Tarım Kredi

Öğrencilere Kıyafet Ayakkabı Kırtasiye Yardımı Nasıl Alınır?

14.01.2020

Yoksulluk ve maddi sıkıntılar çeken ve bu yüzden zaruri ihtiyaçlardan bir tanesi olan eğitim ihtiyaçlarını giderememelerinden dolayı mağduriyet yaşayan öğrenciler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim Materyalleri Yardımı adı altında destek sağlıyor. Verilen destek sosyal yardım kapsamında olup belirli şartlar doğrultusunda öğrencilere verilmektedir. Sosyal yardımlaşma tarafından nakdi yardımlar ve kıyafet yardımı yapan kuruluşlar bulunmaktadır. Maddi ve diğer yardımlarınızın başvurularını nereye yapacağınızı, gıda yardımı hakkında detaylı bilgileri ve sosyal yardımın ne olduğunu içeriğimizden inceleyebilirsiniz. 

Öğrencilere Kıyafet Ayakkabı Kırtasiye Yardımı Nasıl Alınır?

Öğrencilerimize Devletten Yardım

Sosyal yardımlar devlet tarafından birçok alanda sağlanan desteklerin tümünü kapsamaktadır. Ülkemizde her insanın hayat şartları aynı olmadığından hatta fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara temel ihtiyaçlar için devlet tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca birçok alanda desteklemeler yapılmaktadır.

Sosyal yardımlar

Fakir ve yoksul vatandaşlara sağlanan birçok sosyal yardım bulunuyor.

Öğrencilere Eğitim Materyali Yardımı

Her eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki muhtaç ve ihtiyaç sahibi durumundaki çocuklara ayakkabı, kırtasiye, çanta, önlük gibi eğitim için temel ihtiyaçlarını karşılamak adına destekler sağlanmaktadır. Bu sayede de durumu, çocuklarının eğitimini karşılamakta zorluk çeken ailelerin bir nebze olsun cepleri rahatlamış oluyor. Muhtaç konumdaki ailelere destek olmak amacı ile verilen bu desteklerden faydalanmak için ailelerin bazı koşulları sağlıyor olmaları gereklidir.

Öğrencilere Eğitim Materyali Yardımı

Öğrencilere Eğitim Materyali Yardımı

Eğitim Yardımı Şartları Nelerdir?

Bu yardımdan faydalanmak için gerekli olan koşullar diğer yardımların şartları ile benzerlik göstermektedir. Çalışamaz durumda olan veya çalıştığı halde çocuklarının masraflarını karşılayamayacak durumda olan ailelere sağlanan bu desteklerin amacı çocukların diğer çocuklar ile arasındaki eşitliği bir nebze de olsa sağlamaktır. Özellikle günümüz ekonomisine bakılacak olursak yoksul durumda birçok insanın bulunduğunu söyleyebiliriz. Eğitimin de hayatımızda öneminin büyük olması sebebi ile bütün çocuklarımızın bu zorunlu ihtiyacı karşılaması gereklidir. Bu sebeple de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı yardımların büyük bir kısmını çocukların eğitim yardımları için sağlamaktadır. Yapılan yardımlar yalnızca eğitim materyali ile sınırlı kalmayıp, eğitim hususunda birçok alanda yardım desteği sağlanmaktadır. Bu desteklerden faydalanmak için sağlanması gereken koşullar ise şu şekildedir;

 • Başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.
 • Yardımdan faydalanacak olan ailede bulunanların kişi başına düşen gelirinin asgari ücret tutarının 3’de birinden az olan ailelere yardım verilmektedir.
 • Destekten faydalanacak olan hanelerde ilköğretim veya ortaöğretim çağında eğitim gören çocukların bulunması gereklidir.
 • Ailenin muhtaç durumda olduğunun tespit edilmesi gereklidir.
Yardımdan Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar 

Yardımdan Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar

Gerekli koşulların sağlanması halinde eğitim materyalleri kapsamında verilen desteklerden faydalanılabilmektedir.

Eğitim Desteği İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Yardım kapsamında ilköğretim, ortaöğretim ve lise denginde ki çocukların yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanları tespit edilecek ve bu çocukların; kırtasiye ihtiyaçları, çanta, önlük, ayakkabı gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacaktır. Sosyal devlet ilkesini geliştirmek adına sağlanan bu destekler sosyal yardım niteliğinde verilmektedir. İhtiyaç sahibi aileler de bu yardımlardan faydalanarak çocuklarının gereksinim duyduğu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktadır. Sağlanan eğitim desteğine başvuru yapmak için kişilerin ikamet ettiği adreste bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapmaları gereklidir. Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekildedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, 
 • Eğitim yardımı talebinde bulunduğunuzu beyan eden bir dilekçe, 
 • Öğrenci belgesi,
 • Maddi durumunuzu belirtecek olan bir belge gerekli olacaktır.

