Tarım Kredi

Küçükbaş Büyükbaş Hayvan Parası 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan başı ödeme yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan kategorisinde damızlık koç, teke koyun ve keçi yetiştiricilerine, büyükbaş hayvan kategorisinde anaç manda yetiştiricilerine belirli tutarlarda destek sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi için de destek sağlanmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapmak isteyenlere içeriğimiz de küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteklerinin ödeme tarihlerini ve büyükbaş hayvancılık hibe desteğinin koşulları hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Konuya ilişkin detaylar içeriğimiz de..

Küçükbaş Büyükbaş Hayvan Parası 2022

Devlet tarafından büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, tavuk yetiştiriciliği gibi birden fazla alanda hayvancılık desteği verilmektedir. Devlet desteklerinin yanı sıra Ziraat Bankası tarafından 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi verilmektedir. Ayrıca diğer bankalar tarafından da hayvancılık ve tarım alanında çiftçilere pek çok farklı kredi imkanı sağlanmaktadır. Sermaye yetersizliğinden hayvancılık faaliyetlerini gerçekleştiremeyenlere devlet destekli olarak geri ödemesiz hibe verilmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için verilen hibe destekleri şu şekildedir;

2022 Yılında Verilen Hayvancılık Destekleri Nelerdir?

2022 Yılında Verilen Hayvancılık destekleri aşağıdaki gibidir:

 • Buzağı desteği,
 • Koyun ve keçi desteği,
 • Süt primi desteği,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Arıcılık,
 • Aşı desteği,

İnşaat yatırımları, hayvan alımları ve makine, alet, ekipman alımları için DAP, GAP, DOKAP, KOP projeleri kapsamında hayvancılık desteklemeleri sağlanmaktadır. Desteklerden faydalanacak olan kişilerin Bakanlık tarafından belirlenmiş olan koşulları sağlamaları gereklidir.

2019 Yılında Verilen Hayvancılık Hibeleri Nelerdir?
2022 Yılında Verilen Hayvancılık Hibeleri Nelerdir?

Hibe destekleri yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değil Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından da verilmektedir. TKDK tarafından verilen desteklemeden faydalanmak için belirli dönemlerde verilen IPARD ilan çağrılarını takip etmeniz ve çağrıda yayımlanan desteklemelere göre projenizi sunmanız gereklidir. Ayrıca TKDK tarafından desteklenen illerden birinde ikamet ediyor olmanız gereklidir.

Küçükbaş Hayvan Desteği

Devlet tarafından kırsal kesimde yaşayan ve geçimini tarım ya da hayvancılık ile gerçekleştiren kişilere destek vererek üretime canlılık getirmek ve istihdam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple küçükbaş hayvanların et ve süt üretimini yapan kişilere çeşitli hibeler, faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları sunulmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TKDK tarafından verilen hibe desteklerinden yararlanmak için belirli evraklar ile birlikte başvuru tarihlerinde ilgili yerlere başvuru yapılması gerekiyor. İlgili Bakanlık tarafından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hayvan başına aşağıdaki tutarlarda destek sağlanmaktadır;

 • Koyun ve keçi desteği kapsamında hayvan başına: 25 TL destek,
 • Tiftik yetiştiricilerine hayvan başına: 30 TL destek,
 • Koç ve teke yetiştiriciliği; Bakanlık tarafından belirlenmiş olan DAP, GAP, DOKAP, KOP bölgesindeki illerde ikamet eden kişilere destek verilmektedir. Hayvanların alım tutarının %50‘si kadar hibe verilebilmektedir.

Koyun ve keçi desteğinin şartları aşağıdaki gibidir:

 • Anaç koyun ve keçi desteklemesinden faydalanacak olan yetiştiricilerin hayvanlarını TÜRKVET ve Koyun Keçi Bilgi Sistemi’ne kaydettirmiş olması gereklidir.
 • Daha evvel 15-90 ay arasındaki hayvanlar için destek veriliyor idi. 2022 yılı için yapılan yeni düzenleme ile birlikte 120 aya çıkartıldı. 15-120 ay aralığındaki küçükbaş hayvanlara belirlenen tutardaki destek verilmektedir.
 • Destekten faydalanacak olan hayvanlar küpelenmiş olmalıdır.
 • Farklı illerde birden fazla işletmeye sahip olan yetiştiricilerin, işletmelerin bulunduğu illerde ayrı ayrı başvuru yapması gereklidir. (Göçer hayvancılık için bu madde geçerli değildir.)
 • Şırnak, Mardin ve Siirt illerinde saf ırk anaç tiftik keçileri için ilave destek verilmektedir. Belirlenmiş olan koşulları sağlayan yetiştiricilerin üye olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile Bakanlık tarafından belirlenecek olan tarihler arasında başvuru yapması gereklidir.
Koyun ve keçi desteğinin şartları
Koyun ve keçi desteğinin şartları

Tiftik yetiştiricilerine verilen destek için belirlenmiş olan koşullar:

 • Destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin faaliyette olan işletmesi ve tiftiği meydana getiren hayvanların TÜRKVET’e kaydının bulunması,
 • Tiftik, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve bağlı kooperatifler aracılığı ile damızlık koyun, keçi yetiştiricileri birliğine satışının gerçekleşmesi,
 • Tiftik desteklemesi için satış miktarı belgelenmelidir. Satış belgesinde yetiştiricinin ismi ve soy ismi, iletişim bilgileri, T.C kimlik numarası, tiftik miktarı, tarihi ve fiyatı yazılmalıdır. Tiftik üreticilerine destekleme kg üzerinden yapılmaktadır. Başvurular ise tiftik satışının gerçekleştirildiği Tiftikbirlik, bağlı kooperatif ya da damızlık koyun yetiştiricilerinin birliklerine yapılacaktır. Evrak olarak ise başvuru dilekçesi ve işletme tescil belgesi yeterli olacaktır.
Tiftik yetiştiricilerine verilen destek için belirlenmiş olan koşullar
Tiftik yetiştiricilerine verilen destek için belirlenmiş olan koşullar

