Tarım Kredi

100 Koyun İçin Ne Kadar Mera Gerekir? Hayvan Dönüm Hesaplama

Mera veya çayırlar herhangi bir masraf yapmadan kendi kendine yetişen çimleri içermektedir. Bu çimenler çevrede doğal olarak oluşabiliyor iken yapay olarak da elde edilebilmektedir. Hayvanları beslenmesi için gerekli olan otlaklar için bu yazımızda sizler için hesaplama yapacağız. Kaç hayvanın kaç dönüm yer kapladığı, yapay meranın maliyeti, 1 koyunun yıllık maliyetini, büyükbaş için gerekli olan mera, mera otlatma kapasite hesap hakkına bilgi vereceğiz. Detaylar içeriğimiz de.. 

100 Koyun İçin Ne Kadar Mera Gerekir? Hayvan Dönüm Hesaplama

Yapay Mera Ne Kadara Mal Olur?

Hayvanların beslenmesi için gerekli olan besin kaynağı meralarda kaba yem olarak bulunmaktadır. İşletmeler hayvanlarını bu meralarda otlatmaları gereklidir. Aksi taktirde para kazanılması pek de mümkün olmayacaktır. Hayvanlar için zorunlu bir besin kaynağı olan otlaklar yenmemesi halinde hayvanlarda hastalık durumunu oluşturabilir. 

Hayvanların olağan yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve beklenen verimin alınabilmesi için kaba yem denilen otlaklardan yemeleri gereklidir. Hem maliyetsiz hem de hayvan sağlığı açısından önem arz eden yem bitkilerinin önemini idrak eden yetiştiriciler gerek büyükbaş, gerek küçükbaş, gerekse de kanatlı hayvancılık için daha çok tarla ve bahçe gibi alanların üzerine işletme kurmaktadırlar. Hayvan yetiştiriciliği yapmak için başlangıçta iyi bir hesaplama yapmak gereklidir. İşletmenin kar etmesi adına kaba yemlerin öneminin bilinmesi gerekli olunmalıdır.

Yapay meralar iki çeşit olmaktadır;

 • Kuru araziler için çayır mera tohumları,
 • Sulu araziler için çayır mera tohumları,

Yapay çayır mera tohum miktarı 6-7 kilogram, ekim derinliği 1,5 veya 2 cm olmalıdır. Yapay çayır meraları otlak hayvanlar için hem ekonomik hem de doğal beslenmenin tek yoludur. Daha az masraf yaparak, hayvanlardan elde edeceğiniz süt ve ette artış gözlemleyebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz mevkide doğal meralar mevcut değil ise yapay meralar oluşturabilirsiniz. Yapay mera alımları için Ekodoğa online satış sitesini ziyaret edebilirsiniz.  5 ve 10 büyükbaş hayvan çiftliği maliyeti ve örnekleri hakkında bilgi almak için linke tıklayarak içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Yapay Mera Maliyeti
Yapay Mera Maliyeti

Yapay Meraların Oluşturulması İçin Teknik Unsurlar Nelerdir?

Meraların iki çeşit olduğundan bir önceki başlığımızda bahsetmiştik. Meraların en önemli özelliğinin dengeli yem üretimi yapmak olduğunu biliyoruz. Yapay meraların daha evvelden sürülü bir tarla olarak kullanılan ancak daha sonra bir daha kullanılmayan yere yapılması mantıklı olacaktır. Aksi taktirde otların kendi doğal süreçleri beklenir ise gelişmesi zaman alabilir.

