Tarım Kredi

50-100 Koyun Ağıl Maliyeti ve Mera Hesaplama

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mi yapmak istiyorsunuz? Bu kararı verdiyseniz yapmanız gereken ilk iş koyun yetiştiriciliği fizibilite raporu hazırlamak olacaktır. 1 koyunun günlük masrafını ve yıllık maliyetini hesaplayın. Bu işi uzun vadeli düşünüyorsanız 10 koyunun 10 yılda kaç koyun yapacağı gibi geleceği dönük programlar yapın. Hayvancılık maliyet gerektiren bir iştir. Ancak küçükbaş hayvancılık büyükbaş hayvancılığa göre daha az maliyetlidir. İçeriğimizden 50 ve 100 koyun üzerinden yaptığımız ağıl ve mera hesaplamalarına ulaşabilirsiniz. 

50-100 Koyun Ağıl Maliyeti ve Mera Hesaplama

Hayvancılık alanında faaliyet göstermek isteyenlere işin ehilleri tarafından ilk etapta küçükbaş hayvancılık ile işe başlamaları tavsiye edilmelidir. Büyükbaş hayvancılık büyük yatırımlar gerektiren bir iştir. Yemiydi suyuydu derken bu işin altından kalkmak oldukça zordur. Fakat küçükbaş hayvanlar hem fiyat olarak daha uygundur hem de bir büyükbaş hayvanın 1/10′ i kadar yem tüketirler. Bu kriterler dikkate alındığında küçükbaş hayvancılığın hem daha az maliyetli hem de daha çok kar getiren bir iş olduğunu söylemek mümkündür.

Koyun Besiciliği Nasıl Yapılır?

Sadece hayvan alımları için değil, hayvanların aşıları, sağlık kontrolleri, taşıma masrafları, ağıl yapımı gibi tüm konuların düşünülmesi gerekmektedir. Yatırım yapmak için elinizde yeterli tutar yoksa bankalar tarafından verilen kredilere ya da bakanlığın hibe ve destekleme ödemelerine başvurabilirsiniz. Koyun besiciliğinde dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Hayvanların ne kadar yem yediklerini dahi bilmek bir incelik isteyecektir. Koyun besiciliğinde altı çizilmesi gereken diğer bir husus ise meradır. Hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, işletmenin yem maliyetlerinin azaltılması, et ve süt verimi açısından meralar ciddi manada önem taşımaktadır.

Bir dönüm arazide en fazla 10 koyun otlayabilmektedir. Bu durumda 50 koyun için 5 dönüm arazi yeterli olmaktadır. Koyun ülkemizde hemen hemen  her bölgede yetiştirilmeye uygundur. Meraya dayalı bir sistem olduğundan dolayı ülkemizde bulunan çok sayıda bitki hayvanların beslenmesi için yeterli özelliklere sahiptir. Hayvanların az otlaması zararlı olduğu gibi fazla otlaması da zararlıdır. Ayrıca mera şartını sağladıktan sonra kaba yem temini de gerekli olacaktır. Yem alımları ve diğer konular için 7 Sene Vadeli 2 yıl ödemesiz krediden yararlanabilirsiniz.

Koyun Besiciliği Maliyeti

Koyun besiciliği yapmak için dikkate alınacak pek çok husus bulunmaktadır. Maliyet unsurlarını sizler için tek tek araştırdık.

1- Mera Koyunculuğu

Koyun besiciliği 4 usulle yapılmaktadır. Mera koyunculuğu, damızlık yetiştiriciliği, kuzu besiciliği ve çiftlik koyunculuğu. Hangi yetiştirme sistemini kullandığınız maliyeti etkileyecektir. Ülkemizde en çok kullanılan ve ideal yöntem mera koyunculuğudur. İklim koşullarının çok sert olmaması şartıyla hayvanların temel besin ihtiyaçları meralardan sağlanmaktadır. Kapalı ağıllarda besle sat usulü uygulanmaktadır. Ancak meraların kaliteli olması hayvan kalitesini de etkileyecektir.

Bu sebeple ağıl yapacağınız bölgenin merası olmalıdır. 50 koyun için 5 dönüm, 100 koyun için 10 dönüm mera olması gerekiyor. Şayet bir araziniz yoksa arazi almalısınız. 5000 TL’ den 5 dönüm arazi 25 bin TL, 10 dönüm arazi 50 bin TL olacaktır.  Denizbank hayvan kredisi veriyor. Kredi şartlarını inceleyebilir ve şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın Denizbank şubelerine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

2- Hayvan Irkı Seçimi

Koyun yetiştiriciliğinde dikkat edilecek olan hususlardan bir tanesi de hayvan ırkı seçimidir. Bir koyundan genel olarak en az 2 tür verim alması beklenmektedir. Süt verimi, yapağı verimi, döl verimi vb. konularda en az ikisinden verimli olan hayvanların tercih edilmesi gerekmektedir. Hayvan ırkları elde edilen verime göre ayrılırlar. Sütçü ırklar, etçi ırklar ve yapağıcı ırklar bulunmaktadır.

