Tarım Kredi

Avukat İcralık Borç İçin Arabama Yakalama Emri Çıkarır mı?

Kişiler ödeyemediği borçlar neticesinde araç, ev veya maaş haczine maruz kalabilir. Hacizli araçların yakalanması kanunu neticesinde icralık veya hacze uğramış araçlar yakalanmaktadır. Bu yazımızda sizler için Hacizli araç nasıl kurtarılır? Araç yakalama kararının kaldırılması nasıl olur? Yakalama kararı bulunan araca trafik sigortasının nasıl yapılır? Yakalamalı araç haczi zaman aşımına uğraması söz konusu olur mu? Araç yakalama emri sorgulama nasıl yapılır? gibi sorulara cevap arayacağız. Detaylar içeriğimiz de.. 

Avukat İcralık Borç İçin Arabama Yakalama Emri Çıkarır mı?

Hacizli Araçlara Yakalama Kanunu

İcra takibine düşmüş bir kişinin ödeme emri tebliği ile icra takibi kesinleşmiş ise borçluların alacaklarını karşılamak amacı ile taşınır halde bulunan motorlu taşıta sistem üzerinden haciz konulabilecektir. Bu kapsamda icralık aracın üzerinde bulunan haczin kaldırılması gereklidir. Aksi taktirde kanunlar kapsamında aracın satılması ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmasa da trafik polisi memurları sizi gördükleri yerde aracınızı bağlayabilir ve trafik otoparkına gönderebilirler. Bunun yanı sıra icra dosyasına da gerekli bilgileri de direkt olarak ulaştırırlar.

Aracınızın elinden alınmaması ve trafiğe rahat bir şekilde çıkabilmeniz için eğer icralık durumda olan borçlarınız ve hacze düşmüş aracınız bulunuyor ise haczi ortadan kaldırmanız gereklidir. Park haline iken veya trafikte seyir halinde herhangi bir konumda yakalanmanız durumunda araç trafikten men edilebilir ve bağlanabilir. Aracın üzerinden haciz işlemini kaldırabileceğiniz alternatif yolları sizlere anlatacağız. Varlık şirketleri ev araba haczi yetkisi bankaların şirketlere devrettiği borçlar için ev ve araç haczi yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi yazımızdan alabilirsiniz.

Araç Yakalama Kararının Kaldırılması

Araç yakalama kararının ortadan kaldırılması için pek çok farklı alternatif  seçenek bulunmaktadır. Çeşitli yollar göz önünde bulundurulduğunda İcra Müdürlüğü tarafından konulan araç haczinin aslında çok kolay bir şekilde yok edileceğini göreceksiniz;

1- Hatalı Haciz

Anlamadığınız bir şekilde haciz işlemi ilgili yerde bulunan personellerin bir hatası neticesinde meydana gelmiş ise bir dilekçe sayesinde İcra Müdürlüğüne müracaat ederek hak beyan edebilirsiniz. İtirazınız hakkında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra eğer haklı olduğunuz tespit edilir ise başvurunuz onaylanır ve hatalı yapılmış olan işlem geri alınmak sureti ile aracınızda bulunan haciz ortadan kaldırılır.

2- Haczi Gerçekleştiren Kişi İle Anlaşma

Bir kimseye olan borcunuz neticesinde aracınız haczedilecektir. Bu kapsamda araç haczini ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz alternatif seçeneklerden bir tanesi de alacaklı kişi ile anlaşma yoluna gitmek olacaktır. Alacaklı ile iletişime geçip bir görüşme talep ederek haczin kaldırılması yönünde uzlaşma yoluna gitmeyi deneyebilirsiniz. Mesela borcu ödeyeceğinizi ancak şahsınıza kısa bir süre tanınmasını isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra araçta bulunan haczi kaldırarak mevcut borcun taksitlendirilmesi gibi seçenekler sunabilirsiniz. Eğer alacaklı ile anlaşma sağlayabilirseniz İcra Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak olan başvuru sayesinde aracın üzerinde bulunan haciz kararı ortadan kaldırılabilir.

