Batık kredileri satın alan bu şirketler genel olarak orta vadelerde borçlu müşterilere ulaşarak borçların tahsilatını gerçekleştirmektedir. Bu şirketler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminde faaliyet göstermektedir. Varlık yönetim şirketleri listesini inceleyebilirsiniz.

Varlık Şirketleri
Varlık Şirketleri

2022 yılında yasal olarak faaliyet gösteren 19 adet varlık yönetim şirketi bulunmaktadır.

Varlık Yönetim Şirketleri Borçlulara Nasıl Ulaşıyor?

Şirketler tarafından bankaların alacaklı olduğu şahıslar incelenir. Daha sonra ihale süreci başlamaktadır. İhale süreci şirketlerin müşteriye ulaşma durumlarına göre değişmektedir. Hangi şirket ihaleyi kazanırsa, bu borçları devralmaktadır. Devralınan borçlar daha sonra borçlularına ulaşılarak tahsil edilmeye başlar. Şayet sizin borcunuz ihale sonucu bu varlık yönetim şirketlerinden herhangi birine devredildiyse, şirket tarafından aranmanız muhtemeldir.

Genel olarak bankalar tarafından 2 ya da 3 yıl süresince hukuki takip aşamasından sonra tahsil edilemeyen borçlar işte bu ihale yöntemi kullanılarak bu şirketlere devredilir. Bu aşamada devir işleminin yapılması için borcunuzun icra takibine düşmüş olması gerekiyor. İcra takibi ise şu aşamalardan oluşmaktadır;

 • Bankalara kredi ya da kredi kartı borcu olan ve ödemeyenler için yasal takip süreci başlamadan evvel borçların bir an evvel kapatılması amacı ile 90 günlük süre verilmektedir.
 • Bu sürede borçların tahsilatı gerçekleşebilir ve takip süreci başlamadan borçlu borcundan kurtulur.
 • Ancak banka tarafından verilen bu ek süre değerlendirilmezse müşteri aranır ve yasal takip sürecinin başlayacağı ifade edilir.
 • Borçlu şahıs bu çağrıyı dikkate almazsa icra süreci başlayacaktır.
 • Borçların ödenmediği süre zarfında ise yasal takip işletilmesi söz konusu olmaktadır.
 • Borçların gecikmesi durumu kredi kayıt bürosuna bildirilir.
 • Gecikme faizleri ile borçlar sistem üzerinden görmektedir.
 • Ancak 90 günlük süreden sonra başlayan hukuki işlemler sonucu, hukuki yaptırımların da yapılması mümkün olmaktadır.
 • Müşterinin borcundan dolayı kredi skoru düşer.

Bu aşamalardan sonra ihale yolu ile varlık şirketlerine devredilen borçlar şirket tarafından birebir borçlulara ulaşılarak tahsil işlemi gerçekleşmiş olmaktadır.

Varlık Şirketleri Maaş Haczi Yapabilir mi?

Varlık yönetim şirketleri yasal olarak faaliyet göstermektedir. Yani mevcut borçlar şirketlere devredildiğinde, bu şirketlerin bankaların sahip oldukları tüm haklara sahip olmaktadır. Borcun tahsilatının gerçekleşmesi amacı ile borçlu şahıs ile kefile her türlü haciz ve icra işlemleri yapabilmektedir. Devralınan borçlara icra takibi başlatılması da mümkün olmaktadır. Maaş durumlarına göre bu konuyu iki aşamada değerlendirmek gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi çalışanların maaşları, diğeri de emekli maaşlarının haczidir. 

Emeklinin evine icra gelir mi diye merak edenler içeriğimizi inceleyebilirler.

Çalışan Maaşlarına Haciz

Bu şirketlerin bankaların sahip olduğu bütün haklara sahip olduklarından söz ettik. Yapılan düzenleme birlikte çalışanların maaşlarının en fazla 1/4 oranına haciz konulabilmektedir. Kalan tutara haciz konulması ise ancak borçlunun kabulü ile mümkündür. 4 bin TL. maaş alan bir çalışanın maaşının ancak bin TL’ sine haciz gelebilir. Çalışanların maaş hesapları bulunmaktadır. Bu hesaplar vadesiz olmakla birlikte bankalara göre değişen özellikleri söz konusudur.

