Tarım Kredi

Su Ürünleri 2020 Devlet Desteklemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 ve 2020 yıllarında verilecek olan destekleme ödemelerinden bir tanesi de su ürünleri konusunda olmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği destekleme tebliği kapsamında gerekli şartları taşıyanlar bakanlık eli ile verilecek olan bu destekleme ödemelerinden faydalanır. Yetiştiricilik belgesine sahip olan ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olarak üretim yapacak olanlar başvurularını yaparak devlet desteği alabilir. Balık çiftliği, alabalık desteklemeleri gibi konularda destekleme verildiği bilinmektedir. Ayrıca TKDK tarafından da su ürünleri hibesi verildiği bilinmektedir. Konu ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Su Ürünleri 2020 Devlet Desteklemesi

Devletten Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destek

Ülkemiz bir yarımada konumunda olması hasebi ile denizlere kıyısı olan bir ülkedir. Ayrıca ülkemizde bulunan Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgeleri sınırları içerisinde bulunan illerde çok geçimini su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri ile sürdüren çok fazla kişi vardır. Bunların yanı sıra bir çok ilimizde tatlı suda balık üretim tesisleri kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli şartların sağlanması dahilinde su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini resmi olarak sürdürenlere, başvuruda bulunmaları dahilinde destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu anlamda bakanlık tarafından Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği yayınlanmış ve burada yer alan türlere destekler verilmektedir.

Öncelikle geçtiğimiz yıllarda yaygın yetiştiricilik hakimdi. Ancak başta tarımda olmak üzere su ürünleri yetiştiriciliği konusunda da sistem değişikliğine gidildi ve entansif yani yoğun üretim modeli uygulanmaya başladı. Sadece çiftçilerin değil balık yetiştiricilerinin de desteğe ihtiyacı var. Özellikle balık türlerinin korunması, avlanma yasakları gibi hususlarda devlet su ürünleri üreticiliği için çeşitli tedbirler alınıyor. Su kaynaklarının bol olduğu ülkemizde üretimden de verim alınabilmesi amacı ile çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tebliğnamede belirlenen balık türlerinde üretim yapan üreticilerimiz, belirlenen birim fiyatları tutarında destekleniyor.

Devletten Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destek

Bakanlık tarafından su ürünleri yetiştiricilerine destek verilmektedir.

Destekleme Kapsamında Hangi Balık Türleri Bulunuyor?

Su ürünleri desteklerinden yararlanabilmek için belirlenen türlerde üretim yapmak gerekmektedir. Bu türler alabalık, midye, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalık, mersin, kalkan, fangri, sinagrit, lahoz, mercan, sivri burun karagöz, eşkine, minekop, mırmır, sargoz, sarıkuyruk, sarıağız, yayın, trança, karabalık, şabut, tilapya, yılan balığı, sülük, karides, kerevit türleri olmaktadır. Yoğun balık yetiştiriciliği kapsamında üretimi yapılan balık türleri için balık tanıma kartı desteklemesi yapılmaktadır. Ayrıca destek verileceğini ifade ederek tek tek saydığımız türleri yine yoğun üretim şeklinde üretenler ve midye yetiştirilenler de destekleme ödemesi almak için başvurularını yapabilirler. Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında iyi tarım uygulamaları için de devlet tarafından verilen destekler bulunmaktadır.

İyi tarım uygulamaları kapsamında desteklenen balık türleri alabalık, çipura ve levrektir. İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunanlar, sistemde kayıtları olanlar, başvuru süresi içinde başvurularını yapanlar, belgelerini eksiksiz olarak teslim edenler, yavru balık yetiştiriciliği yapmayanlar ve verilen desteklerden yararlanmak haklarını kaybetmeyenler ile tarım uygulamaları kapsamında verilen 25 bin kilogram ve üzerinde yapılan üretimlere kilogram başı 25 kuruş destek verilmektedir.

Bunların yanı sıra kapalı sistem üretim yapanlar da 0,25 kuruş desteklenmektedir. Kapalı sistemde kilogram kısıtı bulunmamaktadır.