Araç Yakalama Kararının Kaldırılması
Araç Yakalama Kararının Kaldırılması

3- Mevcut Borcun Ödenmesi

Araç üzerindeki haczi kaldırmak için kullanabileceğiniz bir kanal da borcu ödemek olacaktır. Eğer niyetiniz borcunuzu ödemek ise takibin başlatıldığı icra dairesini ziyaret ederek ya da bölgenizde bulunan icra dairesinden gönderilecek bir yazı ile takipte olan borcunuzun tutarını faiz ve vekalet masrafı gibi ücretler ile birlikte ödeyerek mevcut dosyayı tamamen kapatabilirsiniz ve aracınızın üzerinde bulunan haczi kaldırabilirsiniz. Dosya masrafı, faizler ve mevcut borcun ödenmesi halinde aracın üzerinde bulunan haciz durumu da otomatik olarak ortadan kalkacaktır.

Yakalamalı Araç Haczi Zaman Aşımı Süresi

İcra ve İflas Kanununun 106 ve 110. maddesine göre bütün taşınır malların haciz edildiği tarihi takiben alacaklı kişinin 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde satışını gerçekleştirmesi gereklidir. Şayet haczedilen aracınızın edildiği tarihten sonra 6 ayın bitiminde alacaklı aracın satışına ilişkin halen bir bildirim yapmamış ise icra dairesine verilecek olan bir dilekçe aracılığı ile haczin kaldırılması sağlanabilecektir. İcra ve İflas Kanunun 106. maddesine göre;

      “Alacaklı, haciz olunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay taşınmaz ise hacizden itibaren bir sene içerisinde satılmasını talep edebilir. Borçlu kişinin üçüncü şahıslardan alacağı taşınır hükmü taşımaktadır. 

İcra ve İflas Kanunun 106. maddesinde belirtildiğince aracın haczedildiği tarihi takiben 6 ay içerisinde satılmasını talep edebilecektir. İcra ve İflas Kanununun 110. maddesine göre de;

“Bir malın satılması kanuni olarak verilen müddet içerisinde talep edilmez ya da icra müdürü tarafınca verilecek olan karar gereğince gerekli giderler 15 (on beş) gün içerisinde depo edilmez ise ya da talep geri alınıp da yasal olarak verilen müddet içerisinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kaldırılacaktır.” 

Yakalamalı Araç Haczi Zaman Aşımı
Yakalamalı Araç Haczi Zaman Aşımı

Borçlar Kanunu gereğince icra takibine ilişkin pek çok düzenlemeler vardır. Bu düzenlemelerin içerisinde zaman aşımı süresi de bulunmakta olup zaman aşımı süresi 10 sene olarak belirlenmiştir. Yalnızca bazı durumlarda zaman aşımı geçersiz sayılmaktadır. 10 yılı geçmiş bir süre içerisinde borçlu kişiye icra emri gönderilmiş ve zaman aşımı uygulanmış ise banka avukatları tarafınca yenilenirse geçersiz sayılacaktır. Avukatlık olan kredi borcuna icra gelir mi? isimli içeriğimizi inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

İcra Yakalama Kararı

İçinde yaşadığımız ülkede borçlu olmayan, borcu yüzünden icra takibine maruz kalmamış vatandaşların fazlası ile bulunduğunu görüyoruz. İcrada iki farklı taraf bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi alacaklı iken bir tanesi de borçlu taraftır. Borçlu kişi alacaklı olan tarafa tüm borçlarını ödemek zorundadır. Kişiler borcunu ödesin diye belirli zamanlar tanınır. Bu zaman dilimlerinde şayet borç ödenmez ise devlet devreye girer ve mevcut borç zorla alınır. Alacaklı kişinin borçluya karşı hak arama imkanı vardır. Bu haklar İcra ve İflas Kanununda belirtilen maddelere göre yapılacaktır. Bu maddelerin gerçekleştirilmesi için hukuki icra mahkemeleri kurulmuştur. Prosedürlere ve kanunlara uymak kaydı ile hukuki işlemler başlatılır. İcra takibi üç şekilde gerçekleştirilir;

 • İlamsız icra takibi, 
 • İlamlı icra takibi, 
 • Kambiyo senedine dayalı takiptir. İcra takibi çeşitlerinin içeriklerini incelemek için İcrayı durdurma yöntemi isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Şayet icra durumundan dolayı yakalama kararınız çıkmış ise itiraz hakkınız bulunuyor. Eğer alacaklı kişi sizden borcunuzun fazlasını talep ediyor ise kanıtlı bir şekilde borç itirazı yapabilirsiniz. İcranın durdurulabilmesi için kişinin icra müdürlüğüne müracaat etmesi gereklidir. İlgili yerlere giden borçluya belirli bir süre verilecek ve borçlarını ödeyeceğine dair taahhüt alınacaktır. İcranın başlatıldığı ve devam ettiği süre içerisinde mal beyanı yapılması gereklidir. Alacaklı şahsın lehine bir icra işlemi olması sebebi ile vekili ya da şahsi olarak kendisinin bu mal beyanını yapması gereklidir. Aksi taktirde kişi hakkında hapis kararı bile çıkartılabilmektedir.

