Tarım Kredi

Haciz Memuru Yatak Odasına Girebilir mi? Özel Hayat Mevzuatı

İcralık mı oldunuz? İcra memuru kapınıza mı geldi? İcra evden eşya alabilir diye merak mı ediyorsunuz? Ya da siz evde yokken hapis yapılabilir mi merak mı ediyorsunuz? İcra memuru evden neler alabilir, yatak odasına girebilir mi ya da eve zorla girebilir mi gibi tüm sorularınızın cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz. 

Haciz Memuru Yatak Odasına Girebilir mi? Özel Hayat Mevzuatı

Vatandaşlarımız ekonomik durumları ya da finansman ihtiyaçları için kredi çekmek durumunda kalıyorlar. Ancak bazı sebeplerinden dolayı bu borçları ödeyemiyorlar ve borçları birikiyor, içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bankalar, borçlarını ödemeyen müşterilerini borçlarını ek kısa zamanda kapatmaları için ikaz ediyor. Fakat elden gelen bir şeyin olmaması sebebi ile bu borçlar ne yazık ki kapanmıyor ve borçlara gecikme faizi biniyor. Gecikme faizleri ile birlikte borç iki katına çıkıyor. Zaten şu dönemde faiz oranları da oldukça yüksek. Bankalar tarafından faiz oranlarının düşürüldüğü yönünde bir çok açıklama yapılsa da vatandaş uzun vadeli kredi çektiğinde neredeyse kredi çektiği tutarın iki katını geri ödüyor.

Bankalar müşterilerin borçlarını kapatması için kendilerine 90 günlük süre veriyor. Ya da atılan mesajlar ile müşteri sürekli olarak uyarılıyor. Ancak verilen 90 günlük sürenin boşa geçirilmesi sebebi ile müşterilerin dosyaları avukatlık oluyor ve durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Verilen bu 90 günlük sürede vatandaşlarımızın yapılandırma işlemi yaparak borçlarını kapatması gerekiyor. Yapılandırma işlemi tabiri caizse bu zamana kadar pek çok borçluyu ipten almıştır. Dosyanız avukata ulaştıysa bu sefer muhatabınız avukat oluyor. Ancak 2022 yılında bankaların verdikleri kredi kartı borcu yapılandırma kredileri ile borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.

İcralık Oldum Acil Yardım
İcralık Oldum Acil Yardım

Avukat tarafından aranıyorsunuz ve borçlarınızı kapatmak isteyip istemediğiniz soruluyor. Bir gerekçe göstererek borcunuzu kapatmak istediğinizi söylerseniz bu durumda evinize icra gelmiyor. Sadece banka borçlarında değil vergi borçları gibi çeşitli borçlar sebebi ile evinize icra gelmesi mümkün. Bunları bir kenara bırakın arkadaşınızdan borç aldıysanız ve herhangi bir belgeye imza attıysanız bu durumda da borcun tahsil edilmesi amacı ile arkadaşınız sizi mahkemeye verebiliyor ve evinize yine icra gelmesi mümkün olabiliyor.

İcra Evden Eşya Alabilir mi?

İcra işlemleri için İcra ve İflas Kanunu işlemektedir. Söz konusu kanunun 82. maddesinde haczedilemeyecek eşyalar sayılmıştır. Öncelikle şahsın yaşamı için gerek duyulan temel maddelerin icra yolu ile alınamayacağını söyleyelim. Elbise, lüzumlu eşya, yatak odası takımı, mutfak takım vb. eşyalar haczedilememektedir. Verilen ek süre zarfında borçlu şahsa bir tebligat gönderilmektedir. Bu tebligatta şahsın belirlenen süre zarfında borcunu kapatması istenmektedir. Şayet gönderilen tebligata herhangi bir itiraz gerçekleştirmezseniz işlem kesinleşmiş oluyor ve alacaklı taraf tarafından borcun tahsilatının haciz yolu ile gerçekleşmesi talep edilebiliyor.

Banka borçlarında şayet ipotek ettirdiğiniz bir konut ya da taşıtınız varsa yani ipotekli kredilerden yararlanmışsanız bu durumda satılamaz şerhi konulan mal varlıklarınız bankaların resmi internet sayfalarında ihale yolu ile satışa çıkmaktadır. Sadece bankalar değil, Maliye’ de bu şekilde taşıt, arsa, konut vb. satışı yapmaktadır. Bu işlem birebir haciz memurları tarafından yapılabiliyor. Ancak yardımcılarından biri ya da katipleri de icra yapmaya yetkili olabilmektedir. Şayet şahıs evde yoksa icra işlemi gıyabında uygulanmaktadır.