Koç ve teke yetiştiriciliği desteğinin şartları aşağıdaki gibidir:

 • Koç ve teke desteği kapsamında her 20 anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranında ve hala faaliyet gösteren koç ve tekelere destek sağlanmaktadır.
 • Bir sonraki dönemde faaliyette olacak olan damızlık adayı erkek materyale, işletmede mevcut bulunan koç ve tekelerin yüzde 50‘sini geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.
 • Bakanlık tarafından projenin desteklendiği iller bulunur. Bu illerden bir tanesinde ikamet ediyor olunması gereklidir.
 • Hayvan alımlarının bedelinin %50’si kadar hibe verilmektedir. Başvurular için İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılması gereklidir.

Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri için hayvan başına 25 TL. destek verildiğini belirtmiştik. Gerekli koşulları sağlayan ve 2022 yılında başvuru yapan kişilere yapılacak olan ödemelerin tarihleri ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalara göre 2022 yılı anaç koyun ve keçi destekleri yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre yatırılacaktır. Kimlik numaralarının son hanesi;

 • 8 olan, 4 ve 6 olan ve 0 ve 2 olan yetiştiricilere Bakanlık tarafından belirlenecek olan tarihinde hesaplarına destek ödemeleri yapılacaktır.

Hayvan yetiştiricilerine verilen bu destek tutarları azımsanmayacak derecede olmaktadır. Bu sebeple yetiştiricilik yapanlar verilen hibe desteklerini takip ederek başvuru yapabilirler.

Büyükbaş Hayvan Desteği

Büyükbaş hayvancılıkta faaliyet gösteren işletme sahiplerine pek çok hibe ve faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Devlet destekli olarak verilen hibe ve krediler yalnızca sıfırdan başlayanlar için değil daha evvelden hayvancılık yapan ve işletmesini geliştirmek isteyenlere de verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan şartları yerine getiren çiftçilere hayvan başı ödemeler yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen büyükbaş hayvan destekleri aşağıdaki gibi olmaktadır;

Buzağı ve Malak Desteği;

 • 4 ay ve üzeri buzağı ve malak desteği için hayvan başına; 370 TL,
 • Malak desteği için hayvan başına; 150 TL,
 • Soy kütüğüne kayıtlı malak için; 400 TL,
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağı için hayvan başına; 600 TL,
 • Döl kontrolünde olan buzağı için hayvan başına; ilave 50 TL
 • Yetiştiricilik bölgesindeki illere hayvan başına; ilave 200 TL,

Buzağı desteğinden faydalanmak isteyen ve yukarıda maddeler halinde verilen ödemeleri almak isteyenlerin şu koşulları sağlamaları gereklidir;

 • Buzağıların 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde doğmuş olmaları,
 • Bakanlığın kayıt sisteminde dünyaya geldiği işletmenin ve buzağının annesinin kaydı olması,
 • Hayvanların küpelenmiş olması,
 • Hayvanların başvuru süresini takiben işletmede minimum 120 ay süreli olarak hayatta kalması,
 • TÜRKVET veya E-Islah‘a kayıtlı olması,
 • Dişi hayvanlar için brusella ve şap aşıları, erkek hayvanlar için ise şap aşısının yaptırılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmesi,
 • Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılara verilen desteklerden faydalanmak için soy kütüğü sistemine kayıtlı ve E-Islah’ta kayıtlı olan anne hayvanlardan dünyaya gelen buzağılara verilmektedir.
 • Süt ölçümünün gerçekleştirildiği ayda, toplam inek sayısının minimum 3’te 2’sinin süt verimleri ölçülerek sisteme kaydının yapılmış olması,
Buzağı ve Malak Desteği
Buzağı ve Malak Desteği

Buzağı desteği için belirlenen koşullar maddeler halinde belirtildiği gibi olup üreticiler desteğini hangi üretici örgüt tarafından almak istiyor ise o örgüt üzerinden, soy kütüğüne kayıtlı olarak destek alacak olanlar başvurularını damızlık sığır yetiştiricileri ilk birliklerine, kooperatiflerden destek alacak olanlar başvurularını bölge yada il üst birlikleri üzerinden, hiçbir örgüte üyeliği bulunmayanlar ise il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. Birinci dönem başvuruları 2022 yılı için başladı. Malak desteklemesi şartları buzağı desteğinden farklıdır. İncelemek için link verdiğim içeriği inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

Anaç Manda Desteği:

 • Manda yetiştiricilerine hayvan başına 250 TL,
 • Soy kütüğüne kayıtlı manda için hayvan başına 400 TL ödeme yapılmaktadır.

Destekten faydalanacak olanların yetiştiriciliği kurallarına göre ve şartlara uygunluk çerçevesinde yapması gereklidir. Manda yetiştiricilerinin yerine getirmesi gereken koşullar aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

 • İşletmenin ve anaç mandaların TÜRKVET‘e kayıtlı olması,
Anaç Manda Desteği
Anaç Manda Desteği
 • Soy kütüğüne kayıtlı mandalar için destekten yararlanacak olanların hayvanların ve bulunduğu işletmenin Manda Islah Sistemi’ne kaydının bulunması,
 • İşletmede sağımı yapılan hayvanların minimum yarısının süt ölçümü yapılmalı,

Koşulları sağlayan yetiştiricilerin birliğe üye olanları il birliklerine, üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmalıdır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibelere belirlenen tarihlerde başvuru yaparak işletmenizi kurabilir veya var olan işletmenizi geliştirebilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.