Tarım Kredi

Yabancı Vatandaşlara Sosyal Uyum Yardımı 2021 Başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Programı kapsamında Türkiye’de bulunan mülteci kamplarının haricinde Türkiye’de yaşayan kişilere geçici ya da uluslararası koruma sağlamak amacı ile yabancı vatandaşlara Sosyal Uyum Yardımı yapmaktadır. Bu yardım için birtakım kriterler bulunmaktadır. Yapılacak incelemeler sonucunda yardımdan faydalanacak olan kişilere Kızılay Kart ile yardım ulaştırılmaktadır. Bu yazımızda sizler için sosyal uyum programı kapsamında yabancılara yapılan sosyal yardımları anlatacağız. SUY ile ilgili tüm detaylar haberimizde.. 

Yabancı Vatandaşlara Sosyal Uyum Yardımı 2021 Başvurusu

Mülteciler dışında ülkemizde ikamet eden birçok yabancı vatandaşlar bulunmaktadır. Ancak ülkelerini değiştirmeleri ve adaptasyon süreçlerinde maddi anlamda sıkıntı çektiklerinden dolayı birçoğu geçimini sağlayamamaktadır. Devlet tarafından bu kişiler başka bir ülkede yaşamlarını devam ettirirken mağduriyet yaşamasınlar diye bazı yardımlar yapılmaktadır. Sosyal Uyum Yardımı da bunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yabancı Vatandaşlara Sosyal Uyum Yardımı Nedir

Yabancı vatandaşlara Sosyal Uyum Yardımı yapılıyor.

Yabancılara yönelik hazırlanan bu uyum programı yalnızca koşulları sağlayan kişilere verilmektedir. Ödenecek olan tutar hanede bulunan kişi sayısına göre verilmektedir. Kişi başına ayda bir düzenli olarak nakit ödeme yapılır. Sosyal Uyum Yardımının finans kaynağı Avrupa Birliği olup Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı arasında yapılan ortaklık ile uygulanmakta olan sosyal yardım niteliğinde bir programdır. Başlatılan bu program sayesinde ülkede ikamet eden yabancı vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetten kurtulmuş, bir nebze olsun rahat bir yaşam sürerek ülke şartlarına uyum sağlamaya başlamışlardır.

SUY Programından Kimler Yararlanabilir?

Yabancılara yönelik hazırlanan Sosyal Uyum Yardımı Programından yalnızca belirli kişiler yararlanmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilerin mültecilerin dışında kalan, ülkede ikamet eden ve muhtaç durumda olan kişiler faydalanabilmektedir. Bunun yanı sıra yardımdan faydalanacak olan kişilerin bulunduğu hanede kimsenin sosyal güvencesi bulunmaması gereklidir. Aynı zamanda yarım için belirlenen bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlerden minimum bir tanesine uyum sağlaması gereklidir. Bu şartları sağlayan kişilerden kimlik numarası 99 ile başlayan Suriyeliler de dahil olmak üzere bütün yabancılar yararlanabilecektir. 

Sosyal Uyum Yardımı Kriterleri

Sosyal Uyum Yardım Programı için uyum sağlanması gereken bazı kriterler olduğundan söz etmiştik. Yardıma başvuru yapacak kişilerin belirlenen kriterlerden en az bir tanesini sağlaması gereklidir. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir;

 1. 60 yaşında veya üzerinde olan ve hanede ondan başka 18-59 yaş aralığında başka bir yetişkinin bulunmadığı haneler,
 2. Yalnızca bir kadının bulunduğu ve başka hiçbir kimsenin yaşamadığı haneler,
 3. Minimum bir tane %40 engel oranı bulunan birinin bulunduğu haneler (Engelli raporunun hastahane sağlık raporu ile belgelenmesi gereklidir.)
 4. 18 yaşını doldurmamış minimum 4 çocuğun bulunduğu haneler,
 5. Hanede 18-59 yaş arası yalnızca bir kişinin bulunduğu ve 18 yaşını doldurmamış minimum 1 kişinin bulunduğu haneler de kriterler arasında olup 60 yaş veya üzeri bir birey varsa o da katılacaktır.
 6. Kişinin sorumluluğu altında olan hane içerisinde yaşlı, çocuk, engelli gibi bireylerin bulunduğu aileler (Belirlenen kriterde hanedeki sağlıklı 18-59 yaş aralığındaki kişilerde, kişi başına 1.5 veya daha fazla oranda bakmak zorunda olunan kişiler düşmesi ile belirlenecektir.)
Sosyal Uyum Yardımı Kriterleri

Sosyal Uyum Yardımı Kriterleri

Sosyal Uyum Yardımı Ödeme Tutarı Nedir?

