Tarım Kredi

2022 Sayılı Kanun Engelli Yardımı Şartları Nelerdir?

2022 Sayılı Kanun Engelli Yardımı Şartları Nelerdir?

Ülkemizde sosyal kalkınmayı sağlamak ve muhtaç durumdakilere yardım etmek amacı ile sosyal yardımlar verilmektedir. Bu yardımlardan bir tanesi de 2022 Sayılı Kanun gereğince engellilere yapılan maddi yardımlardır. Mevcut yardımlar engelli vatandaşlara düzenli olarak aylık maaş şeklinde verilmektedir. Verilen yardımlardan %40 ve üzeri engelli raporu olanlar faydalanabilmektedir. Biz de bu yazımızda sizler için engelli maaşlarının nasıl alınacağını, maaşlara getirilen yeni düzenlemeleri, engellilerin bütün haklarını, başvuruların nereye yapılacağını ve 2022 sayılı Kanun yönetmeliğinin son halini anlatmaya çalışacağız. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından engellilere verilen yardımlar hakkında tüm detaylar haberimiz de..

Engelli Vatandaşlarımıza Devletten Yardım

2022 yılında da engelli durumunda olan vatandaşlarımıza yönelik yardım ve destekleri devam ediyor. Mevcut engelleri sebebi ile çalışamayan vatandaşlarımız maalesef ki geçimlerini sağlayamadıkları için maddi sıkıntı çektiğinden Sosyal Yardımlaşma Kurumları engelli vatandaşlarımıza aylık maaş veriyor. Aylık olarak ödenen maaşlardan gerekli koşulları sağlayan engelliler faydalanabiliyor. Sağlanan engelli yardımları 3 şekilde verilmekte olup hepsinin şartları birbirinden farklıdır.

 • Mevcut engeli Yüzde 40 ve yüzde 69 arası oranında olan vatandaşlara yönelik yapılacak ödemeler,
 • Mevcut engeli yüzde 70 ve üzeri oranında olan vatandaşlara yönelik yapılan ödemeler ve
 • 18 yaşın altındaki engelli yakını yardımları bulunmaktadır.

Bir alt başlıkta bu yardımlar ile alakalı bütün şartları tek tek sizler için inceleyeceğiz.

Engelli Yardımı Nedir
Engelli Yardımı Nedir

Engelli Yardımı Almak İçin Şartlar Nedir?

Engelli maaşı, gerekli koşulları sağlayan engelli vatandaşlarımıza her ay ödenen maaştır. Bu aylıklar çalışamayan ve herhangi bir gelir sağlayamadığından dolayı maddi sıkıntı çeken, hayatının geri kalan döneminde zorluk çekmesinler diye verilen sosyal yardım niteliğindedir. Üç alanda verilen yardımlardan faydalanmak isteyen kişilerin maddeler halinde belirteceğimiz şartları sağlamaları gereklidir.

Yüzde 40 ve yüzde 69 Arasında Engeli Bulunan Vatandaşların;

 • İlk olarak vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir.
 • Verilen aylıktan faydalanmak isteyenlerin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmaları gereklidir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş veya aylık almıyor olması,
 • Herhangi bir prim ödemesi yapmamış olması,
 • Hiçbir şekilde nafaka bağlanmamış ya da bağlanması muhtemel olmayan,
 • 2828 Sayılı Yasa gereğince harçlık almıyor olması,
 • %40 ve %69 arasındaki oranlarda engelli olması,
 • İyileşme isteğinde bulunmasına rağmen iyileştirilemeyen kişilere engelli aylığı verilecektir.
 • Belirlenen yardım 65 yaşının doldurulmasından evvel bağlanmış ise aynı şekilde ödenmeye devam eder.

Engelli kişinin bulunduğu hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, herkesçe kabul edilmiş asgari ücret için belirlenen net miktarının 3’te birinden az olan vatandaşlara sağlanır.

Engelli ve Yaşlı Aylıkları

Yüzde 70 Engeli Bulunan Vatandaşların;

 • Verilen maaştan faydalanmak isteyenlerin ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir.
 • İkinci şart ise 18 yaşından büyük olmaları şartı aranmaktadır.
 • Aylıktan faydalanacak olan kişinin %70 ve üzeri oranda engelli olması gereklidir.
 • 2828 Sayılı Kanunda belirtildiğince harçlık almıyor olması gereklidir.
 • Prim günü yatırmamış olması,
 • Nafaka bağlanmamış ya da hiçbir şekilde bağlanması söz konusu olmayan, 
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş ya da aylık almayan engelli vatandaşların ikamet ettikleri hanede kişi başına düşen aylık geliri, herkesçe kabul edilen asgari ücretin aylık olarak belirlenen net miktarının 3’te birinden az olan vatandaşlara verilecektir.