Su ÜrünleriBirime Destek (kilogram)
Kapalı Sistem Üretimi0,25 TL

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda verilen desteklerden yararlanmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekiyor;

 • Çiftçi ve çiftçi hane halkından olmak
 • Kırsal alanda faaliyet göstermek
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak
 • Yukarıda saydığımız balık türleri ve mide üretimi yapmak
 • Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiricilik belgesi sahibi olmak
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi sahibi olanlara destek verilir.

 • Yine bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almış olmak
 • 500 bin kilograma kadar üretim yapmak (kapalı sistem üretim yapanlar için kilogram sınırlaması yoktur.)
 • Tarım Bilgi Sistemi‘ ne kayıtlı olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Balık Tanıma Kartı Desteği

Bakanlık tarafından verilen desteklerden biri de etiket desteği olarak bilenen balık kartı tanıma desteğidir. Başvurular etiketleme yapılacak olan bölgede bulunan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne yapılacaktır. Müracaat edildiğinde Balık Tanıma Kartı Tespit Tutanağı düzenlenmesi zorunlu olmaktadır. Ancak işlem farklı illerde yapılıyor ise bu durumda iki adet düzenlenir ve evraklardan bir tanesi tesisin bulunduğu bölgedeki müdürlüğe ulaştırılır. Destekleme yapılacak olan adet işe işletmede bulunan balık sayısının eşit olması gerekmektedir. Destek verilecek olan etiket hesaplamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır;

 • Çipura ve levrek yetiştiriciliğinde kilogram için 3 adet
 • Alabalık, karadeniz alası ve benekli alabalık yetiştiriciliğinde kilogram için 4 adet
 • Yeni türlerde kilogram için 2 adet
 • Kilogram üstü balık yetiştiriciliği konusunda 1 adet kart düzenlenmektedir.
Balık Tanıma Kartı Desteği

Devlet balık etiket desteği veriyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne bizzat yapılmaktadır. Başvuru için gerekli olan belgeler ile müracaat etmeniz dahilinde desteklerden yararlanmaya hak kazanabilirsiniz.

 • Su ürünleri desteği başvuru dilekçesi
 • Balık tanıma kartı faturası
 • Yavru balık tespit tutanağı/satış belgesi
 • Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren belge
 • Kg üstü alabalık hasadı yapıldığını gösteren tespit tutanağı
 • Balık etiket tespit tutanağı
 • Birlik ya da kooperatif üyelik belgesi
 • Yetiştiricilik belgesi fotokopisi
 • Yem faturası
 • Yavruların araştırma kurumlarından temin edilme durumunda bunu kanıtlayan belge gerekmektedir.
Başvuru Nasıl Yapılır?

Gerekli evraklar ile il ve ilçe müdürlüklerine giderek başvurularınızı yapabilirsiniz.

Birden fazla türde üretim yapanların da yine müdürlüğe başvurarak tespit yaptırması gerekmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında iyi tarım uygulamaları ile verilen desteğin başvuruları kadar kabul edilmiştir. 2020 yılında üreticilerin destekleri ödenecek. Su ürünleri desteklerinin yanı sıra bakanlık tarafından arıcılık destekleme ödemesi yapılmaktadır. Arıcılık faaliyetlerinde bulunan yakınlarınızı haberdar edebilirsiniz.

Alabalık Yetiştiriciliğine Destek Veriliyor

Destekler kapsamında alabalık yetiştiriciliğinin de bulunduğundan söz etmiştik. Bakanlık tarafından onaylanmış olan ve sürü ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan, yoğun üretim yapan ve su ürünleri kayıt sistemlerine kayıtlı olan alabalıklar için kilogram başına 0,65 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Aşağıdaki evraklar ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne giderek başvurularınızı yapabilirsiniz.