Kişinin yaşamı için gerekli olan eşyalara haciz işlemi yapılmamaktadır. Bu aşamada lüzumlu olan eşyaların tespitinin yapılması gerekmektedir. Şayet borçlu şahıs evinin kapısını açmaz ve zorluk çıkarırsa zor kullanmak gibi bir durum söz konusu olmaktadır.

 • Bulaşık makinesi 
 • Çamaşır makinesi 
 • Buzdolabı
 • Fırın 
 • Halı
 • Oturma grubu

gibi eşyalar haczedilemiyor. Ancak örneğin iki tane buzdolabı varsa bunlardan bir tanesi lüzumsuz olduğundan dolayı haczedilmesi mümkün olabilmektedir. Televizyon, çamaşır kurutma makinesi gibi paraya çevrilmesi kolay olan eşyaların haczi mümkündür. Sayıca fazla olan eşyaların haczi mümkün. Halkbank kredi kartı borcu yapılandırma kredisinden yararlanarak da borçlarınızı kapatabilir ve icralık olmaktan kurtulabilirsiniz.

Haciz Memuru Evde Bulamazsa Kapıyı Açabilir mi?

İcra ve İflas Kanunun 80. maddesinde bu konu ele alınmıştır. İcranın memur, yardımlar ya da katipler tarafından yapılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca haczin yapılacağı yerde borçlu olmazsa, evde yoksa işlem gıyaben yapılacaktır. Borçlunun kapıları kitleme gibi lüksü yoktur. Zaten kilitli olan bölmeler de haciz memurları tarafından zor kullanılarak da olsa açılacaktır. Şayet altın, gümüş, para gibi kıymetli varlıkların bulunuyor olması ve şahsın bunları sakladığının tespiti durumunda kuvvet uygulanarak bunların alınması mümkün olacaktır.

Ayrıca zabıta memurları da yazılı emirlere uymak durumundadırlar. İcranın köyde yapılması durumunda ise muhtarlar da görevlerini ifa etmek zorundadır. Evde kimsenin olmaması durumunda çilingir çağrılarak haciz işlemi gerçekleştirilmektedir. Şahsın resmi ikametgah adresi olmayan yerlere dahi haciz işlemi yapılması mümkün olmaktadır. İcra memurları ilk geldiklerinde mal tespiti yapmaktadır. Özetle kapı kapalıysa açma yetkisi icra memurlarında vardır.

Haciz Memuru Evde Bulamazsa
Haciz Memuru Evde Bulamazsa

Fakat bu durumda çilingir ücreti ödenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra polis de çağrılacaktır. Yediemin olarak bu eşyaların size bırakılması da mümkün. Ek maliyet çıkmaması açısından bazı memurlar sadece not bırakıp gidiyor. E-devlet üzerinden adınıza icra dosyası var mı diye sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

İcra Memuru Eve Zorla Girebilir mi?

Şu an için icra memurlarının ev ya da iş yerlerine girerek icra işlemini gerçekleştirmesi mümkündür. Fakat anayasamızdan vereceğimiz bir kaç örnekle bu işin aslında çok da yasal olmadığını söyleyeceğiz. Zaten son düzenlemeler de bu yöndedir.

T.C. Anayasası md. 21 : Konut Dokunulmazlığı 

Anayasamızın 21. maddesi kapsamında konut dokunulmazlığı diye bir durum bulunmaktadır Kamu düzeni, suç işlenmesinin önüne geçilmesi, milli güvenlik, genel ahlak, genel sağlık gibi durumlarda hakim kararı çıkmadıkça ya da yazılı herhangi bir emir bulunmadıkça hiç kimsenin konutuna girilemez. Ayrıca arama yapılamaz ve şahısların eşyalarına mahkeme kararı olmaksızın el konulamaz. Bu yönde bir karar verilirse hakimin onayına sunulur. Hakim kararını açıklar. El koyma yönünde bir karar çıkmazsa, karar otomatik olarak ortadan kalkar.

T.C. Anayasası madde 13 : Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması

Bu madde ile şahısların temel hak ve özgürlüklerinin yer aldığı çekirdek bir alan oluşturulmuştur. Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılır. Anayasanın ruhuna, toplum düzenine, Cumhuriyetin gereklerine ve aykırı olmamak kaydı ile sınırlama işlemi yapılabilir. 

İcra Memuru Eve Zorla Girebilir mi?
İcra Memuru Eve Zorla Girebilir mi?

Bir avukatın ya da bir icra memurunun bu maddeler dikkate alındığında şahısların bireysel kapalı alanlarına girip giremeyeceği tartışmalı konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar ile ilgili yasal bir düzenlemenin yapılması oldukça gereklidir. İcra geldiğinde araba yakalama emri çıkar mı diye merak edenler içeriğimizden detaylı bilgi alabilir.

