Tarım Kredi

Su Ürünleri 2021-2022 Devlet Desteklemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yıllarında verilecek olan destekleme ödemelerinden bir tanesi de su ürünleri konusunda olmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği destekleme tebliği kapsamında gerekli şartları taşıyanlar bakanlık eli ile verilecek olan bu destekleme ödemelerinden faydalanır. Yetiştiricilik belgesine sahip olan ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olarak üretim yapacak olanlar başvurularını yaparak devlet desteği alabilir. Balık çiftliği, alabalık desteklemeleri gibi konularda destekleme verildiği bilinmektedir. Konu ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Su Ürünleri 2021-2022 Devlet Desteklemesi

Bu anlamda bakanlık tarafından 17.12.2021 tarihli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de yer alan türlere destekler verilmektedir. 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenleyen ilgili Tebliğname’de belirlenen balık türlerinde üretim yapan üreticilerimiz, belirlenen birim fiyatları tutarında destekleniyor.

Bu içeriğimizde su ürünleri ile uğraşan üreticilere yapılan desteklemelerin neler olduğunu, ödeme tarihlerini ve Su Ürünleri 2022 Devlet Desteklemesi Bakanlık tarafından yapılan destekleme ödemelerin tutarlarına yer verilmiştir.

Devletten Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destek

Ülkemiz bir yarımada konumunda olması sebebi ile denizlere kıyısı olan bir ülkedir. Ayrıca ülkemizde bulunan Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgeleri sınırları içerisinde bulunan illerde çok geçimini su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri ile sürdüren çok fazla kişi vardır. Bunların yanı sıra bir çok ilimizde tatlı suda balık üretim tesisleri kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli şartların sağlanması dahilinde su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini resmi olarak sürdürenlere, başvuruda bulunmaları dahilinde destekleme ödemesi yapılmaktadır. Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bu destekleme ödemeleri belirli takvimlere uygun olarak Bakanlık tarafından açıklanan tarihlerde Ziraat bankası aracılığıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmak suretiyle yatırılmaktadır.

Destekleme Kapsamında Hangi Balık Türleri Bulunuyor?

Öncelikle geçtiğimiz yıllarda yaygın yetiştiricilik hakimdi. Ancak başta tarımda olmak üzere su ürünleri yetiştiriciliği konusunda da sistem değişikliğine gidildi ve entansif yani yoğun üretim modeli uygulanmaya başladı. Sadece çiftçilerin değil balık yetiştiricilerinin de desteğe ihtiyacı var. Özellikle balık türlerinin korunması, avlanma yasakları gibi hususlarda devlet su ürünleri üreticiliği için çeşitli tedbirler alınıyor. Su kaynaklarının bol olduğu ülkemizde üretimden de verim alınabilmesi amacı ile çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Su ürünleri desteklerinden yararlanabilmek için belirlenen türlerde üretim yapmak gerekmektedir. Bu türler şu şekildedir:

Ürün desteklemesi kapsamındaki türler:

 • Alabalık,
 • Sazan,
 • midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar),
 • DİTAP desteklemesi kapsamında türler; iç piyasaya satılmak üzere yetiştiricilik faaliyeti ile üretilen ve üretildiği belgelenen tüm türlerdir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Tutarları

Bunların yanı sıra kapalı sistem üretim yapanlar da 1,50 kuruş desteklenmektedir. Kapalı sistemde kilogram kısıtı bulunmamaktadır.

Su ÜrünleriBirime Destek (kilogram)
Kapalı Sistem Üretimi 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)1,50 TL
Alabalık (350 tona kadar)0,75 TL/kg
Kilogram üstü alabalık (350 tona kadar)1,5 TL/kg
Yeni su ürünleri türleri (350 tona kadar)1,5 TL/kg
Midye (350 tona kadar)0,1 TL/kg
Sazan (350 ton kadar)1,5 TL/kg
Kapalı sistem su ürünleri üretimi (350 tona kadar)1,5 TL/kg
Kilogram üstü alabalık üretimi (250 tona kadar)0,25 TL/kg
Kilogram üstü alabalık üretimi (250-500 ton arası)0,125 TL/kg
Hastalıklardan ari işletmelerde damızlık alabalık (10.000 adete kadar)60 TL/adet
Toprak havuz balık üretimi (30 tona kadar)1 TL/kg
Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Tutarları 2022

Yoğun balık yetiştiriciliği kapsamında üretimi yapılan balık türleri için balık tanıma kartı desteklemesi yapılmaktadır. Ayrıca destek verileceğini ifade ederek tek tek saydığımız türleri yine yoğun üretim şeklinde üretenler ve midye yetiştirilenler de destekleme ödemesi almak için başvurularını yapabilirler. Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında iyi tarım uygulamaları için de devlet tarafından verilen destekler bulunmaktadır.