Yakalama Kararı Olan Araca Trafik Sigortası Yapılır mı?

Yakalama emri olan araç maalesef ki bulunduğu yerde bağlanmaktadır. Şayet icra işlemlerinden dolayı sistemde aracınızın üzerinde yakalama emri bulunduğuna dair resmi bir yazı bulunuyor ise aracınız için muayene, trafik sigortası vb. işlemleri yapamazsınız. Yakalama karar var ise zaten muhtemelen her yerde aranıyordur. Bulunduğu gibi de elinizden alınacağı için önce üzerindeki haciz ve yakalama durumunu kaldırıp daha sonra gerekli muayene işlemlerini yapmanız gereklidir. Muayene için ödeyeceğiniz ücretlerin yanında bağlanması halinde olacak olan zararlar daha fazla olacaktır.

Yakalama Kararı Olan Araca Trafik Sigortası
Yakalama Kararı Olan Araca Trafik Sigortası

Araç Yakalama Emri Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ülkemizde dolandırıcılık işlerinin oldukça yoğun olarak görüldüğü günlerde aracın üzerinde bulunan rehin durumları oldukça fazla önemsenmekte ve araştırılmaktadır. Araçta bulunan yakalama emrinin sorgulamasını e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Bu sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerektiğinden halen bir e-devlet şifreniz bulunmuyor ise PTT şubelerine müracaat ederek 2 TL karşılığına bir şifre alabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra giriş bölümüne “Plaka Numarası” boşluk ve küçük harf olmadan yazılmalıdır. Örneğin; (11UC123) yazıp “SORGULA” butonuna basmanız yeterli olacaktır. Eğer sorgulama işlemi yapıldıktan sonra ekrana herhangi bir sonuç yansıtılmamış ise plaka üzerine işlenmiş olan herhangi bir rehin veya haciz işlemi yoktur. Var ise tüm bilgiler ekranda belirlenecektir.

Ayrıca borçtan dolayı tutuklama konusunu merak edenler de içeriğimizi inceleyebilir.

Görüldüğü üzere avukatlar icralık borç için yakalama emri çıkartabilir. Aracın bağlanmaması için icralık olan mallarınızı bu durumdan çıkartmanız gereklidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Cemilnadirözgün dedi ki:

  Bu ülkede hukuk da hukukçu da hukuka inanan da yok.icra dairesine dert anlatmakla duvarla konuşmak arasında fark yok.yasalar haklının değil Güçlü’nün yanında.

 2. Deniz ÜNAL dedi ki:

  Maalesef.. Türkiyemiz de.. Adâlet ölmüş..❗Avukatlar da, Hakimler de ve kanunlarda… Ne yazık ki.. hep Zenginden ve Güçlüden yana…
  Örnek :
  2-3 defâ Avrasya Tüneli Geçiş İhlâlimiz var… (15 Gün yasal süre içerisinde HGS mize yükleme yaptık… Lâkin, Avrasya Tüneli İşletmesi çekim yapmamış…) Bize.. hiçbir bildirimde bulunmadan tam 1.5 sene sonra icrâ gönderiyor…
  Tabii doğal olarak, biz itiraz ediyoruz.. Gerekçeli belgelerimizi, (İcraya düşmeden, öncesinde bize mutlaka bildirimde bulunulması gerektiği) HGS ekstremizi ve benzer dava örneklerini sunduk. Kabulde edildi.. Ama 1. Mahkemeye Pandemi yüzünden katılım sağlayamadım, 2. Mahkemeye de sağlık problemleri vesilesiyle katılamadım… Sonuç, Hakim incelemesini yapmış, (nasıl bir inceleme yaptıysa…) Karar Aleyhimize neticelenmiş.. Şimdi Avukat arıyor, Borcumuz 5’e katlamış ve birde bu yetmezmiş gibi aracımızla ilgili yakalama kararı çıkartılmış… TÜRKİYEMİZ DE.. NEREDESİN EY ADÂLET, NEREDESİN EY VİCDAN…

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.