Tarım Kredi

Devlet Ev Onarım ve Eşya Yardımı Şartları Nelerdir?

Devlet Ev Onarım ve Eşya Yardımı Şartları Nelerdir?

Muhtaç vatandaşlara sağlanan sosyal yardım projelerinden bir tanesi de barınma yardımıdır. Bu kapsamda devlet tarafından ev onarımı ve eşya yardımı verilmektedir. Ancak ev yardımı alacak olanların bazı şartları karşılamaları gereklidir. Ev onarımının yanı sıra ev alacaklara da devlet desteği sağlanmaktadır. Ev alacaklara faizsiz kredi verilmemektedir. Bu yazımızda sizlere Kaymakamlık tarafından verilen ev yardımlarını, devlet konut yardımı şartlarını anlatacağız. Fakirlere verilen ev yardımları ile alakalı tüm detaylar içeriğimizde.

Devletin Evi Olmayana Sağladığı Destekler

Oturulmayacak hale gelmiş, bakımsız, yaşanması sağlıklı olmayan evlerde yaşamak zorunda kalan ihtiyaç sahibi kimselere barınma yardımı veriliyor. Bu yardım kapsamında ikamet etmek zorunda kaldıkları yıkık, kötü ve bakımsız evler için destek verilerek vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarını devam ettirmeleri sağlanıyor. Sosyal yardımlaşma desteklerinin arasında önemli bir yer taşıyan barınma yardımı, kiraların yüksek olması ve kredi çekmenin riskli olması durumlarından dolayı yeni bir eve çıkamamaktadır. Bu sebeple de oldukça eski ve bakımsız evlerde yaşamaya mecbur kalmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan yardım kapsamında hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olan haneler ihtiyaç sahiplerine ihtiyaca göre 20, 30 ve 40.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Ev Onarım Yardımından Kimler Faydalanabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan proje kapsamında, bu iş için bir fon hesabı ayrılmıştır. Ayrılan bu fon hesabından muhtaç ailelere para yardımı yapılmaktadır. Yapılan yardımın doğru kişilere ulaşması hakkaniyet ve adalet açısından çok önemlidir. Bu sebeple yapılacak yardım için belli başlı şartlar hazırlanmıştır. İlk ve en belirgin şart yardım alacak ailenin yaşamını sürdürdüğü evin yaşam koşullarına aykırı olarak kalınmayacak seviyeye gelmiş olması gereklidir. Yapılan yardımlar nakit ve ayni olmak üzere iki şekilde de yapılabilmektedir. Başvuru yapacak kişilerin isteğine göre değişiklik gösterecektir.

Bu kapsamda gelir durumunun yetersizliğinden dolayı ikamet edilen evi yenileyemeyen muhtaç durumdaki kişiler incelemeye alınacak ve gerçekten muhtaç ve yoksun durumda olduklarının belirlenmesi halinde barınma yardımı yapılacaktır.

Ev Onarım Yardımının Şartları Nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen yardımlardan faydalanmak için belli başlı bazı şartların taşınması gerektiğini belirtmiştik. Program kapsamında oturulamayacak dereceye gelen bakımsız, sağlıksız ve eski evlerde yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlara bakım, onarım, prefabrik ya da betonarme ev yapımı, ev eşyası temin etmeleri için nakit veya ayni olarak yardım yapılmaktadır. Yardımlar yalnızca kira ödemeleri için değil evin tamiri ve onarımı için de verilebilmektedir. Yardımlardan faydalanmak için;

 • Program kapsamında da belirtildiği üzere başvuru yapacak kişinin ikamet ettiği evin yaşanmayacak derecede kötü, eski ve bakımsız olması en önemli koşuldur. Barınma yardımı, vatandaşların kış mevsimlerinde soğuk hava koşullarına karşın yaşamlarını sürdürememeleri açısından oluşturulmuştur.
 • Başvuru yapacak kişinin ikamet ettiği hanede kişi başına düşen gelirin, herkesçe kabul edilmiş asgari ücret tutarının 3’te birinden az olan hanelere konut yardımı yapılmaktadır.
 • Başvuru yapacak kişinin herhangi bir gelirinin olmaması gereklidir.
 • Muhtaç durumdaki kişilerin yanı sıra; engelli vatandaşlara, şehir ailelerine, gazi ya da gazinin yakınlarına, doğal afetlerden dolayı zarar görmüş kişilere de ev yardımı yapılmaktadır.