İyi tarım uygulamaları kapsamında desteklenen balık türleri alabalık, çipura ve levrektir. İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunanlar, sistemde kayıtları olanlar, başvuru süresi içinde başvurularını yapanlar, belgelerini eksiksiz olarak teslim edenler, yavru balık yetiştiriciliği yapmayanlar ve verilen desteklerden yararlanmak haklarını kaybetmeyenler ile tarım uygulamaları kapsamında verilen 25 bin kilogram ve üzerinde yapılan üretimlere kilogram başı 1,50 kuruş destek verilmektedir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda verilen desteklerden yararlanmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekiyor;

 • Çiftçi ve çiftçi hane halkından olmak
 • Kırsal alanda faaliyet göstermek
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak
 • Yukarıda saydığımız balık türleri ve mide üretimi yapmak
 • Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiricilik belgesi sahibi olmak
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteğinden Kimler Yararlanabilir?
Su ürünleri yetiştiricilik belgesi sahibi olanlara destek verilir.
 • Yine bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almış olmak
 • 500 bin kilograma kadar üretim yapmak (kapalı sistem üretim yapanlar için kilogram sınırlaması yoktur.)
 • Tarım Bilgi Sistemi‘ ne kayıtlı olmak gibi şartlar aranmaktadır.
Su Ürünleri Devlet Desteği 2022

Balık Tanıma Kartı Desteği

Bakanlık tarafından verilen desteklerden biri de etiket desteği olarak bilenen balık kartı tanıma desteğidir. Başvurular etiketleme yapılacak olan bölgede bulunan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne yapılacaktır. Müracaat edildiğinde Balık Tanıma Kartı Tespit Tutanağı düzenlenmesi zorunlu olmaktadır. Ancak işlem farklı illerde yapılıyor ise bu durumda iki adet düzenlenir ve evraklardan bir tanesi tesisin bulunduğu bölgedeki müdürlüğe ulaştırılır. Destekleme yapılacak olan adet işe işletmede bulunan balık sayısının eşit olması gerekmektedir. Destek verilecek olan etiket hesaplamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır;

 • Çipura ve levrek yetiştiriciliğinde kilogram için 3 adet
 • Alabalık, karadeniz alası ve benekli alabalık yetiştiriciliğinde kilogram için 4 adet
 • Yeni türlerde kilogram için 2 adet
 • Kilogram üstü balık yetiştiriciliği konusunda 1 adet kart düzenlenmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne bizzat yapılmaktadır. Başvuru için gerekli olan belgeler ile müracaat etmeniz dahilinde desteklerden yararlanmaya hak kazanabilirsiniz.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

 • a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
 • b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
 • c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
 • ç) Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.
 • d) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (Bulunmayan yerlerde bu belge istenmez).
 • e) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.
 • f) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
 • g) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.
 • ğ) Desteklemeden yararlanacak su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını gösterir belge ile su/su alanı kira borcu olmadığını gösterir belge.
 • h) Üretim yılına ait tesis denetim formu.
 • ı) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler için yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi amacıyla işletmeye konulan yavru balıklara ilişkin tespit tutanağı.
 • i) DİTAP uygulama sisteminde düzenlenen satış sözleşmesi.
a) EK 3 Su ürünleri destekleme başvuru dilekçesi

Birden fazla türde üretim yapanların da yine müdürlüğe başvurarak tespit yaptırması gerekmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında iyi tarım uygulamaları ile verilen desteğin başvuruları kadar kabul edilmiştir. 2022 yılında üreticilerin destekleri ödenecek. Su ürünleri desteklerinin yanı sıra bakanlık tarafından arıcılık destekleme ödemesi yapılmaktadır. Arıcılık faaliyetlerinde bulunan yakınlarınızı haberdar edebilirsiniz.

Alabalık Yetiştiriciliğine Destek Veriliyor

Destekler kapsamında alabalık yetiştiriciliğinin de bulunduğundan söz etmiştik. Bakanlık tarafından onaylanmış olan ve sürü ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan, yoğun üretim yapan ve su ürünleri kayıt sistemlerine kayıtlı olan alabalıklar için kilogram başına 0,75 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Aşağıdaki evraklar ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne giderek başvurularınızı yapabilirsiniz.

Su Ürünleri  Yetiştiriciliği DesteğiBirim Fiyat (TL/Kg)
​Alabalık​350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)0,75 TL

Alabalık yetiştiriciliği desteği başvurusu için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Alabalık desteği müracaat dilekçesi (linke tıklayarak Word formatında bilgisayarına indirebilirsiniz.)
 2. Hasat edilen balığın satıldığını gösteren tutanak ya da satış belgesi
 3. Ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ya da yavru balık tespit evrakı
 4. Su ürünleri konusunda bir kooperatife üyelik var ise, ortaklık belgesi
 5. Yem faturası
 6. İşletmede yavru balık üretimi yapıldığına dair belge ile başvuru yapılması durumunda aşağıdaki tutarlarda destek verilecektir.

