Tarım Kredi

Süt Parası Ne Zaman Yatar? 2022 Destekleme Ödemeleri

Devlet tarafından çiğ süt ve süt primi ödemeleri adına devlet desteği verilmektedir. Süt parasından faydalanacak olan yetiştiricilerin Bakanlık tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapması gereklidir. Başvurusu kabul edilen kişilere yılın belirli dönemlerde destekleme ödemeleri yapılmaktadır. İçeriğimiz de sizlere süt parasının ne kadar olduğunu, yatıp yatmadığına dair sorgulamaların nasıl yapılacağı ve süt parası desteğinin ne zaman ödeneceği hususlarında bilgi vermeye çalışacağız. Detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz. 

Süt Parası Ne Zaman Yatar? 2022 Destekleme Ödemeleri

Hayvancılık Süt Parası Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığının tarımı ve hayvancılığı desteklemek adına pek çok destek verdiğini biliyoruz. Hayvancılık ile uğraşan kişilere küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarından elde ettikleri sütler için çiğ süt desteği ve süt prim desteği veriliyor. Süt prim desteği; inek, koyun, keçi ve manda sütleri için sağlanmaktadır. Desteklemeye ilişkin tutarlar ise Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

Hayvancılık Süt Parası Nedir? 
Hayvancılık Süt Parası Nedir?

Çiğ süt desteklemesi için yapılan ödemeler için icmal tabloları hazırlanmaktadır. Hazırlanan icmaller baz alınarak manda, keçi, inek sütü ve koyun sütleri için destek verilecek olup yetiştirici örgütlerce soğutulmuş olan sütler hariç Bakanlık tarafından ilgili döneme göre destek tutarı belirlenmektedir. Desteklemeden faydalanacak olan yetiştiricilerin belli başlı birtakım koşullara uyuyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra ilgili yılın belirli dönemlerinde başvuru tarihleri açıklanmaktadır. Bu tarihlerde gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunması halinde başvuru kabul edilmektedir.

Hayvancılık Süt Parası Desteği Nasıl Alınır?

Hayvancılık yapanlara verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir. Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.

Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.

Hayvancılık Süt Parası Desteği Nasıl Alınır? 
Hayvancılık Süt Parası Desteği Nasıl Alınır?

Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan başvurular incelenir. İcmaller askıya asılır ve itiraz süresi tanımlanır. Herhangi bir itiraz durumu söz konusu olmaz ise icmaller kabul edilir. Daha sonra 2. icmal hazırlanır. Hazırlanmış olan İcmal-2’nin arkasından başvuru yapan ve desteklemeden faydalanmaya hak kazanan kişiler için İcmal-3 listesi oluşturulur. Belirlenen sonuçlara göre hazırlanan bu listeler 5 iş günü içerisinde HAYGEM‘e iletilir.

Süt Parasından Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Çiğ süt desteklemesine başvuru yapacak olan yetiştiricilerin belli başlı birtakım koşulları sağlıyor olmaları gereklidir. Bu koşullar Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği’nde belirtilmiştir.

 • Süt parasından faydalanacak olan yetiştiricilerin elde ettiği sütleri üreten hayvanların TÜRKVET‘e kaydının bulunması,
 • Başvurular üretici örgüte yapılacağı için ödemelerden faydalanacak olan kişilerin bulundukları bölgedeki örgüte üye olmaları,
 • Başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde ve gerekli evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak yapması,
 • Üretimi gerçekleşen çiğ sütü, yetiştirici örgüt aracılığı ile süt tozu şeklinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satışını gerçekleştirmesi,
Süt Parasından Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir? 
Süt Parasından Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
 • Hastalıktan ari işletme belgesine sahip olarak süt üretimi yapan işletmeler, üretimini yaptıkları çiğ sütü, sütün satışı mevcut olan işletme kayıt belgesinin sahibi olan Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne kaydı bulunan süt tesislerine faturaya karşılık satış yapmaları,
 • Yapılan çiğ süt satışının ardından Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne düzenli bir şekilde kaydettirmesi,
 • Bakanlık tarafından hazırlanan Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre yetiştiricilik yapması ve süt soğutma tanklarını usulüne uygun biçimde çalıştırması,
 • Süt satışını örgütler aracılığı ile yapan kişilere de süt parası desteği verilmektedir.