Hayvan Irkı Seçimi
Hayvan Irkı Seçimi

Hayvan seçiminde dikkat edilecek diğer bir konu bulunduğunuz bölgenin seçtiğiniz ırka uygun olmasıdır. Hayvanların alış ve satış fiyatları da göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Etçi Koyun Irkları : İngiliz etçil koyunu, Suffolk, Oxford, Hampshire, Soutdown
 • Sütçü Koyun Irkları : Sardinya, İvesi, Sakız, Doğu Frizya, Lahghe
 • Yapağı koyunları : Rambouillet, Merinos
 • Kombine ırklar : Morkaraman, Akkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Fin, Romanov

Koyunlar 1.000 TL’ den 50 tanesi 50 bin TL, 100 tanesi 100 bin TL edecektir. Ziraat Bankası küçükbaş koyun kredisi veriyor. Canlı hayvan alımlarınız, ağıl kurulumu ve gerekli ekipmanların alınması amacı ile verilecek olan bu kredilere başvurabilirsiniz.

3 – Ağıl Yapımı

Ağılların yapımında temel alınması gereken iki amaç söz konusudur. Bunlardan bir tanesi iş gücünden tasarruf elde etmek diğeri de verim sağlamak olacaktır. Hayvanların her ne kadar beslenme şartlarına dikkat edilirse edilsin yaşamları için uygun alanların sağlanamaması durumunda verim elde etmek güç olacaktır. Ağıl yapımında dikkat edilecek olan hususlar meraya yakınlık, bitki örtüsünün uygun olması, elektrik ve suya ulaşım, yol vb. dir. Ağılların üzerlerinin kapalı olması hayvanların yağıştan etkilenmemelerini sağlayacaktır.

Ağılların yönü güneye doğru olmalıdır. Kuzey bölgeler daha soğuk olduğundan dolayı buraların kapalı olması gerekmektedir. Taban alanları yine koyun sayısı dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Ger koyun için 1,5 metre kare yer ayrılması gerekmektedir. Ağıllarda bölmeler olmalı ve hayvanlar bu bölmelerde gruplara ayrılmalıdır. Sıkıştırılmış toprak tabanlar idealdir. Ancak çamur olmaması, idrarı çekmemesi için taban yüksekliğinin fazla olması gerekmektedir.

Ağıl yapımı
Ağıl yapımı

Havalandırma sistemlerinin de uygun olması gerekmektedir. Ağıl içindeki havanın kötü olması sebebi ile hayvanlar solunum yolu hastalıklarına yakalanabilirler. Ağılların içinde bulunan sıcaklığın da ideal olması gerekmektedir. Yemliklerin ahşaptan yapılması, hayvanların yemlere kolay ulaşımı gibi hususlara da dikkat etmek gerekiyor.

Ağıl kurulumu 100 bin TL’ ye mal olacaktır. Çiftlik yapımı konusunda destek alabileceğiniz pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmalar anahtar teslim çalışmaktadır. Ayrıca hayvan barınaklarının inşa edilmesi hususunda devlet tarafından pek çok destek ve hibe sağlanmaktadır. Bu desteklere de başvuru yapabilirsiniz. 5 ve 10 büyükbaş hayvan çiftliği kurarak faaliyete başlayabilirsiniz.

4- Elektrik – Su Tesisatı

Ağıl yapımında olmazsa olmazlardan bir tanesi elektrik ve sudur. Bu iki unsur hayvancılığın da temellerini oluşturmaktadır. Çünkü su hayvanlar için de oldukça gereklidir. Koyunlar yem yedikten sonra bunları sindirebilmeleri için suya ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca ağılı yapacağınız ve meranın bulunduğu alanların su ve elektriğe yakınlığı oldukça önemlidir. Şayet araziniz çok uzak bir noktadaysa bir de 15 bin TL verip alt yapı çalışmaları yaptırmanız gerekecektir. Bu da ekstra maliyet anlamına gelmektedir.