Su Ürünleri  Yetiştiriciliği DesteğiBirim Fiyat (TL/Kg)
​Alabalık​250 bin kilograma kadar0,75 TL
​250 bin kilogramı aşan ve 500 bin kilograma kadar​0,375 TL

Alabalık yetiştiriciliği desteği başvurusu için gerekli olan evraklar: 

 1. Alabalık desteği müracaat dilekçesi (linke tıklayarak Word formatında bilgisayarına indirebilirsiniz.)
 2. Hasat edilen balığın satıldığını gösteren tutanak ya da satış belgesi
 3. Ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ya da yavru balık tespit evrakı
 4. Su ürünleri konusunda bir kooperatife üyelik var ise, ortaklık belgesi
 5. Yem faturası
 6. İşletmede yavru balık üretimi yapıldığına dair belge ile başvuru yapılması durumunda aşağıdaki tutarlarda destek verilecektir.
Alabalık Yetiştiriciliğine Destek Veriliyor

Devlet alabalık yetiştiriciliğine destek veriyor.

Midye ve Yeni Türler İçin Verilen Destekler

Yeni türler olan  Mersin, kalkan, fangri, mercan, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine,  sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar, sinagrit, sargoz, mırmır, tilapya için verilen destek tutarları yine kilogram başına verilmektedir.

 • 250 bin kilograma kadar : 1 TL
 • 250 bin kilogramı aşan ve 500 bin kilograma kadar : 0,5 TL destek verilmektedir.

Bakanlık tarafından onaylı, yoğun üretim yapan, su ürünleri sistemlerine kayıtlı olan ve yetiştiricilik belgesi sahibi üreticilerimize bakanlık tarafından midye desteği de destek verilmektedir. Başvuru için gerekli olan evraklar alabalık yetiştiriciliği ile aynı olmakla birlikte destekleme tutarları farklılık göstermektedir. İşletmenizde midye üretimi faaliyetlerinde bulunduğunuzu kanıtlamanız ve yasal olarak faaliyet gösteriyor olmanız dahilinde aşağıdaki tabloda ifade edilen tutarlarda midye yetiştiriciliği desteği alabilirsiniz.

Midye ve Yeni Türler İçin Verilen Destekler

Midye ve yeni türler için de destek veriliyor.

Midye üretimi için kilogram başına destek verilmektedir.

 • 250 bin kilograma kadar : 0,05 TL
 • 250 bin kilogramı aşan ve 500 bin kilograma kadar : 0,025 TL

Bu tutarların yanı sıra devlet tarafından buzağı destekleme ödemesi de yapılmaktadır. Bulunduğunuz il ve ilçede hayvancılık faaliyetlerinde bulunan yakınlarınızı verilen diğer destekleme konularından haberdar edebilirsiniz.

Başvuruların Kabulü ve Ödeme

Herhangi bir tür için yapılan başvurunun ardından, müdürlük tarafından belgelerin kontrolü yapılarak su ürünleri kayıt sistemine kaydedilmektedir. SKS adı verilen kayıt sistemine girilen bilgiler ile İcmal 1 oluşturulur. Hazırlanan icmallerin 5 gün askı süresi bulunmaktadır. Askı süresi kapsamında herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda icmaller kabul edilerek il müdürlüklerine gönderilecektir. İl Müdürlüğü de icmalleri onaylamasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ ne icmalleri gönderecektir.

İcmaller bu aşamadan sonra kesin olmaktadır. Destekleme ödemesi almaya hak kazanan kişilere %2 oranında hizmet kesintisi yapıldıktan sonra tutarlar iletilmektedir. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile üreticilerin hesaplarına yapılmaktadır. Ödemeden yararlanmak için sunulan belgelerin sorumluluğu, başvuru yapan şahsa ait olmaktadır. Haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi durumunda 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun neticesinde ödeme verilen kişiden gecikme zamları ile birlikte bu tutarlar tahsil edilir.

Su ürünleri kapsamında iyi tarım desteği için başvurular alınmış olup, ödemelerin bir sonraki yılda yapılması beklenmektedir. Ayrıca diğer tarım ve hayvancılık konularında verilen destekleri inceleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Filizaslan dedi ki:

  Karadeniz de koy da balık yetiştiriciliği için devletten kiralanabılıyormu tesıs kurmak için

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.