Şartları yani belirlenmiş olan  kriterleri sağlayan ve sosyal güvencesi olmayan muhtaç durumdaki kişilere Sosyal Uyum Yardımı Projesi kapsamında hanede bulunan kişi başı sayısına göre 120 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler her ay düzenli bir şekilde nakdi olarak yapılmaktadır. Başvurusu onaylanan kişiler verilecek olan yardımdan faydalanabileceklerdir.

Sosyal Uyum Yardımı Ödeme Tutarı Nedir

Sosyal Uyum Yardımı Ödeme Tutarı Nedir

Bireylere yapılacak olan ödemelere ilişkin tüm sorumluluklar Kızılay’a verilmiştir. Ödemelerden yararlanmak için hak kazanmış olan kişiler ödemelerini Kızılay Kart aracılığı ile Halk Bankası üzerinden alacaklardır. Kızılay tarafından aylık olarak ödeme yapılacaktır. Finans kaynağı Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden gelmektedir. Programın uygulanması için gerekli olan birçok harcama vardır. Uluslararası ve geçici koruma altındaki yabancı vatandaşların tespit edilmesi, bu kişilerin kayıt işlemleri, bankadan hesap açtırma işlemleri, kart basımları ve para dağıtımları gibi gerekli olacak her işlemle oluşacak masraf Avrupa Birliği tarafından gönderilen nakitten karşılanmaktadır.

SUY Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yardım programı mültecilerin dışında ülkede ikamet eden yabancı vatandaşlara sağlanmaktadır. Yardım kapsamında belirlenmiş olan kriterlere ve şartlara uyum sağlayan kişilere hane içerisinde bulunan kişi başı sayısına göre 120 TL ödeme yapılmaktadır. 120 TL ödenekten faydalanmak için kişilerin başvuru yapması gereklidir. Başvurular, yardımlardan faydalanacak olan ailelerin ikamet ettiği il ya da ilçelerde bulunan Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ya da seçili il ve ilçelerde kurulmuş olan Kızılay Hizmet Merkezlerine de müracaat edebilirsiniz. Başvuru için herhangi bir evrak gerekli değildir. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile başvuru yapılması yeterli olacaktır.

Başvurunun yapılmasının ardından, başvuru yapacak olan kişilerin hakkında bir değerlendirme süreci başlatılır. Başlatılan süreç ortalama bir ay kadar sürecektir. Bir aylık süreçte kişilerin muhtaçlık seviyeleri, sosyal güvenceden yoksun olup olmadıkları, belirlenmiş olan kriterlere uyum sağlayıp sağlamadığı araştırılacaktır. Başvuru sahiplerine olumlu ya da olumsuz dönüş SMS aracılığı ile sağlanacaktır.

Muhtaçlık durumu tespit edilen ve sosyal güvencesi olmadığı belirlenen kişilerin kriterlere uymaları halinde başvuruları kabul görecektir. Başvuruları kabul edilen kişilere Kızılay Kart dağıtılacaktır. Bu kart ile yalnızca alışveriş ihtiyaçları değil giyim gibi temel ihtiyaçlarını da giderilebilecektir. 120 TL olarak yapılan ödemeyi kişiler Halkbank üzerinden nakdi olarak da çekebileceklerdir.

SUY Başvurusu

SUY Başvurusu SYD Vakıflarına yapılmaktadır.

Yardımlar Hangi Durumlarda Kesilir?

Yabancılara yönelik yapılan yardımlar belli başlı şartlar ve kriterlere göre belirlenmektedir. Kişilerin bu şartlara uygun olmadığının tespiti ve diğer bazı durumlarda verilen aylıklar durdurulabilir ve feshedilebilir. Yabancılara yönelik hazırlanan Sosyal Uyum Yardımı kapsamında şu durumlarda yardım kesilebilecektir;

 • Yardımdan faydalanacak olan ailenin muhtaçlık sınırının üstüne çıkması ve yapılan incelemeler sonucunda muhtaç olmadığının tespit edilmesi halinde,
 • Yardım başvurusunda bulunan hanedeki kişinin verilen haktan feragat etmek istemesi halinde,
 • Yardımdan faydalanan kişinin ikamet ettiği yeri dışında bir yere taşınması veya adres değişikliği yapması halinde,
 • Yardım için talep edilen diğer şartların sağlanmaması halinde,
 • Yardım için talep edilen kriterlerin sağlanmıyor olması halinde,
 • Yardımdan faydalanan ailede sosyal güvencesi olan bir kişinin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda,
 • Yardımdan faydalanan kişinin vefat etmesi durumunda,

Bu durumların tespit edilmesi halinde Vakıf tarafından belirlenen Mütevelli Heyetince feshedilebilecektir. Belirlenen durumlar Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese bile yapılan sorgulamalar sonucunda sistem tarafından tespit edilebilecektir. Tespit edilmesi halinde de Mütevelli Heyeti kararı bile gözetilmeden Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafınca otomatik olan sona erdirilecektir. Yardım kapsamında verilen maddi destek kesilmesi halinde de yardım programı da son bulacaktır.

