Tarım Kredi

Çoban (Sürü Yöneticisi) Desteklemesi 2022 Yılında Ne Zaman Ödenecek?

Koyun ve keçi desteklemesi gibi hayvancılık alanında ve tohum, gübre gibi tarım alanında verilen desteklemelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çoban istihdam desteği de sağlanmaktadır. İçeriğimiz de sizlere sürü yöneticisi yani çobanlara verilen desteğin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği hakkında bilgi vereceğiz.

Çoban (Sürü Yöneticisi) Desteklemesi 2022 Yılında Ne Zaman Ödenecek?

Sürü Yöneticisi Desteği Nedir?

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık alanında hizmet gösteren çobanlara devlet desteği ödemesi yapılmaktadır. Ancak tabii ki bu her çobana değil yalnızca belirli koşulları sağlayan sürü yöneticilerine verilmektedir. Çobanın bir hayvan çiftliğinin sahibi tarafından görevlendirilmiş olması gerekiyor. Hayvanların bakımını üstlenen ve sertifikası bulunan sürü yöneticilerine Bakanlık tarafınca belirli tutarlarda destek ödemesi yapılıyor. Çobanların bakımını üstlendiği küçükbaş ve büyükbaş hayvan parası da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak hayvan başına veriliyor.

Sürü Yöneticisi Desteği Nedir?
Sürü Yöneticisi Desteği Nedir?

Çobanlara sağlanan bu istihdam desteği hayvan sahibi olan işletmecilerin sürü yöneticisi çalıştırmaları halinde devlet hibe ödemesi yapmaktadır. Ödenecek olan para miktarları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Resmi Gazete‘de çoban istihdam desteğinin başvuru şekli ve başvuru koşulları belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre talep edilecek olan şartları yazımızın devamında sizlerle paylaşacağız.

Çoban İstihdam Desteğinin Koşulları

Sürü yöneticiliği için verilen destekten yararlanacak olan çiftçilerin Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan minimum 104 saatlik sürü yönetimi elamanı eğitim programını almış ve bu programdan başarı ile ayrılmış olmalıdır. Eğitim programını başarı ile tamamlayan kişilere sertifika ya da kurs bitirme belgesi verilmektedir. Kişiler bu belgeyi almaya hak kazanmamışlar ise Bakanlık tarafından verilen hibeden faydalanamazlar. Bunun yanı sıra çoban istihdam desteğinden faydalanmak için aşağıdaki şartlara ve kurallara uyulması gereklidir;

 • Desteklemeden faydalanacak olan işletmede minimum 200 anaç küçükbaş hayvan olması gereklidir.
 • Desteğe tabi olan işletme ve işletmenin içerisinde bulunan hayvanların TÜRKVET‘e kaydının bulunması gerekmektedir.
 • İşletmenin destekten yararlanması için bu faaliyeti gerçekleştiren çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin minimum 6 ay süreli olarak yatırılmış olması gereklidir.
 • SGK primlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 4. maddesinin bentlerine göre yatırılması gereklidir. Kanun içeriğinin tamamı için tıklayınız
 • Bulunduğu mahalle ve köylerde bulunan sürülerin hepsini bir arada otlatan çobanlara da destek verilmektedir. Sürü yöneticisinin destek alması için otlattığı ve bakımını yaptığı hayvanların minimum 200 ve üzerinde anaç küçükbaş olmalıdır.
 • İşletme sahibinin birden fazla işletmesi var ise tüm işletmeler için ayrı ayrı başvuru yapması gerekli olup bir işletmede çalışan iki çoban için desteklemeden faydalanamaz. 

Çoban İstihdam Desteğinden Faydalanamayacak Olanlar

 • Hayvancılık faaliyetleri için bir işletmeye sahip olmayan ya da gerçek anlamda çobanlık yapmayan Sosyal Güvenlik Kurumu’na emekli prim ödemesini kendi talebi doğrultusu yatıranlar,
 • SGK primlerini 30 günlük üzerinden tam zamanlı şekilde yatırmamış olanlar,
 • Bir işletmede çalışan ama gerçek anlamda çobanlık yapmayanlar,
 • Muhtarlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
 • Emekli vatandaşlar,
 • 18 yaşını doldurmamış olanlara Bakanlık tarafından sürü yöneticisi desteği verilmeyecektir.

Çoban İstihdam Destek Tutarı ve Ödeme Zamanı

Hayvanların bakımını üstlenmiş olan otlatma ve sulama işlemlerini gerçekleştiren çobanlar için yapılan ödemeler devlet desteği olarak değerlendirilmektedir. Bir önceki başlıkta belirtmiş olduğumuz koşulları sağlayan kişilere destek verilecek olup destekten faydalanamayacak olanlar da belirtilmiştir. Bu koşulları sağlayan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş olan zaman zarfında gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ilgili yerlere başvuru yapılır ise geri ödemesiz olarak hibe verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan çoban istihdam desteğinin tutarı;

 • 5 bin TL. olarak belirlenmiştir.

Bu ücret 1 yıllık şeklinde verilmekte olup başvurusunu yapmış olan kişilerin ”Hayvan Bilgi Sistemi” ne kayıtlı olup olmadıkları kontrol edildikten sonra şartları karşılamaları halinde hibe desteği verilecektir. Destek geçen yıllarda verilmiş olup 2022 yılında verilecektir. Ancak ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir bilgi verilmemiştir.