 • Yapay meraların oluşturulmasında en önemli unsur toprak hazırlığı yapılmasıdır. Eğer mera kurak bir alana kurulmuş ise toprağın işlenmesi için suyun korunması ve yağış durumunda suların toprağa iyice işlemesine, meralara zarar verecek olan yabancı otların ortadan kaldırılması gereklidir. Toprağın zamanında işlenmesi gereklidir. Bu sebeple kış için yapılan ekimlerde sonbaharda yağan yağmurlar ile beraber toprağın sürüm zamanına geldiği ilk anda gerçekleştirilir. Kışlık ekim yapılması halinde 18 ile 20 cm, yazlık ekimlerde ise 15 cm derinlik sürüm için yeterlidir.
 • İkinci önemli unsur ise tür seçimi olacaktır. Eğer yapay mera tesisi kurak bir yere yapılıyor ise türler otlanmaya ve kurağa karşı dayanıklı olmalıdır. Bunun yanı sıra karışık ekim yapılıyor ise seçilecek olan türlerin rekabet oranları, beslenme değerleri birbirine yakın mı değil mi, yaşama süreleri gibi unsurlara dikkat edilmelidir. Meranın kurulacağı alanın iklim koşullarına göre yem bitkisi türü seçebilirsiniz. 
 • 50 ve 100 koyun ağıl maliyeti hakkında bilgi alabilir ve mera maliyetlerini de inceleyebilirsiniz.
Yapay Meraların Oluşturulması İçin Teknik Unsurlar 
Yapay Meraların Oluşturulması İçin Teknik Unsurlar
 • Üçüncü unsur ise tohum miktarı ve karışımlardır. Yapay mera tesisi kurulumu yapılırken tek çeşit ekim yerine genel anlamda karışık ekim yapılması önerilmektedir. Çünkü karışık ekim daha fazla verim vermekte ve uzun süreli yem üretimi yapılarak toprak yerinde daha fazla verim sağlamaktadır. Hazırlanan karışımların iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamaları gereklidir.
 • Ekim zamanı ve şekli de bu hususta önemli bir unsur olacaktır. Serin iklimin bitkilerinin kış mevsiminin sert geçmediği bölgelerde sonbahar mevsiminde, sert geçen yerlerde de fidelerin don olaylarından herhangi bir zarar görmemesi sebebi ile ilkbaharda ekilmesi gereklidir. Sıcak iklime ait bitkilerin de ilkbahar sonunda ekilmesi gereklidir.
 • Bunların yanı sıra gübreleme, yabancı ot, hastalık ve zararlılar da önemli bir unsur olacaktır. Gübreleme yapılırken fideleri yabancı ot rekabetinden korumak için ekimin yapıldığı sene az gübre verilecektir. Daha sonraki yıllarda ise verilecek gübre tutarı arttırılır. Yabancı otlar meranın ot vermesini engelleyeceğinden öncelikli olarak yabancı ot sorununun olmadığı bir yapay tesis kurulmalıdır.

100 Koyun İçin Ne Kadar Mera Gereklidir?

Hayvanların otlatılması için gerekli olan meraların kurulduktan sonra hayvanların otlatılması için yem bitkilerinin olgunluk aşamasına gelmesi gereklidir. Bu evreye gelmeden evvel hayvanların otlatılması doğru olmayacaktır. Sonbaharda otlatmaya son verilmesi gereklidir. Otların olgunlaştığı dönem ile sonbaharda otlatmaya son verilen dönem otlatma mevsimi olacaktır. Şayet mera bitkiler çiçek açıyor ise uygun bir mera olmuş demektir. Koyun fiyatlarına göre 100 koyunun kaplayacağı dönüm hesaplaması yapacak olursak;

Romanov koyunu Rusya’dan gelen bir koyun türüdür. Üremeye meyilli olan bu koyun türü 3-4 aylıkken olgunlaşır ve yılın herhangi bir ayında üremeye başlar. Et üretiminde de süt üretiminde de yararlı olmaktadır. Ancak daha çok et üretimi için yetiştirilmektedir. Bu hayvanlar arpa samanı, yonca, doğal ot samanı tuzsuz silaj, kuru yem ile beslenebilmektedir.

 • Bir Romanov koyununun 1.500 TL. olduğunu var sayarsak 100 tane koyun 100 X 1.500 = 150 bin TL. yapacaktır.

Hayvanlar için doğal mera alanınız bulunmuyor ise yapay meralar oluşturmalısınız. Mera oluşturmanız aylık ödeyeceğiniz yem ücretlerini düşürecektir. Mera yemi için hayvan başına 150 gram kesif ot ya da 400 gram kesif yem bir öğün için yeterli olmaktadır. Bu kapsamda;

 • 10 koyun için 1 dönüm arazinin yeterli olduğunu düşünürsek 100 koyun için 10 dönümlük arazi yeterli olacaktır.