Yardımdan faydalanmak için belirlenen şartlar bu şekildedir. Koşulları karşılayan ailelere ihtiyaca göre 15 bin, 20 bin veya 25 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Ev Onarım Yardımı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Yardımdan faydalanmak için başvuru yapılması gereklidir. Başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir. Bu yardımlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden ya da telefon numarası ile iletişime geçebilirsiniz. Yardım başvurusundan ilk defa faydalanacak olan kişilerin ilk olarak başvuru formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gereklidir. Eksiksiz olarak doldurulan bu form ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan İl ve İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz detaylı olarak incelenecek ve durumunuz araştırıldıktan sonra olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlanacaktır.

Ev Onarım Yardımı Başvurusunda Talep Edilecek Olan Belgeler

Barınma yardımlarına başvuru yapmak için bazı evrakların hazırlanması gereklidir. Başvuru işlemlerinde engellilere öncelik tanınmaktadır. Hazırlanacak olan belgeler, başvuru yapacak kişinin mevcut durumunu belirtecek ve Vakıf tarafından buna göre yardım sağlanacak veya sağlanmayacaktır. Kişilerin gazi, gazi yakını ve şehit ailesi olması durumunda herhangi bir şart aranmamaktadır. Yardımlardan faydalanmak için kişilerin gelir durumunun ev alamayacak veya onarım yapamayacak kadar kötü olması gereklidir. Bunun yanı sıra yaşanılan evin de hayatın devamını sağlamak için uygunsuz olması gereklidir.

Başvuru için gerekli olan belgeler şu şekildedir:

 • Başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi gereklidir.
 • İlk defa başvuru gerçekleştirenlerin başvuru kayıt formunu eksiksiz olarak doldurmaları gereklidir.
 • İkinci olarak yardımdan faydalanmak adına bir dilekçe örneğinin bulunması gereklidir.
 • Başvuru yapacak olan şahıs aylık gelirini bildiren bir belge sunmalıdır. (Maaş bordrosu vb.)
 • Kişinin, doğal afetler sebebi ile evi fazlası ile zarar görmüş ya da bu yüzden evini kaybetmiş ise tespit evrakları da gereklidir.
 • Hali hazırda bir konut var ancak onarım ve tadilat gerekiyor ise evin tapu kayıt belgeleri gerekli evrakların arasındadır.

Belirtilen evraklar kabataslak olarak bu şekildedir. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına müracaat etmeniz halinde farklı evrakların ve belgelerin talebinde de bulunulabilir.

Ev Onarım Yardımı Ödeme Tarihleri Ne Zaman?

Vatandaşların eski, bakımsız ve yaşanamayacak kadar kötü evlerde hayatını sürdürmesine gönlü razı gelmeyen devlet, sosyal yardımlar kapsamında engellilere, yaşlılara, muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere gıda, barınma, giyinme, eğitim gibi çeşitli pek çok alanda destek sağlamaktadır. Bu desteklerden bir tanesi olan ev onarım ve eşya yardımı için ödeme tutarları 20, 30 ve 40 bin TL‘ye kadar sağlanmakta olup, ödeme günleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Kaymakamlık Yardımları Nelerdir?

Kaymakamlık tarafından geçim sıkıntısı çeken, herhangi bir mal varlığı bulunmayan, yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve sigortalı bir işi olmayıp düzenli bir gelir sağlayamayan kişilere; para yardımı, kira yardımı, erzak yardımı, çocuk yardımı gibi pek çok deste bulunulur. Kaymakamlık tarafından durumu yetersiz olan kişiler tespit edilir, araştırılır ve bir insanın temel ihtiyaçları olan hususları karşılayamadığı anlaşıldığında, uygun görülen yardımlar yapılır.

Kaymakamlık tarafından verilen destekler şu şekildedir:

 • Aile,
 • Eğitim,
 • Sağlık harcamalarında meydana gelecek harcamalar için,
 • Engelli vatandaşlara özel olarak verilmesi için,
 • Sosyal destek amaçlı ve
 • Proje kapsamında yardımlar yapılmaktadır.

Kişilerin, kaymakamlık tarafından verilen yardımlardan faydalanmaları için durumlarının fazlası ile yetersiz olması, müşkül ve muhtaç durumda olmaları gereklidir.

Kaymakamlık Tarafından Verilen Yardımlar;

Verilen yardımlar sınıflandırılacak olur ise insanlara;

Erzak Yardımı Kapsamında;

Bu yardım kapsamında bölgede bulunan ve kaymakamlığa başvuruda bulunan muhtaç durumdaki kişilere gıda, yakacak, giyim gibi yardımlar yapılmaktadır. Bazı durumlarda kaymakamlıklar tarafından bu kişiler başvuru yapmasa da tespit edilir ve gerekli yardımlar yapılır. Bu sebeple muhtarlıklara durumunuzu bildirin. Çünkü genel anlamda kaymakamlıklar muhtarlıkta bulunan listelere itimat ederler.