Çalışan Maaşlarına Haciz 
Çalışan Maaşlarına Haciz

Bu durumda kişinin maaş hesabına bloke konulacaktır. Ancak bu hesaplar bloke işlemlerinden muaftır. Banka tarafından bu hesapların müşterinin maaş hesabı olduğu belirtilerek bloke yapılmasının önüne de geçilebilmektedir. İcra dairesine maaş hesabının üzerindeki blokenin kaldırılması için bir dilekçe vermesi durumunda blokenin ortadan kaldırılması da mümkün olacaktır. Yani özetle haciz konulabilir mi diye bir soruya vereceğimiz cevap evettir. Fakat tamamına haciz konulması mümkün değildir. Borçlu şahsın aile geçiminin sağlanması amacı ile maaşın 3/4′ lük kısmına müdahale edilmez. Ancak eve haciz memurları geldiğinde icra durdurma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi?

Çalışanlar ile emeklileri iki kategoriye ayırma sebebimiz maaş türlerine göre haciz işlemlerinin değişiklik göstermesi olacaktır. Çalışan maaşlarına haciz konulabilir. Fakat emekli maaşlarına haciz konulması mümkün olmamaktadır. Banka, varlık şirketleri ya da herhangi bir finansman şirketi tarafından emekli maaşlarına haciz işlemi uygulanamıyor. Ancak müşteri kredi çekerken tahsilat gerçekleşmezse, bu işlemin emekli maaşı üzerinden yapılabileceği ile ilgili bir onay vermişse bu durumda emekli maaşına haciz konulması mümkün olmaktadır.

Yasal olarak emekli maaşlarına ya da ikramiyelere haciz konulması mümkün değildir. Banka tarafından herhangi bir bloke işlemi yapılırsa bu işlemi kolayca sonlandırmak da mümkün olmaktadır. Müşteri hizmetlerini arayarak ya da şubeler aracılığı ile bloke işleminin sonlanması mümkün olmaktadır. Bloke yapan kurumla da görüşerek bu işlemin ortadan kaldırılması talep edilebilmektedir. Bunun için bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçede hesap bilgileri ve hesabın emekli maaş hesabı olduğunun bildirilmesi üzerine bloke ortadan kaldırılacaktır.

Bunların yanı sıra emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye tutarlarının da haczedilmesi mümkün olmamaktadır. Emekli maaşları sadece aşağıdaki sebeplerden dolayı haczedilebilir. 

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi?
Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi?
 • Nafaka 
 • Sosyal  Güvenlik Kurumu ödemeleri için emekli maaşlarına haciz konulması mümkündür.

Şayet nafaka ödenmesi gerekiyorsa, bu nafaka tutarı emekli maaşına gelen haciz ile tahsil edilebilir. Ayrıca emeklinin rızasının olması durumunda haciz işlemini yapılması da mümkün olmaktadır. İcra müdürlüğüne emekli tarafından maaşa haciz konulabileceği yönünde bir dilekçe verilirse, emekli maaşına haciz işlemi yapılması mümkün olmaktadır. Emeklinin talebi ile haciz işlemi gerçekleşmezse bu durumda hak beyanı için dava açılması mümkün  olabilmektedir.

Maaş Haczi Engellenir mi?

Çalışan maaşlarına gelen haczin engellenmesi mümkün olmaktadır. Aşağıdaki yöntemlere başvurarak haciz iptali yapabilirsiniz.

1- Haciz koyan taraf ile anlaşma yapılması : 

Haciz koyan taraf ile bir görüşme talep edilebilir. Talep edilen bu görüşmeden sonra, anlaşmaya varılırsa haciz işlemi ortadan kaldırılabilmektedir.

2- Borcun tamamının ödenmesi : 

Maaşın haczini engelleyen sebeplerden bir tanesi de borcun tamamının ödenerek haczin ortadan kaldırılmasıdır.

