Tarım Kredi

Yem Bitkileri Desteklemesi 2022

Hayvansal üretimden elde edilen kazancın artırılması ancak yem giderlerinin azaltılması ile mümkündür. Devlet işletmelerin yem giderlerinin azaltılması amacı ile yem bitkisi ekenlere destekleme ödemesi yapmaktadır. Tarımsal Desteklemler kapsamında yonca, fiğ gibi yem bitkileri için bakanlık belirlediği tutarlarda destekleme ödemesi yapmaktadır. 2022 yılında da bu desteklerden verilmeye devam edilecektir. Üreticilerimiz başvuru tarihlerini merak ediyor. İçeriğimizden yem bitkileri destekleme ödemeleri ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yem Bitkileri Desteklemesi 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerden bir tanesi yem desteğidir. Yem konusu hayvansal işletmeler açısından ciddi manada önem arz etmektedir. Büyükbaş, küçükbaş ya da kanatlı hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin ve işletmelerinizin gider kalemlerini tek tek yazın. En çok paya sahip olan gider şüphesiz yem giderleri olacaktır. Küçükbaş ve kanatlı yemi çok fazla olmasa da özellikle 1 büyükbaş hayvan bir gün içerisinde 10 koyunun yediği yem miktarını tüketmektedir. Endüstriyel yemlerin alınması üreticimizin belini bükmektedir. Bu sebeple sürekli olarak hazır yem alınmaması ve yem rasyon programlarının hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Küçükbaş hayvancılık faaliyetleri meraya dayandığından dolayı işletmelerin meralara yakın alanlara kurulması yem giderlerini ciddi manada azaltacaktır. Ancak büyükbaş işletme sahipleri de bu konuda ciddi önlemler almalıdır. Ekonomik anlamda hayvancılık yapan üreticimizin kalkınması ancak yem giderlerinin azaltılması ile mümkün olacaktır. Özellikle beslenmede silaj ve kuru ot ihtiyacının işletme içerisinde hazırlanması gerekmektedir.

Yem fiyatları da zaten sürekli olarak artış göstermektedir. Bu şartlar altında dışarıdan yem alarak bırakın kar elde etmeyi, işletmelerin zarar etmesi muhtemeldir. Yem masraflarının en aza indirilmesi ve üreticimizin yem anlamında sıkıntı yaşamaması, çok fazla masraf yapmaması için yem bitkilerini kendisinin üretmesi gerekmektedir. Yem bitkisi üretenlere, çeşitlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlarda yem desteği verilmektedir.

Devlet Yem Üreticilerine Destekleme Ödemesi Veriyor

İşletmelerin yem ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yem bitkisi üretimine özendirme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu anlamda Türkiye Tarım Havzalarını Destekleme Modeli çerçevesinde bazı illerimize yem desteği verilmektedir. Hazır yemler hayvanların ihtiyaç duyduğu enerji ve diğer maddeleri bünyelerinde barındırsa da bu ihtiyaçlar doğal yemler ile daha kolay ve masrafsız sağlanabilir. Sadece sulu değil, kuru olarak da bitki yetiştirenlere destek verilir. Suya ulaşımın zor olduğu yerlere de bakanlık tarafından belirlenen oranlarda ilave destekler verilmektedir.

Desteklenecek olan yem bitkisi türleri aşağıdaki gibidir;

 • Çok Yıllık Yem Bitkileri : Korunga, yonca, yapay çayır mera, gazal boynuzu, ak üçgül,
 • Tek Yıllık Yem Bitkileri : Macar fiği, fiğ, mürdümük, burçak, sudan otu, sorgum, sorgum ve sudan otu melezi, yem şalgamı, hayvan pancarı, yem baklası, italyan çimi, iskenderiye,

Bunların yanı sıra çavdar, arpa, buğday, yulaf ve tritikalenin yeşil ol hasatları ile, silajlık mısır ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar ile kuru ekilen yem bitkileri, domuz ayrığı, çok yıllık çim, kılçıksız brom, otlak ayrığı ve kamışsı yumak da verilen destekleme ödemeleri kapsamında yer almaktadır.

Destek kapsamında yer almak için 10 dönüm ve daha fazla alana yem bitkisi ekmek gerekmektedir. Bu bitkileri ekerek hasatını yaptıktan sonra yapılan başvurular geçerli olmamaktadır. Bu türlerde yem bitkisi üretimi yapanlar bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde başvurularını yaparak verilecek olan destekleme ödemelerinden yararlanabilirler. Bu desteğin yanı sıra yine bakanlık tarafından verilen İyi tarım uygulama desteğinden de yararlanabilirsiniz.

Devlet Yem Üreticilerine Destekleme Ödemesi Veriyor
Devlet yem üreticilerine destek veriyor.

Destekleme Tutarları Ne Kadar?

Kaba yem üretimi konusunda yetiştiricileri özendirmek amacı ile 2020 yılında da yem bitkisi desteği verilmektedir. Desteklerin belirlenmesinde sektörel rekabet ön planda olmaktadır. Tek yıllık yem bitkileri, çok yıllık yem bitkileri, silajlık mısır ve kuru şartlarda ekilen ürünlerin yanı sıra yetiştiricilerimize ilave destekler de verilmektedir.

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİDEKAR/TUTAR
Çok yıllık yem bitkileri90 TL
Tek yıllık yem bitkileri60 TL
Silajlık Mısır100 TL
Kuru şartlarda ekim40 TL
Yapay çayır mera150 TL
Su kıtı bulunan yerlerde ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için%50 İlave Destek

10 dekar tek yıllık yem bitkisi eden bir çiftçimize 600 TL destekleme ödemesi yapılırken yine kuru şartlarda 10 dönüme ekim yapan üreticimiz 400 TL destekleme ödemesi alabilecektir.

