Tarım Kredi

Besilik Erkek Sığır Destek Parası Ödemeleri

Tarım Bakanlığından besili erkek sığır desteği, kırmızı et desteği, dana kesim desteği, arı desteği, buzağı desteği gibi birçok kategoride hayvancılık kapsamında çeşitli destekler veriliyor. Vatandaşlar mevcut desteklerin ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sağlanan destekler 2022 senesinde de verilmeye devam edecek. Besilik erkek sığır desteklerine ilişkin detaylar hakkında bilgi almak için içeriğimizi inceleyebilirsiniz. 

Besilik Erkek Sığır Destek Parası Ödemeleri

Devlet Destekli Besilik Erkek Sığır Yetiştiriciliği

Büyükbaş hayvancılık ile uğraşmak isteyen ancak sermayenin yetersiz olmasından dolayı pek çok hususta eksiklik yaşayanlara devlet tarafından besilik erkek sığır desteği veriliyor. Mevcut desteğe manda da dahil edilmiştir. Arıcılık için, buzağı yetiştiricileri için ve küçükbaş hayvancılık gibi birçok alanda destek sağlanmaktadır. Besilik erkek sığır desteklemeleri için başvurular ve ödemeler Bakanlık tarafından belirlenen tarihler aralığında olmaktadır. Desteklemelere yapılacak olan ödemeler T.C kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası şubelerinden temin edilebilmektedir. Bu destek için başvurular tarihinde sona ermiştir.

Devlet Destekli Besilik Erkek Sığır Yetiştiriciliği
Devlet Destekli Besilik Erkek Sığır Yetiştiriciliği

Besilik erkek sığır desteğinden faydalanacak olanların işletmesinde bulundurduğu hayvanları Bakanlık tarafından belirlenmiş olan kurallara göre yetiştirmesi gereklidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın devamlılığını sürdürmek, üretimin canlanmasını sağlamak, hayvan ırklarını korumak ve hayvan hastalıklarını en aza indirmek adına ilgili Bakanlık tarafından aşı desteği de veriliyor. Her türlü alanda sağlanan mevcut desteklerden faydalanacak olan yetiştiricilerin belirlenen başvuru tarihlerinde gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapmaları gereklidir. Başvuru koşullarını, gerekli evrakları ve başvuru şeklini yazımızın devamında sizlerle paylaşacağız.

Besilik Erkek Sığır Desteği İçin Gerekli Koşullar 

Mevcut destekte faydalanacak olan işletme sahiplerinin aşağıda maddeler halinde belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gereklidir;

 • Desteğe tabi olan hayvanların Türkiye’de doğmuş olması,
 • TÜRKVET‘e kayıtları yapılmış ve küpeli olmaları,
 • Sığırların erkek olması ve 12 aylıktan büyük olması, aynı zamanda da ağırlığının minimum 200 kg olması, 
 • Kırmızı et üretici birliklerinin mevcut olduğu yerde ikamet edenlerin 1 sene içinde kesilen ve desteklemeye tabi tutulan hayvan sayısının minimum 6 baş olan yetiştiricilerin birlik üyesi olması,
Besilik Erkek Sığır Desteği İçin Gerekli Koşullar 
Besilik Erkek Sığır Desteği İçin Gerekli Koşullar
 • Destek kapsamındaki sığırların kesimhanelerde kestirilmiş olması ve gerekli tüm faturaların belgelenecek şekilde olması, (Kesimhanelerin
 • Hayvanların kesimine ilişkin bilgilerin Kırmızı Et Kayıt Sistemi veri tabanına kaydının yapılması,
 • Hayvanların kesildiği tarihi takiben son 3 aylık süreçte işletme sahibinin işletmesinde beslenmesi gereklidir. Mevcut süre TÜRKVET kayıtlarında bulunmakta olup bu şekilde belirlenecektir. Şayet mevcut süre tamamlanmadan kesim gerçekleşir ise desteklemeden yararlanamaz.

Yetiştirici koşulları sağlıyor ise verilen desteklerden maksimum 200 baş sığır için faydalanabilecektir.

Besilik Erkek Sığır İçin Destek Tutarı Nedir?

Büyükbaş hayvancılığın çoğalması ve kırmızı et üretiminin artışını sağlamak adına başvuru şartlarını taşıyan yetiştiriciler destekten faydalanabilecektir. Besilik erkek sığır destekleme tutarları Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Kesimlerinin de yine Bakanlık tarafından onaylı kesimhanelerde yapılması gerekmektedir. Ayrıca hayvanların 12 aylık yaştan büyük olması gereklidir. Yetiştiriciler karkas ağırlığı minimum 250 kilogram olan manda da dahil maksimum 250 baş erkek hayvanları için;

 • 1 ve 300 baş arasında kesilen hayvanlarının başına; 250 TL. ödemeden yararlanabilecektir. 

Destekleme tutarı hayvan başına 250 TL olup yalnızca belirlenen zaman aralıklarında talep edilen evraklar ile birlikte ilgili yerlere yapılan başvurular kabul edilecektir. Bu tutara göre işletme sahibinin 100 baş hayvanı var ise 100*250= 25 bin TL. destek alacaktır.