Haczedilemeyecek Ev Eşyalarının Listesi

Bakınız arkadaşlar, haczedilemeyecek malların listesini oluşturmadan önce burada ayrıma gidilmesini sağlayan bir nokta var. İcra marifeti ile borcun tahsilatı gerçekleştirilirken dikkat edilecek olan nokta kişinin temel ihtiyaçlarıdır. Bir evde yaşamak için zorunlu olan hangi eşya varsa bunların alınması mümkün değildir. Örneğin televizyon bir evde bulunması gereken eşyalardan bir tanesidir. Mutfakta ve oturma odasında iki adet televizyon varsa bunların bir tanesi haczedilir.

Ütü bir evin temel ihtiyacıdır. İki ütü olması durumunda ütülerden bir tanesi alınır. Buzdolabı da aynı şekilde bir evde bulunması gereken temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. İki buzdolabı varsa biri alınır. Bunların yanı sıra koltuk takımı da bir evin temel ihtiyacıdır. Haczedilmesi mümkün değildir. Hangi eşyaların lüzumlu hangilerinin lüzumsuz olduğu ise icra memurları tarafından oluşturulacak olan listelerle belirlenecektir. 

İcra Memuru Yatak Odasına Girebilir mi?

İcra ve İflas Kanunu 82. maddede haczedilmeyecek eşyalar arasında yatak odası eşyalarının yer aldığını söyledik. Fakat bu eşyaların haczedilemeyeceği icra memurlarının borçluların yatak odalarına giremeyeceği anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak icra memurları görevlerini yapmak ve talebi yerine getirmek durumundadırlar. Ancak böyle bir haciz işleminin gerçekleşmesi durumunda mahkemeye 82. maddeyi dayanak göstererek itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. Fakat özel hayatın gizliliğine ve şahısların mahremiyetine halel getirilmemesi gerekmektedir.

İcra memurlarının görevi alacaklının borcunun tahsil edilmesidir. Bu sebeple dediğimiz gibi evlerin kilitli bölgelerine, yatak odasına ya da diğer bölümlerine rahatlıkla girebilirler. Yatak odası takımı kişinin yaşamak için gerekli olan ihtiyaçlarından sayıldığından dolayı bunları haczetmezler. Fakat iki adet televizyon var, bunlardan biri yatak odasında diğeri ise salonda bulunuyorsa, bu durumda yatak odasında bulunan televizyonu alabilirler. Bu da demek oluyor ki icra memurları yatak odasına girebilir, temel ihtiyaçları almamak kaydı ile burada evde birden fazla eşya varsa bunlara el koyabilir, bu icra memurlarının en tabi hakkıdır. 

İcra memurları yatak odanıza girebilir, fakat yaşamınız için gerekli olan temel eşyalara el koyamazlar. Diğer sorularınız için yorum bölümüne yorum bırakabilirsiniz. Bu anlamda daha kısıtlayıcı ve özel hayata saygılı kanunlar getirilmesi konusunda yeni düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. Mustafa dedi ki:

  Aydınlattığınız için teşekkür ederiz

 2. Yılmaz dedi ki:

  Haciz için avukat evime gelmiş. Annem ve babam ile yaşıyorum ?
  Yarın polis ile gelip Haciz yapacaz demiş böyle bir şey mümkünmü Ev buzdolabı tv bana ait değil aileme ait..
  Ve bu eşyalardan 1 adet var..
  HARİCİ olarak Toplama PC Var Başkada Bir şeyim yok..
  YARIN İÇİN GELECEKMİŞ Ben Buna İtiraz Edebilirmiyim Acaba Acill Yönden Bilgi Verirseniz Sevinirim..

 3. Ayse dedi ki:

  Peki, yatak odasına girebiliyorlar, anladım. Ya dolapları, çekmeceleri açıp bakıyorlar mı? İnsanların özel eşyaları olduğu yere rahat girebiliyorlar mı? Böyle bi hakkı var mı?

 4. Aynur dedi ki:

  Merhabalar evime gelen icra memuru şunları alabilirmi? Tek koltuk takımım var bunu alabilir mi? Ve mutfak ta ki ketil ı alabilirmi. Yatak odamda 2 adet gardolap var onun birini alırmı…? Evdeki kitaplık gı alırmı. Tost makinesi nı alırmı şimdiden teşekkür ederim

 5. Yeşim dedi ki:

  3 çocuğum var 2 adet baza var birisine el koyabilirlermi ? Bide evinde büyük metal satincak var alabilirler mi icra memurları.ve buzdolabı ve döndürücü var birisini alırlar mı ?

 6. nurcan dedi ki:

  Merhaba
  Bir evde buzdolabı var ve ayrıca derin dondurucu var ise bunlar haciz edilirmi

 7. nurcan dedi ki:

  Haciz memuru yatak odasındaki özel alanları karıştırabilirmi örneğin baza içleri elbise dolapları çekmeceler gibi

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.