5 – Sürü Yönetici  

Koyunların yetiştirilmesinde en büyük pay şüphesiz çobanlarındır. Koyun yetiştiricilerinin bölgeyi iyi tanıması ve hayvan yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgisinin olması gerekmektedir. Hayvanların hangi saatlerde otlamasını gerektiğini gibi konularda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 5.000 TL. sürü yöneticisi desteğine de başvurabilirsiniz. Çobanınıza maaş vermeniz de gerekiyor. Bu da bir maliyet unsurudur. Sürü yöneticisi istihdam desteği ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

6- Beslenme 

Koyunların beslenmeleri için iki tür yeme ihtiyaçları vardır. Bunlar da bir tanesi kesif yem bir tanesi de kaba yemdir. Kaba yemler, yonca ve fiğ gibi bitkiler olurken kesif yemlere buğday ve arpa örnek gösterilebilir. Kesif yemler, yem fabrikalarından da satın alınabilir. 50 kilogramlık çuvalları 75 TL’ dir. Kaba yem ihtiyacının da yonca ile karşılanacağını farz edelim.

Beslenme 
Beslenme ve hayvan yemleri

Koyun Yetiştiriciliği Fizibilite Raporu

Koyun çiftliği kurmak yatırım gerektiren işlerden bir tanesidir. Yukarıda maliyet hesaplaması yaptık. Bu iş ciddi manada yatırım gerektirdiğinden karar pazarı bu işe başlamak elbette ki doğru olmayacaktır. Nasıl ki her işe başlarken bir iş planı hazırlamak gerektiğini defalarca söylesek de hayvancılığa başlayacak olanların da fizibilite raporu hazırlaması gerekmektedir. Bu işi hangi amaçla yapacağınız, hangi hayvan ırklarını tercih edeceğiniz, işletmenizin uzun vadede hedefleri, mera seçimi, ağıl kurulumu, finansmanın nasıl sağlanacağı, yemin nasıl temin edileceği ve tüm bu masrafların nasıl daha aza indirgenebileceği düşünülmelidir.

Kuruluş yeri için iklim yapısının elverişli olması, arazinin çok eğimli olmaması gerekiyor. Hangi inşaat malzemesi kullanılacak? Meranız var mı? Yoksa satın mı alacaksınız yoksa kiralayacak mısınız? Makine ve teçhizat olarak neleri temin etmeniz gerekecek? Hangi hayvan ırklarını alacaksınız? Hayvanların maliyeti ne kadar olacak? gibi soruların cevaplarının tek tek bulunarak fizibilite raporlarına işlenmesi gerekmektedir.

Hayvancılığın maliyet gerektiren bir iş olduğundan sürekli olarak bahsediyoruz. Bu maliyet nasıl sağlanacak? Yatırım yapmak için gerekli meblağ var mı? Yoksa bu tutar nasıl karşılanacak? gibi sorulara da cevap aranmalıdır. Bu aşamada sizlere tavsiyemiz Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen kredilere başvurmanızdır. 2022 yılları arasında verilecek olan bu krediler Bakanlar Kurulu kararları ile verilmekte, yatırım ve işletme dönemlerinde faiz indirimli olmaktadır.

Fizibilite raporunu oluşturduktan sonra işletmenizi kurabilir, hayvan alımlarınızı yapabilirsiniz. İşletmeniz hayırlı olsun.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Cemal günendi dedi ki:

  Ben sut keçisi sanen keci ırkı dusunuyoru. 40 tanesinden başlamayı düşünüyorum

 2. Mehmet Yozcu dedi ki:

  Yazıda verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda derli toplu bir açıklayıcı bir yazı olmuş. Selamlar.

 3. serhat dedi ki:

  dönümü 5000 tl den verimli nerede arazi var

 4. aydın denizoğlu dedi ki:

  Arazi fiyatları uçuk kaçık,dağın başında ıssız yerlerde üstelik merası da olsun varsayalım.yem fiyatlarını yarı yarıya çeksek bile hatta daha da aşağı çeksek bile çoban maaşına gücünüz yetmez.10000 lira maaş ne demek.hangi memur hangi işçi alıyor bu parayı.üstelik sigarasını ver,peynirini ver, yatacak yerini ver,e başka elektrik su saymıyorum bile koyun zayiatlarını ölümlerini hastalıklarını saymıyorum bile.bu durumda hangi aklını yitiren vatandaşım bu işi yapar.bu işi ancak çok büyük arazi sahipleri mesela 500 baştan başla 1000 2000 hatta 3000 yada 5000 koyunun olursa bu işi götürebilirsin.adam kalkmış 40 ,50 koyunla yaparım bu işi diyor.otur yerine be kardeşim hiç bir şeyden haberin yok senin.senin 40 ,50 koyundan ,keçiden kastın ancak hobicilik olur.bankadan kredi çeksen geri ödeyemezsin.zelil rüsyay olursun.benden bu kadar.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.