18 Yaşının Altındaki Engelli Yakınlarına Yapılan Yardımlardan Faydalanmak İçin;

Engelli yakınlarının bu aylıktan faydalanabilmeleri için, engelli birey ile aynı hanede yaşıyor olmaları gereklidir. Bireyin 18 yaşından küçük, %40 ve üzeri oranda engelinin bulunması gereklidir. Bunların yanı sıra sağlanması gereken bir takım koşullar daha bulunmaktadır. Bu koşulları aşağıda maddeler halinde sizlere vereceğiz. Belirlenen şartları karşılıyor iseniz Nüfus cüzdanı ve sağlık raporu ile birlikte Sosyal Yardımlaşma Kurumlarına başvuru yapabilir, aylık olarak ödemem 609,61 ödemeden yararlanabilirsiniz.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
 • Kişinin hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş veya aylık almayan,
 • %70 ve üzerinde engelli yardımlarından faydalanmamış,
 • SGK primlerini ödeyecek şekilde çalışmamış,
 • 2828 sayılı Yasa gereğince harçlık almayan, 
 • Kişiye nafaka bağlanmamış ya da bağlanması kesinlikle söz konusu bile olmayan ve
 • Engelli yakınlarının bulunduğu hanede kişi başına düşen aylık gelirin, herkes tarafından kabul edilmiş olan asgari ücretin aylık net miktarının 3’te birinden az olan vatandaşlara sağlanmaktadır.
Engelli ve Yaşlı Aylıkları

Engelli Aylığı Ne Kadar?

Bu aylık, “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yasa” kapsamında yapılan incelemeler sonucunda gerçekten müşkül ve muhtaç durumda olduğu anlaşılan engelli yakınları ve engellilere yapılan Sosyal yardımlardır. Doğuştan ya da sonradan engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalan ancak bu durumlar sebebi ile çalışamayan ve maddi sıkıntı çeken kişilere yardım sağlamak amacı ile verilen bu aylık kapsamında verilen destek tutarları engelli yüzde oranlarına göre değişiklik gösterir. Engelli aylıkları ise sabit bir tutar üzerinden ihtiyaç sahiplerine aylık olarak verilir.

 • %40 ve %69 arasında engeli bulunan kişilere; 979.77 TL aylık  bağlanacaktır.
 • %70 ve üzeri engeli bulunan kişilere;  914 TL aylık bağlanacaktır.
 • 18 yaşından küçük ve %40 ve üzeri engeli bulunan aile yakınlarına ise; 979.77 TL aylık bağlanmaktadır.

Engelli Aylığına Nasıl Başvuru Yapılır?

Engelli aylıklarına başvuru yapacak kişilerin ilk olarak 18 yaşından büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğini belirtmek istiyorum. 2022 sayılı Yasanın 5. maddesinde belirtilen karar ile gerçekleştirilecek olan başvurular, kişilerin ikamet ettiği yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Başvuruların şahsen yapılması gereklidir. Ancak şahsen yapılmasına imkan yok ise engelli yakınını temsilen başvuru yapacak kişinin mahkemeden, vasisi olduğunu belirten vekaletname örneği almaları, kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde ise mahkemeden alınmış karar örneği gereklidir.

Engelli aylıklarına başvuru yapmak için şu belgeler gereklidir:

 • Engelli aylığına başvuru yapmak için nüfus cüzdanı ve
 • Sağlık Raporu alınmalıdır. Engelli vatandaşlar için alınan sağlık raporunun; aslı, Sağlık Bakanlığının veri tabanı üzerinden elektronik olarak paylaşıma açılanı ya da hastahane başhekimliği/ Noter tarafınca onaylanmış bir sureti başvuru için gerekli olacaktır. Bunların yanı sıra sağlık raporlarının Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na verildiğinde Müdürler tarafından “aslı gibidir” onayı verilecektir.
 • Engelli yakınlarının aylık başvurusunda bulunması için ise; engelliler için temin edilen sağlık raporunun yanı sıra, yasalar kapsamında velisinin başvuru yapmadığı durumlarda yerine atanmış vasiler ile alakalı mahkeme tarafından verilen vesayet kararının aslı veya Noter onaylı bir belgesi istenecektir.
Engelli aylığı başvuruları
Engelli aylığı başvuruları Sosyal Yardımlaşma Vakfına yapılacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, engelli aylıklarına başvuru yapan bireylerin zor durumda kalmamaları adına vatandaşların sağlık raporunu ücretsiz almaları için imzalı sevk kağıdı vermektedir. Başvuru için talep edilen evrakların tamamlanmasının ardından eksiksiz bir şekilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmeniz gerekecektir. Evraklarında eksiklik bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvurusunu eksiksiz olarak tamamlayan kişilere vakıf nezdinden başvuru alındı belgesi verilecektir. Yapılan başvurular 1 ay içerisinde neticeye kavuşmakta olup bireyin muhtaç olduğunun tespit edilmesi ve yaşadığı hanenin aylık gelir durumu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

Engelli Aylıkları Hangi Tarihte Ödeniyor?

Engelli ve engelli yakını aylıkları da tıpkı 65 yaş aylığı gibi olup doğum yıllarının son rakamlarına göre belirlenmektedir. Doğum yıllarına göre ödeme şekilleri ise maddeler halinde aşağıdaki gibidir;

 • ✦ Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara her dönemin 5. günü,
 • ✦ Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olanlara her dönemin 6. günü,
 • ✦ Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olanlara her dönemin 7. günü,
 • ✦ Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olanlara her dönemin 8. günü,
 • ✦ Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olanlara her dönemin 9. günü,

Asgari ücrete gelen zam ile birlikte engelli ve engelli yakını yardımlarına da zam geleceği konuşuluyor. Bu konu hususunda tahmini rakamlar vardır ancak tamamen netliğe kavuştuğunda gerekli bilgileri sizlerle paylaşacağız.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.