Kızılay Sosyal Uyum Yardımı

Kızılay Sosyal Uyum Yardımı Yapılmaktadır.

Kızılay Sosyal Uyum Yardımı Nedir?

Ülkelerindeki zorluklardan ve iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan birçok vatandaşa Sosyal Uyum Yardımı kapsamında destek sağlanmaktadır. Türkiye’de ikamet eden ve kamplar dışındaki yerlerde yaşayan pek çok Suriyeli vatandaşın giyim, gıda gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyetlerinin önlenmesi adına başlatılan bu program için başvuru yapılabilmektedir. Kaynağının Avrupa Birliği tarafından karşılandığı bu proje için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanıyor iken ödemeler Kızılay Kart aracılığı ile verilecektir. Bu sebeple yardımdan faydalanacak olan yabancı vatandaşlara Kızılay Kart dağıtılacaktır.

Sosyal Uyum Yardımından faydalanmaya hak kazanan  yabancı vatandaşlar için yapılacak olan ödemeler Türk Kızılay’ı tarafından verilecek olan Kızılay Kart yardımı ile yapılacaktır. Hak sahipleri Kızılay Kart ile gıda alışverişlerini yalnızca anlaşmalı marketler üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 16 YORUM
 1. Gurban dedi ki:

  Türkmenıstanlıyım oturma iznim var ama buna rağmen şuan çalışma izni olmayan yabancıları işden atiyorlar
  Maddi sıkıntı yaşıyoruz çalışma izni üçın para lazım kredi alabilirmi yabancılar

 2. Ilkay dedi ki:

  Qida yardimi

 3. EBRAHIM dedi ki:

  Yardım

  1. Ali Albusten dedi ki:

   Yardım için ben yardım alamıyorum kart

 4. alexandru dedi ki:

  herkeze yardım veryo bi tek bize vermiyo herkeze verinde bizde mutlu olalım

 5. samira Davudova dedi ki:

  erzak yardım ehtiyacım var iki çoçuk var lütfenyardımcı olurmusunuz ve ya kredi almamda yardımcı olurmusunuz

 6. Olia dedi ki:

  Ben Gürcistan vatandaşlığım ve oturmak izin başvuru var memlekete gidemiyorum yardımı bize

 7. Elcin dedi ki:

  Selam men 4 kişilk aleyem madi durumuzda yok sizden yardim istyorum qida yardimi

 8. Dildora dedi ki:

  Acaba bana olurmu şu ande çalişmiyorum yalnizim evdeyim evimin kirasi var fatura falan filan

 9. Dildora dedi ki:

  Başvurdum amma heç bir cevab yok??

 10. Nino dedi ki:

  Merhaba ben türkıede evlendyım benim 7yaşinda cocuk var türk vatandaş oldu bır defa yardımedılar şımdı da yardımedıceklarm?hab er nasıl alabılırım

 11. BABAMURAT HYDYRNİYAZOV dedi ki:

  Ben yüz tuttum ama olumsuz dedi kimligimin süresi doldu rendevu var uzatma için nasil yardım edebilirsiniz

 12. Farid Isakandarov dedi ki:

  Kira fatura qida ihtiyaclarimizi karsilaya bilmirik yardiminiza cok buyuk ihtiyacimiz var ailede 3 kisiyiz 1cocuk olmagla. Kendimde diabet hastasiyim ilac almaga param bile yokdu gunde 4dafa insulin iynesi kullaniram cok rica ediyorum bize yardimci olmaginizi. Onceden tesekkurler.

 13. Sibel dedi ki:

  Para yardımı istiyorum

 14. Salice yeşim demir dedi ki:

  Slm benim adım salice yeşim demir zor durumdayım çöplerden yemek yiyorum Allah askına bu kugruna yardım edin Allah rızası

 15. Şeyma kocagoz dedi ki:

  Eşim ceza evinde ve hiç bir gelirim yok dortane çocuğum var para yardımı istiyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.