Su ürünleri destekleri müracaat prosedürü için tıklayınız.

Alabalık Yetiştiriciliğine Destek Veriliyor
Devlet alabalık yetiştiriciliğine destek veriyor.

Midye ve Yeni Türler İçin Verilen Destekler

Yeni türler olan  Mersin, kalkan, fangri, mercan, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine,  sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar, sinagrit, sargoz, mırmır, tilapya için verilen destek tutarları yine kilogram başına verilmektedir.

 • 350.000 kg’a kadar (350.000 kg. dahil): 0,10 TL

Bakanlık tarafından onaylı, yoğun üretim yapan, su ürünleri sistemlerine kayıtlı olan ve yetiştiricilik belgesi sahibi üreticilerimize bakanlık tarafından midye desteği de destek verilmektedir. Başvuru için gerekli olan evraklar alabalık yetiştiriciliği ile aynı olmakla birlikte destekleme tutarları farklılık göstermektedir. İşletmenizde midye üretimi faaliyetlerinde bulunduğunuzu kanıtlamanız ve yasal olarak faaliyet gösteriyor olmanız dahilinde aşağıdaki tabloda ifade edilen tutarlarda midye yetiştiriciliği desteği alabilirsiniz.

Midye üretimi için kilogram başına destek verilmektedir.

 • 350.000 kg’a kadar (350.000 kg. dahil): 0,10 TL.

Yeni Türler için kilogram başına destek verilmektedir.

 • 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil): 1,50 TL.

Bu tutarların yanı sıra devlet tarafından buzağı destekleme ödemesi de yapılmaktadır. Bulunduğunuz il ve ilçede hayvancılık faaliyetlerinde bulunan yakınlarınızı verilen diğer destekleme konularından haberdar edebilirsiniz.

Başvuruların Kabulü ve Ödeme

Herhangi bir tür için yapılan başvurunun ardından, müdürlük tarafından belgelerin kontrolü yapılarak su ürünleri kayıt sistemine kaydedilmektedir. SKS adı verilen kayıt sistemine girilen bilgiler ile İcmal 1 oluşturulur. Hazırlanan icmallerin 5 gün askı süresi bulunmaktadır. Askı süresi kapsamında herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda icmaller kabul edilerek il müdürlüklerine gönderilecektir. İl Müdürlüğü de icmalleri onaylamasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ ne icmalleri gönderecektir.

İcmaller bu aşamadan sonra kesin olmaktadır. Destekleme ödemesi almaya hak kazanan kişilere %2 oranında hizmet kesintisi yapıldıktan sonra tutarlar iletilmektedir.

Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile üreticilerin hesaplarına yapılmaktadır. Ödemeden yararlanmak için sunulan belgelerin sorumluluğu, başvuru yapan şahsa ait olmaktadır.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2022 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi durumunda 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun neticesinde ödeme verilen kişiden gecikme zamları ile birlikte bu tutarlar tahsil edilir.

Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere; merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödenir.

Su ürünleri kapsamında iyi tarım desteği için başvurular alınmış olup, ödemelerin bir sonraki yılda yapılması beklenmektedir. Ayrıca diğer tarım ve hayvancılık konularında verilen destekleri inceleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğ YAYIMLANDI.

27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’nin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2022 yılı destekleme dönemi için; bu Tebliğde belirtilen şartları sağlayan ve Marmara Denizine kıyısı olan illere (Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova) kayıtlı olup Marmara Denizinde balıkçılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin bir örneği Ek-3’te yer alan 2022 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptıklarına dair taahhütnameyi destekleme başvurusu esnasında ibraz etmeleri halinde, adı geçen illere kayıtlı balıkçı gemisi sahiplerine, her gemi için belirlenen birim destek tutarının iki katı ödeme yapılır.”

TAAHHÜTNAME

Aşağıda bilgileri verilen balıkçı gemisinin sahibiyim/ortağıyım. Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)” kapsamında; 2020-2022 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptığımı beyan ve taahhüt ediyorum.

…./…./2022 Adı ve Soyadı İmzası

 • GEMİ BİLGİLERİ:
 • Gemi Adı :
 • Gemi Ruhsat Kod Numarası :
 • Gemi Filo Kayıt Numarası :
 • Gemi Sahibinin/Yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası :
 • (Tüzel kişi ise) Vergi Numarası :

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Filizaslan dedi ki:

  Karadeniz de koy da balık yetiştiriciliği için devletten kiralanabılıyormu tesıs kurmak için

 2. Atalay senem dedi ki:

  Bende bu balıktesisi kurmak istiyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.