Erkek Sığır Desteği İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Besilik erkek sığır desteği için “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” 7 Aralık 2021 tarihinde  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan tebliğde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar için arıcılık, küçükbaş hayvan, çiğ süt, çoban istihdam desteği gibi birçok alanda verilecek desteklerin şartları, başvuru şekilleri ve başvuru için gerekli evraklara yer verilmiştir.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş ve başvurular sona ermiştir. 2022 yılı için tekrar bir başvuru duyurusu Bakanlık tarafından gelmemiştir. Desteklemelerin ne zaman ödeneceğine dair de Bakanlık kanadından bir açıklama gelmedi. Başvurular ve destekleme ödeme tarihlerinin belli olması halinde gerekli bilgileri sizlerle paylaşacağız.  2022 yılları için başvuruların tekrar başlaması halinde aşağıdaki evraklar ile birlikte;

 • Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin bulunduğu yerdeki birliğe,
 • Eğer böyle bir birlik yok ise de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.
Erkek Sığır Desteği İçin Başvuru Nasıl Yapılır 
Erkek Sığır Desteği İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru için gerekli evraklar ise şu şekildedir;

 • Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesini linke tıklayarak word dosyası şeklinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz.)
 • Kesim ücreti ve alım satımı ile ilgili belge,
 • Kesim cetveli (Resmi Veteriner Hekimi onaylı),
 • TÜRKVET’te kayıtlı olan ve kesilmiş olan hayvanın ölüm belgesi,

Belirtilen belgeler ile ilgili yerlere yapılmış olan başvurular ve Kırmızı Et Kayıt Sisteminde bulunan veriler aracılığı ile gerekli kontrol ve denetlemeler yapılıp düzenlenir ve İcmal-1 listesi hazırlanır. Bu listeler il veya ilçe müdürlükleri tarafından 5 gün süreli olarak askıya çıkartılır ve kişiler askıda belirtilenlere itirazda bulunmaz ise icmaller kesinleşir ve kabul görür. Daha sonra İcmal-2 listesi oluşturulur onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. Yapılacak olan ödemelere esas İcmal-3 listesi onaylanır ve maksimum 5 iş günü içerisinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Ödemeden faydalanacak olan yetiştiricilerin ödemeleri belirlenen tarihlerde Ziraat Bankası aracılığı ile hesaplarına yatırılacaktır. Destekler T.C kimlik numarasının son hanelerine göre iki grup şeklinde yatırılacaktır.

Devlet Destekli Malak Yetiştiriciliği

Büyükbaş hayvancılıkta et üretimini arttırmak amacı ile kırmızı et desteği kapsamında besilik erkek sığır yetiştiriciliğine 250 TL destek ödemesi yapılıyor. Bunun yanı sıra yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından malak desteği de veriliyor. Destek kapsamında;

Besi erkek sığırların kesimhanelerde kesimi(200 başa kadar)250 TL/baş
4 ay ve üzeri malak250 TL/baş
Malak soy kütüğü  + suni tohumlama desteği ilavesi250 + 200 TL/baş
Islah amaçlı inek sütü içerik analizi desteği100 TL/baş
Hastalıklardan ari işletmelerde sığır desteği (500 başa kadar)450 TL/baş
Hastalıklardan ari işletmelerde sığır desteği (501 baş ve üzeri)225 TL/baş
Onaylı süt çiftliği sertifikalı hastalıklardan ari ilave sığır desteği100 TL/baş

ödeme yapılmaktadır. Destekten faydalanacak olanlara başvurular iki dönem olarak uygulanmaktadır. Birinci dönem başvuruları geçen yıl bitmiştir. Birinci dönem başvurularını kaçıranlar ikinci dönemde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bulundukları bölgedeki birliğe üye olanlar il birliklerine, üyeliği bulunmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir. Malak desteklemesinden faydalanmak için gerekli koşullar şu şekildedir; 

 • Destek kapsamındaki hayvanların 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında doğmuş olması,
 • Hayvanların Türkvet‘e kaydının bulunması ve küpelenmiş olması,
 • Dünyaya geldiği işletmede minimum 120 gün boyunca yaşamış olması,
Devlet Destekli Malak Yetiştiriciliği 
Devlet Destekli Malak Yetiştiriciliği
 • Hayvanların dişi olanları için brusella, erkekler için şap aşısının yapılmış olması ve Veteriner Bilgi Sistemi’ne kayıt ettirilmiş olması,
 • Soy kütüğünde kaydı bulunan malaklara verilecek olan destekten faydalanılması için anne ve baba malağın Manda Islah Sistemi‘nde kayıtlı olması,
 • Soy kütüğüne kayıtlı malak desteklemesine başvuru yapacak işletme sahiplerinin üyesi olduğu damızlık manda yetiştiricileri birliğinden soy kütüğü yürütme yetkisini almış olması,
 • Başvurunun soy kütüğü desteği için verilecek olması halinde malakların MIS‘a kaydının yapılmış olması,

Malak desteğinden faydalanan hayvanlar ayrıca soy kütüğüne kayıtlı malak desteğinden faydalanamayacaktır. İlave ücret verilecek olan yetiştirici bölgesindeki iller; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van, Yozgat olarak belirlenmiştir. Bu illerden destek alacak olan kişilere 250 TL ilave destek verilecektir.

Besilik erkek sığır desteklemesi için 2022 başvuruları sona ermiştir. Yıl içerisinde tekrar bir başvuru durumu söz konusu olduğunda kesin ve net tarihleri sizlerle paylaşacağız. Malak desteği için ise başvurular Haziran ayında başlayacaktır. Devlet desteklerinden faydalanmak için başvuru tarihlerini kaçırmamanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.