3- Maaşın 1/4 ‘ ü : 

Maaşın 1/4′ lük kısmından daha fazlasına haciz işlemi uygulanması mümkün olmaktadır. Ancak daha fazlasına haciz işlemi uygulandıysa vereceğiniz bir dilekçe ile hak beyanında bulunabilirsiniz.

Maaş Haczi Engellenir mi?
Maaş Haczi Engellenir mi?

4- Taksitlendirme işlemi başlatılması :

Borcun taksit yolu ile ödeneceğine dair bir bildirimde bulunulur ve ödeme planı hazırlanırsa bu durumda haciz işlemi de ortadan kaldırılacaktır.

Borçların haczi konusunda ifade edilmesi gereken diğer nokta maaşın sadece tek bir borç için haczedileceğidir. Birden çok borç olması durumunda çalışanların maaşları sadece  bir borç için haczedilecektir. Diğer borçlar için haciz başlatılması için, ilk haciz kararının ortadan kaldırılması gerekiyor. Sürenin uzaması için çalışma başlatılması durumunda haciz uzar ve borçlu daha fazla yük altına girmiş olacaktır. Hacizden ne gibi eşyalar alınır? Haciz memuru yatak odasına girebilir mi? diye merak edenler içeriğimizi inceleyebilir.

Varlık Şirketleri Banka Hesaplarına Bloke Koyabilir mi?

Bu konu da iki aşamadan müteşekkildir. Emekli ve çalışan maaşları. Emekli maaşlarına bloke konulabilir, fakat emeklinin talebi ile bu işlemin ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. Çalışan maaşlarına bloke konulması da mümkündür. Çalışanlar borçlarını ödeyeceklerini taahhüt ederek hesaplarındaki bloke işlemini ortadan kaldırabilirler. Bloke işlemi yapıldığında hesaptan para çekme işlemi yapılamaz. Ancak çalışanlar için de haciz ancak maaşın 1/4 oranına konulabildiği için bu durumda kalan tutarın kullanılabilmesi için hesap üzerindeki bloke işleminin ortadan kaldırılmasını talep edebilirsiniz. 

Varlık Şirketleri Banka Hesaplarına Bloke Koyabilir mi?
Varlık Şirketleri Banka Hesaplarına Bloke Koyabilir mi?

Varlık şirketlerinin banka hesaplarına bloke koyması durumunda başvuru yapabilir ve blokeyi ortadan kaldırabilirsiniz.

Varlık Şirketleri Zaman Aşımı Süresi

Varlık şirketlerinin bankaların sahip oldukları bütün haklara sahip olduklarından söz ettik. Bu şirketlerin emekli maaşı dışındaki maaşları haczetme imkanı vardır. Borçlar için zaman aşımı süresi 10 yıldır. Varlık şirketlerinde de zaman aşımı gibi bir durum söz konusu olmaktadır. Bu süre varlık şirketlerinde de 10 yıl olmaktadır. Zaman aşımı alacağın alacağının tahsili için herhangi bir işlem yapmaması, borçlunun da borcunu ödeyeceğine dair herhangi bir bildirimde bulunmaması için geçerli olmaktadır.

Şayet borçlu, borcunu ödeyeceğini taahhüt ederse, bu durumda borcu için zaman aşımı işlemeyecektir. Yani zaman aşımının işlemesi için borçlu ve alacaklı tarafından herhangi bir ikrarın olmaması gerekmektedir. Varlık şirketi devredilen borç zaman aşımı hesaplamasına bakabilirsiniz.

Emekli maaşlarına anlaşıldığı üzere haciz konulamıyor. Ancak bloke konulması durumunda varlık şirketlerine başvurarak bloke işleminin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. ismayil dedi ki:

  slm varlik şirketime olan borcum maastan kesilerek bitti ve biteli 3 yil oldu bu sirket 3 yil sonra arayip şu kadar borcunuz var diyor bende madem borcum vardi 3 yil neden belediniz dedim borc bitmesine az zaman kaldinda fahiz gondeeseydiniz dedim size sorcam bunlar bu zaman icinde bana tekrar borc yolluya birlirmi

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.