Yem Bitkileri Destekleme Başvuruları Nasıl Yapılır?

Bu desteğe başvuru yapmak isten çiftçilerimizin bitkilerinin hasatını yapmadan başvuru yapmaları gerekmektedir.  Yem desteği başvuru dilekçesini indirerek doldurunuz. Çok yıllık yem bitkiler ile yapay çayır mera desteği başvurularının her yıl yapılması gerekmektedir. Destekleme ödemesi yapılan arazinin satışı ya da kiralanması durumunda yeni üreticinin ÇKS kaydı yaptırması ve arazi bilgilerini bu kayıtlara işlemesi gerekmektedir. Arazinin 10 dekarın altında olmaması koşulu ile çiftçinin başvuruları değerlendirilir. Yapay çayır ve meralar için tarımsal araştırma enstitülerinin projeleri de destekleme kapsamında yer almaktadır.

Yem Bitkileri Destekleme Başvuruları Nasıl Yapılır?
Başvurular il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapılmaktadır.

Çiftçi Kayıt Sistemi‘ ne kaydı olan üreticilerimiz bakanlıkça belirlenen tarihler içinde müracaatlarını gerçekleştirir. Başvuru tarihleri illerin iklimsel koşullarına göre farklı tarihlerde yapılması söz konusu olabilmektedir. Tabi bu destekleme konularından belirlenen tutarlarda destekleme ödemesi alabilmek için türlere göre değişen şartlar söz konusu olmaktadır.

Destekleme Ödemesi Almak İçin Gerekli Şartlar

Genel şart çiftçinin ÇKS kaydı olması ve buraya kayıtlı olanların kaydını güncellemesidir. Ayrıca hasat döneminden evvel başvuru yapanlara destek verileceğini tekrar belirtelim. Ayrıca yem bitkisi ekenlere devlet  tarafından mazot ve gübre desteği verilmektedir. Fakat yem rekreasyon amacı ile üretilirse bu destek verilmez.

Çok yıllık yem bitkisinde:

 • Yapay çayır, yonca için 4 yıl, ak üçgül, çayır üçgülü, kılçıksız borum gibi bitkiler 3 yıl süreyle ödeme yapılır.
 • Ak üçgül,  çayır üçgülü, gazal boynuzu bitkileri hasat edildiğinde ya da otlatma yapıldığında destekleme ödemesi verilir.
 • Çok yıllık yem bitkilerinin hasadı ekildiği yıl yapılmayacağından dolayı başvurular ilk hasat yapıldığında kabul edilir.

Tek yıllık yem bitkisinde:

 • Tek yıllıklar için %50 çiçeklenme döneminde, pancar ve şalgamda hasat olgunluğuna eriştiği dönemde ödeme yapılır.
 • İtalyan çiminde ot hasat olgunluğuna eriştiğinde kontrol tutanağı düzenlenerek destekleme ödemesi yapılır.
 • Bir üretim yılı içerisinde aynı alana art arda yem bitkisi ekilirse, ilk edilen destekleme ödemesi kapsamında olmaktadır.
 • Bir dönem içinde tek yıllık art arda yem bitkisi ürettikten sonra çok yıllık yem bitkisi ekilirse ikisi için de destek verilir.
Destekleme Ödemesi Almak İçin Gerekli Şartlar
Korunga yem bitkisi

Silajlık mısırda:

 • Bitki silaj yapmak amacı ile hasat edilmeli.
 • Tanelerin oluşumundan sararmaya başladığı dönemden sonra destekleme ödemesi alınır.

Yer altı sularının yetersiz olması durumunda:

 • Bakanlık tarafından tespiti yapılan havzalarda burçak, mürdümük, fiğ ve macar fiği ekenlere ilave destek verilir.
 • Hayvancılık yetiştirici bölgelerine de ilave destek verilmesi söz konusudur.

Yem bitkisi amacı ile üretilen bitkiler: 

 • Buğday, arpa ve tritikalede başaklanma dönemi ya da,
 • Otlatma yapıldığı dönemde desteleme ödemesi verilir.

Şayet bu şartlara sahip değilseniz yine bakanlık tarafından verilen tarım ve hayvancılık desteklemelerini inceleyebilirsiniz.

Yem Bitkisi Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

Yem bitkisi desteğine başvurabilmek için ÇKS kaydının olması gerektiğinden söz ettik. Kaydı olmayanlar, yem bitkilerine daneye bırakanlar, rekreasyon amacı ile ekim dikim yapanlar, şartlara uygun üretim yapmayanlar, yetiştirme tekniklerine uymayanlar ve destekleme illeri arasında bulunmayanlar verilecek olan destekleme ödemelerinden yararlanamayacaktır. Ayrıca özel mülkiyetine ekim dikim yapanlar fakat tapu kayıtlarında yer alan parsellere mera ya da otlak amacı ile yem bitkisi ekenler ödeme alamaz. Fakat bu şartlar dışında olan çiftçilerimiz belirlenen tutarlarda destekleme ödemesi başvurusu yaparak ödemelerden yararlandırılır.

Yem Bitkisi Desteğinden Kimler Yararlanamaz?
Şartları taşıyanlar yem bitkisi desteklerinden yararlanabilir.

Ancak bu desteklerden yararlanamayacak olanlar tohum destekleme parası alabilir ve sertifikalı tohumlar ile üretim yaparak 2022 yılında kar elde edebilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.