Çocuk Yardımı Kapsamında;

Kaymakamlık tarafından 0-5, 5, 6 ve 6+ çocuklara kaymakamlık tarafından yardım yapılır. Mesela; 0-5 ve 5,5 yaş aralığında olan çocuklara yapılan dönem yardımı okul öncesi eğitim dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde çocuklara bez, mama, giyinme, beslenme gibi yardımlar yapılmaktadır.

Kira Yardımı Kapsamında;

Yaşamını kirada sürdüren ancak aylık ödenmesi gereken kirasını ödeyemeyen kişilere Kaymakamlık tarafından kira yardımı yapılmaktadır. Verilen kira yardımları kendi içerisinde ikiye ayrılmakta olup hem işyerleri için hem de konutlar için yardım yapılmaktadır. Örneğin kişi ikamet ettiği konut için yardım başvurusunda bulunur ise ev kirasına destek verilir. İşyeri için kira yardımı talebinde bulunmuş ise işyeri yardımından faydalanabilir.

Nakdi Yardım Kapsamında;

Kaymakamlık tarafından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar belirlenir. Para yardımından faydalanmak için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu şartları karşılayan kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kişilerin ihtiyaçlarına göre para yardımı yapılır. Bu maaş yardımlarının tutarları değişiklik gösterirken, aylık veya 3 aylık dönemler olarak da çeşitlilik göstermektedir.

Kaymakamlık veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen yardımlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 11 YORUM
 1. Armağan dedi ki:

  Evimiz yıkılmak üzere yıkıldı yıkılacak göçtü göçecek gelip görebilirsiniz eşim koah ve böbrek hastası çalışmıyor muhtacız evimiz yıkılıyor göçüyor yardımlarınızı bekliyorum saygılar mecbur kalmasak yazmadım

 2. Ssyyyy dedi ki:

  Sosyal yardımlaşma vakfına konu hskkında başvuru yapmanız gerekiyor

 3. Selim Doğan dedi ki:

  İsmim selim doğan seyhan/ADANA da ikamet etmekteyim acilen ev onarım yardımına ihtiyacım var. Kalacak yerim yok ama geçici bir süreliğine de abimin evinde kalmaktayım. Kalmakta olmuş olduğum evin ön tarafı açık alana prefabrik yaptırmak istiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. bu kadarla ittifak ediyorum. Bilgilerinize arz ederim.

 4. Burhan korkan dedi ki:

  Nolur bizim evimiz yok sadece bir oda var evimizi sular kapliyor nolur sizden yardim bekliyoruz ben buarada ögrenciyim koydeki butun herkezin evleri guzel sadece benim evim guzel değil nolur allah isinizi hayir eylesin nolur bize yardim edin sizden haber bekliyorum bana bunumaradan ulaşabilirsiniz

 5. Ahmet dedi ki:

  Ramazan ayınız mübarek olsun inşallah bizim evimiz yok ihtiyaç sahibi bir aileyiz lütfen çok fakir bir aileyiz mübarek Ramazan ayı nda bizimde yüzümüz gülsün çocuk larimiz sevinsin bizede ev yardımi edin saygılarımla arz ederim

 6. Sezen dedi ki:

  Evim kira 3 tane çocuğum var 2 si okuyor zor durumdayım yardım istiyorum

 7. Mesut Ordankaya dedi ki:

  Ev onarım yapacam pandemi sonucu calışmıyorum ve durumum yok yardımınıza ihtiyacım var

 8. Kamil Karadağ dedi ki:

  Burcum var evim yok ispatli şekilde çalışanın yok kendim ve eşim ikimiz de hastayız yardım edin lütfen bana

 9. Songul duymaz dedi ki:

  Cok guzel yardimlariniz benimde çok ihtiyacım var cocuklarimi okula gönderemiyorum ev yapmadan babamın evinin üstüne yapacam ama para yok kardeşlerimde evini yap oyle gec diyorlar

 10. kifayet bülbül dedi ki:

  Bende evimin onarılması için yardım bekliyom küçücük evde 6 kişi yaşıyoruz üç çocuğumuz küçücük bir odada yatıyolar camları kırık dökük

 11. Ayşe dedi ki:

  Eşimin maaşına hacz konuldu.Maaşımız yetersiz kalıyor. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaşamıyoruz 4 tane çocuğum var 3 ü okula gidiyor en küçük 2 yaşında maddi desteğe ihtiyacımız var teşekkürler

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.