Çoban İstihdam Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır?

Destekten faydalanmak isteyenlerin bazı evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik söz konusu olması halinde başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerekli evraklar ise şu şekildedir;

 • İşletme sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi (Çoban İstihdam Başvuru Dilekçesini linke tıklayarak bilgisayarınıza word dosyası olarak indirebilirsiniz.)
 • Sütü yöneticisinin ve işletme sahibinin T.C kimlik belgesi fotokopisi, 
 • Çobanın görülen eğitim programından başarı ile ayrıldığını belirten sertifika, 
 • İşletmede çoban çalıştırılıyor ise, işe girerken imzalanan sözleşme örneği, 
 • Köy ve mahallede bulunan hayvan sürülerinin bakımını üstlenen bir çobanın otlattığı işletme sahiplerinin minimum ikisinden alınan mahalle veya köy muhtarından temin edilecek olan onaylı muvafakatname sunulması,
Çoban İstihdam Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır?
Çoban İstihdam Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır?
 • Sürü yöneticisi işletme sahibi veya işletme sahibinin eşi ya da birinci dereceden yakınıysa işletme sahibinin taahhütnamesi belge olarak sunulmalıdır.
 • Sürü yöneticisine ait SGK primlerinin yatırılmış olduğunu belirten SGK il veya ilçe müdürlüklerince onay almış olan ya da E-Devlet Kapısından temin edilecek kare kodlu, 6121.12 Çoban kodu ile sigortalı olunduğunu belirten hizmet döküm belgesi gereklidir. (Bu belge eksik olsa bile başvuru kabul edilecek olup tamamlanması için ek bir süre tanınmaktadır.)

Başvurular belirttiğimiz evraklar ile birlikte işletmenin kaydının bulunduğu İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılması gereklidir. Devlet tarafından sağlanan bu destek için ilgili yıl içerisinde başvuru tarihleri belirlenmektedir. Başvurular gerek sürü yöneticisi tarafından gerekse de çobanın faaliyet gösterdiği işletme sahibi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Belgelerin eksik olması halinde kişilerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Yapılan başvuruların ardından ilgili tespitler ve değerlendirmeler yapılacaktır. Bu işlem minimum iki personel tarafından yapılacak olup belirtilen durumun aksine bir husus tespit edilir ise destek sağlanmayacaktır.

Sürü Yöneticisi Sertifikası Nasıl Alınır?

Çobanlara yani sürü yöneticilerinin eğitim alması adına il ya da ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezleri tarafından kurs açılmaktadır. Çobanların verilen destekten yararlanmaları için bu kurslara katılması ve başarı ile ayrılması gereklidir. Ancak gerekli başarı sağlanmamış ise sürü yönetici sertifikası verilmeyeceğinden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen destekten de faydalanamayacaklardır. Kursa katılım için başvurular Halk Eğitim Merkezinde alınmaktadır. Kurs toplamda 104 saatten oluşmaktadır. Çoban sertifikası;

 • Emekli olmayan kişilere,
 • Okuma ve yazma bilen ya da asgari ilkokul düzeyinde öğrenim seviyesi olan kişilere,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiricileri,
 • Sigortasız olanlara,
 • Hali hazırda bir sürünün bakımını yapmak ya da sürü yönetimi kapsamında faaliyet yapacak olmaya aday kişilere mevcut sertifika verilmektedir.
Sürü Yöneticisi Sertifikası Nasıl Alınır?
Sürü Yöneticisi Sertifikası Nasıl Alınır?

Sürü yöneticilerine kurs kapsamına şu hususlarda eğitim verilmektedir;

 • Beslenmede meydana gelebilecek hastalıklar,
 • Barınaklar hakkında bilgi,
 • Küçükbaş hayvanların kayıtları, bakım şekilleri ve ıslah edilmesi,
 • Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların beslenme şekilleri,
 • Sürünün başında dururken sağlanması gereken güvenlik önlemleri,
 • Mera alanında hayvan bakımının nasıl yapılacağı,
 • Küçükbaş hayvanların düzenli ve disiplinli bir şekilde dolaşmalarını sağlamaları adına eğitimler alınmaktadır.

Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen bu eğitimlerden faydalanacak olan kişilerin yukarıda belirttiğimiz şartlara uygunluk sağlıyor olması gereklidir. Şayet kişi emekli veya sigortalı ise sertifika alamayacaktır. Bu kurslarda haftalık işlenecek olan ders saatine göre günler belirlenecek olup 104 saatlik bir eğitim söz konusudur.

2022 Çoban Desteklemeleri Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından çok fazla destekleme ödemesi yapılacağı söylenmişti. Sürü yöneticisi desteği adı altında verilen çoban parası için ödemeler işletmelerin hesaplarına 7 bin 23 adet işletme çoban parası almaya hak kazandı. Ödemeler tek seferde yapılacak olup işletmelere ödenecek olan toplam destek tutarı  bir yıllık toplam olarak yapılacaktır.

Sürü yöneticisi desteği bir yıllık olarak verilmektedir. Destekten faydalanacak olanların başvuru tarihlerinin belli olması halinde evrak tesliminin son tarihine kadar gerekli evrakları eksiksiz olarak teslim etmeleri gereklidir. Başvuru tarihlerinin belli olması halinde gerekli bilgileri sizlerle paylaşacağız.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.