Belirtilmiş olan koşulların sağlanması gerekli olup veri girişi yapacak olan il veya ilçe müdürlükleri veya veri girişi gerçekleştiren üretici örgütlerden talep edilecek olan belgeler birbirinden farklı olmaktadır. Başvuru evraklarını ve nerelere başvuru yapılabileceğini incelemeniz adına çiğ süt destekleme içeriği hazırladık. Bu içerikte hazırlanması gereken evraklar ayrı ayrı yazılmıştır. Ayrıntılar.

Çiğ Süt Destek Tutarı Nedir?

Çiğ süt desteği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin kaynak, Bakanlık tarafından hayvancılık desteklemesi adına ayrılan bütçeden karşılanmaktadır. Ödenecek tutarlar Bakanlık tarafından belirlenmekte olup ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Destekleme kapsamında şu ödemeler yapılmıştır;

 • Sıcak süt ödemesi; 3 kuruştan, 5 kuruşa, 
 • Soğuk süt için yapılan ödemeler; 6 kuruştan 10 kuruşa,
 • Örgütler tarafından pazarlaması yapılan soğuk süt ise 7 kuruştan, 12 kuruşa çıkartılmıştır.
Çiğ Süt Destek Tutarı Nedir? 
Çiğ Süt Destek Tutarı Nedir?

Ödemeler litre başına yapılmış olup 2022 yılı için yapılan ödemeler Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında  yetiştiricilerin yaptığı başvurular için yapılması gereken ödemelerde Ocak ayında ve Şubat ayında olmak üzre iki farklı grupta ödemeler kişilerin T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son haneleri 6 ve 8 olanların hesaplarına ödenekleri yatırılmış olup geriye kalan grupta da T.C kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlar yer almış olup ödemeleri yapılmıştır. Aralık ayının başvuruları için yapılacak olan ödemelere ilişkin icmal listesinin HAYGEM’e gönderilmesi halinde gerçekleşecek olan destekleme ödemelerine ilişkin bilgiler yayımlanacaktır. Aralık başvurularının ödeme tarihleri açıklandığında gerekli açıklamaları sitemiz üzerinden sizlerle paylaşacağız.

Süt Prim Destek Tutarı Ne Kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli süt üreticilerinin üretim faaliyetlerinde meydana gelen harcamalarını ve maliyetlerini aşağıya çekmek ve üretimin devamlılığını sağlamak amacı ile süt primi adı ile verilen destek tutarı için fiyatlara yeni düzenleme getirildiğini belirtti. Yapılan açıklamalar neticesinde geçen yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarının yani yılın başındaki ilk üç ay için;

 • Süt Prim Desteği litre başına=> 0,10 kuruş veriliyor iken 0,15 kuruş zam ile 0,25 kuruşa yükseltildi. 

Yapılan 0,25 kuruşluk zam ile Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklama yapılan tavsiye fiyat miktarı 1,70 TL iken 1,95 TL olmuş oldu. Geçen senesinin ilk üç ayında 571 milyon TL süt parası verildi.. Aralık ayında yapılan süt destekleme ödemeleri başvuru sahiplerinin T.C kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak olup;

 • T.C kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara=>
 • T.C kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara ise=> belirlenen takvime göre ödemeler yapıldı.

Destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen dönemlerde ödemeler yapılmaktadır. Destekleme ödemelerinin sorgulama işlemleri ise yine Banka şubesinden yapılmaktadır. Süt prim desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin üyesi oldukları Üretici Örgütüne başvuru yapmaları gereklidir. Destekten faydalanmak için şu kurallara uyulması gereklidir;

 • Destekten faydalanacak olan kişinin yetiştirici örgütüne üye olması gereklidir.
 • Bir dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.
 • İşletme TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
 • Yetiştiricinin ürettiği çiğ sütü fatura veya müstahsil makbuzuna karşılık olarak Gıda İşletme Onay Belgesini bulunduran bir süt işleme tesisine satışını yapması gerekmektedir. Belirtilen şartları sağlayan işletmeler satış belgelerini takip eden ayın son iş gününe kadar üyesi olduğu Birliğe eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir.

Süt parası için 2022 yılı başvurularının destek ödemeleri 2022 yılında yapılmaya başlanmıştır. Desteklemeden 2022 yılları için faydalanacak olanların belirtilen koşulları sağlamaları ve gerekli evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak başvuru yapmaları gereklidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.