1 Koyunun Yıllık Maliyeti Ne Kadardır?

Koyun yetiştiriciliği yapmak sandığınızdan daha zor, zahmetli ve sermaye gerektiren bir iş olacaktır. Ahır/ ağıl tedariği, beslenmek için gerekli yemler, hayvan hastalıkları, doğumları gibi birçok hususta ilgi isteyen bir iş olacaktır. Bu işe başlamadan önce koyunların etinden mi yoksa sütünden mi faydalanmak istiyorsunuz buna karar vermeniz gereklidir. Daha sonra bu yönde hangi hayvan daha çok et ya da süt verir bunu araştırmanız gereklidir. Koyunların maliyet hesaplamasını ortalama olarak hesaplayacak olursa;

 • Bir koyunun fiyatı 1.000 TL. ile 2.000 TL. arasında değişecektir. Buna göre hayvanın alımı için ortalama fiyat olarak 1.500 TL diyelim,
 • Koyunlar kaba yem ya da kesif yem yemektedir. Kesif yem olarak arpa buğday gibi besinler verebilirsiniz. Kaba yem olarak ise yonca ile besleyebilirsiniz. Kesif yemleri fabrika yemlerinden kaba yem olarak da yonca temin edelim.
 • 1 ton kesif yemin ortalama fiyatının 1500 TL, bir ton yonca yemin fiyatı ise ortalama 1.000 TL. civarındadır. Koyun %15 kaba yem, %7 oranında da kesif yem yiyor ise ortalama 1050 gram kaba yem 490 gram da kesif yem ile besleneceğini düşünürsek.
 • 1 koyunun yıllık yediği yem 550 kilogram olarak belirlenmiştir. 550 kilogram yem 625 TL.‘dir. Bu kapsamda bir koyunun yalnızca yıllık yem maliyeti 625 TL.‘dir. Bu sebeple işletmenizi meraların bulunduğu yerlere kurarak yem alımınızı %70’e kadar azaltabilirsiniz. Yem miktarları hayvanların cinsine göre çeşitlilik gösterecektir.

Hayvan satın alırken etçi ve sütçü ırklar konusunda verim sağlayan ırklardan olmasına dikkat etmenizi öneririz. Bunun yanı sıra işletmenizi doğal meraların bulunduğu kırsal alanlara kurmanız işletmenizden verim alabilmeniz adına yararlı olacaktır. Küçükbaş koyun kredisi veren bankalardan kredi alarak da işletmenizi kurabilirsiniz.

10 Koyun 10 Yılda Kaç Koyun Yapar?

Koyun yetiştiriciliği yaparak geçiminizi buradan sağlayabilirsiniz. Tabii ki bu iş ilgi isteyen bir iştir. Gününüzün büyük bir kısmını hayvanlarınız ile ilgilenerek geçirmek zorunda kalabilirsiniz. 10 koyununuz var ve 10 yılda kaç koyun yapacağının hesaplamasını şu şekilde yapabiliriz:

 • 1.yıl 1 koyun yavrulayacaktır. 
 • 2.yıl aynı koyun bir yavru daha yaparsa toplamda 1 koyun 2 kuzu olacaktır. Yani etti 3 hayvan. 
 • 3.yıl ilk alınan koyun ve birinci yıl doğan kuzunun birer yavruları olur ve hayvan sayısı 5’e çıkar.
 • 4. yıl ilk koyun ve 1. ve 2 senede doğan yavruların kuzuları olur hayvan sayısı bu sebeple 8’e çıkar.
 • 5. yıl ilk koyun, 1.2. ve 3. senede doğan koyunların yavruları olarak 13’e çıkar.
 • 6.yıl yine ilk koyun doğum yapar.
 • Bunun yanı sıra 1,2,3 ve 4. yılda doğan koyunlarında yavruları olur. Sayı bu sefer 21’e çıkar.
 • Bu hayvanlar sırası ile yıl içerisinde doğumlar yaparak 10 yılda 144 adet koyun elde edilmiş olur.

10 Büyükbaş hayvan kredisi hesaplaması hakkında bilgi alabilirsiniz.

Koyun işi maliyetli ve kazancı yüksek bir iş olacaktır. Bu iş için yeterli bilgiyi edinerek faaliyete geçebilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.