Sağlanan Tutar Nedir ve Ödeme Dönemi Ne Zaman Yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yapılan yardımların belirli tutarları ve yıl içerisinde ödeme dönemleri bulunuyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi gören çocuklara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilecek olan desteğin tutarlarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenmiş Mütevelli Heyeti karar vermektedir. Sağlanacak olan desteklerin çocuklara tahsis edileceği ödeme dönemleri ise eğitim ve öğretim dönemi içerisinde Vakıf tarafından belirlenmektedir. 

Öğrenciye Kıyafet Yardımı Nasıl Alınır?

Giyecek yardımı; yoksul, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Belediyeler aracılığı ile yapılmaktadır. Giyecek yardımı da tıpkı beslenme, barınma, yakacak yadımı kadar büyük önem arz etmektedir. Muhtaç insanlara yardım etmek adına gerek devlet kurumları gerekse de özel statüdeki vakıflar ve hayırsever kişiler bulunuyor. Bu kurumların ve kişilerin amaçları ihtiyaç sahibi vatandaşların bir nebze de olsa refah bir hayat yaşaması ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamamaları ve mağdur olmalarını önlemektir. Bu kapsamda dikkat edilen husus hakkaniyet çerçevesi içerisinde yardımlar yapılması ve yapılan yardımların doğru yerlere ulaşmasını sağlamaktır.

Okuyan Öğrencilere Belediyelerin Yardımları Nelerdir?

Belediyeler bölgelerinde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere gıda, erzak, yakacak, barınma, eğitim gibi birçok alanda yardım sağlamaktadır. Kıyafet yardımı da bunlardan bir tanesidir. Bu kişilerin bazıları belediyelere yardım başvurusunda bulunurken, bazıları da yardım gelmesini beklemektedir. Bu kapsamda da belediyeler mahalle muhtarlıklarında bulunan yoksul listelerine önem vermektedir. Bu yüzden eğer yoksul durumda iseniz mahalle muhtarına durumunuzu belirterek gerek belediyelerin gerekse de Vakıfların sizlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

İl ve ilçelerde bulunan belediyelerde giysi bankası adı verilen bölümler bulunuyor. Bu yerlere varlıklı kişiler veya firmalar gerek kullanmadıkları kıyafetlerini, gerekse de sırf yardım olsun diye kıyafet alıp bırakabiliyorlar. Kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından verilen giysi yardımlarından faydalanmak için başvuru yapılması gereklidir. Başvurunuzu nüfus cüzdanı ve bir adet başvuru dilekçesi ile gerçekleştirebilirsiniz. Başvurudan sonra durumunuz incelenecek ve uygunluğunuzun tespiti halinde giyecek yardımı yapılacaktır.

Belediyelerden verilen bu yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler 6 ayda bir yardım alabiliyor. Daha önce hiç kıyafet almamış vatandaşlara öncelik tanınıyor. Vatandaşlara verilen kıyafetlerin teslim tarihleri sisteme kaydediliyor. Yani bir kişi süresi dolmadan tekrar kıyafet tahsis edemiyor.

Belediyeler Tarafından Yapılan Kıyafet Yardımları 

Belediyeler Tarafından Yapılan Kıyafet Yardımları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yardımı (İBB)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim ve öğretim gören yetim ve öksüz çocuklara, şehit çocuklarına ve engelli çocuklara eğitim desteği sağlamak adına yardım yapmaktadır. İstanbul’da bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan bu proje ile birçok öğrencinin eğitim hayatını iyileştirme çalışmaları yapmakta ve kırtasiye dışında da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yardımı

Öğrencilere yapılacak olan ödemelerde talep edilecek olan belgeler şu şekildedir;

 1. Öksüz ve yetim öğrenciler için; veraset ilamı, ölüm tutanağı, hastahaneden alınan ölüm raporu, mühürlü mezar defin raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, gömme izin kağıdı belgelerinden hangisi olduğu fark etmeksizin bir tanesi talep edilmektedir.
 2. Öğrenci belgesi,
 3. Engelli öğrencilerden talep edilecek olan belge ise %40 işgöremez Heyet Raporu belgesi gereklidir.
 4. Şehit çocuklarının bu iş ile ilgilenen Emniyet Teşkilatı ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin edecekleri şehitlik belgesi gereklidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere kırtasiye ihtiyaçlarının yanı sıra zorunlu ihtiyaçların karşılanması adına da destek sağlamaktadır. Belirtilen belgelerin hazırlanması gereklidir. 18 yaşından küçük olan öğrenciler ödeme almak için herhangi bir hak talep edecek yetişkinlikte olmadıkları için yasal olarak vasisi olan kişinin alması gereklidir.

Sosyal yardım niteliğinde belirtildiği üzre birden fazla yardım yapılmaktadır. Verilen yardımlardan faydalanmak için ilgili belediyelere ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.