Tarım Kredi

Tarım Krediye Nasıl Üye Olunur? 2023 Şartları

Düşük faizli ve hasat vadeli olarak kredi veren kurumların başında şüphesiz Tarım Kredi Kooperatifleri gelmektedir. Kredi alabilmek için kooperatif üyelik şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Kooperatif üyesi olanların da yine kredilendirilmeleri için kendilerinde aranan bir takım şartlar olacaktır. Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığı için bazı evraklar ile başvuru yapmak gerekmektedir. Kooperatifin faiz oranları bankalar tarafından verilen tarımsal kredilerden daha uygundur. Ayrıca zaman zaman Bakanlar Kurulu tarafından yapılanan kararnameler ile çiftçilerimize kredilerin faizsiz olarak verildiği bilinmektedir. Tarım krediye nasıl üye olunacağını içeriğimizde ifade etmeye çalıştık. 

Tarım Krediye Nasıl Üye Olunur? 2023 Şartları

Çiftçilerimizin işletmeleri için gerek duydukları finansmanın karşılanması, tarım ve hayvancılıkta kalitenin, verimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faiz oranları ile kredi verilmektedir. Bu krediler hasat vadeli olmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sunulan bu kredilerden yararlanabilmek için kooperatif ortağı olmak gerekmektedir. Kooperatif ortağı olmak için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Her ortak elbette ki kredilendirilmez. Başvuru sonrası yapılacak olan inceleme neticesinde bu karara varılır. Kooperatif tarafından kredi verilen pek çok konu bulunmaktadır. Kısa vadeli işletme kredileri, orta vadeli yatırım kredileri, belge karşılığı verilen krediler, faizsiz krediler vb. bulunmaktadır. Krediler yalnızca canlı hayvan alımları değil, tarımsal faaliyette bulunmak için makine ve ekipman alımlarında da verilmektedir. Genel olarak kredilerin vadelerinin 4 yıl olduğu görülmektedir.

Tarımsal işletmenizin ihtiyaçlarının giderilmesi için bankalara da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak bu kredilerin faiz oranları oldukça yüksek olmaktadır. Ancak Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi Bakanlar Kurulu kararları ile finansman sağlayan kurum ve kuruluşların faiz oranları diğer bankalara göre oldukça düşüktür. 2020 yılları arasında tarımsal işletmelere düşük faizli olarak kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kredilerin 100 bin TL. ye kadar olan kısımlarının yüzde 0 faizle verildiği bilinmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi Kredileri
Tarım Kredi Kooperatifi Kredileri

Kooperatif tarafından verilen krediler nakdi olabileceği gibi ayni de olabilir. İşletmenizin teminat altına alınması amacı ile sigorta kredilerinden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca 0 km ve 2. el traktör alımları, tarımsal alet alımları gibi konularda da kooperatif tarafından verilen kredilerden yararlanabilirsiniz. Canlı hayvan ve ekipman alımları konusunda yatırım kredilerinden yararlanmanız gerekmektedir. İşletmenize yatırım döneminde yaptığınız harcamaların %75′ i kadar kredi verilecektir.

 • Zirai ilaç, gübre, mazot, tohum, yem, fidan ve fide alımlarında vade : 1 yıl (12 ay)
 • 2. el traktör, biçerdöver, pat pat vb. tarım alet ve makinelerinin alımında vade : 4 yıl (48 ay)
 • Tarımsal arazilerin sulanması amacı ile sulama sistemlerinin oluşturulması için : 4 yıl vade (48 ay)
 • Canlı hayvan alımları (küçükbaş, büyükbaş, arıcılık, su ürünleri vb.) : 18 ay

Tarım Kredi Kooperatif Üyelik Şartları

Tarım Kredi Kooperatiflerine üye olmak için aranan bir takım şartlar vardır. Başvuru, kooperatifin ana sözleşmesinde yer alan bütün ifadelerinin kabul edildiği ve ortak olunmak istediğini beyan eden bir dilekçe yardımı ile yapılmaktadır. Başvurular Kooperatif yönetim kuruluna yapılmaktadır. Başvuru, kurul tarafından incelenmekte, gerçek ya da tüzel kişinin ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadığı ile ilgili bir karar verilmektedir. Şayet şahsın aşağıdaki şartları taşıyor olduğu görülürse ortaklık başvurusu kabul edilir.

Kooperatif tarafından başvuru sonucu olumlu ya da olumsuz olması farz etmeksizin gerekçesi ile 1 ay içerisinde bildirilmelidir.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Medeni haklardan yasaklı olmamak,
 • Kooperatif çalışma alanı dahilinde 1 yıldır ikamet ediyor olmak,
 • Aynı bölge içerisinde farklı bir kooperatife üye olmamak,
 • Su ürünleri konusunda faaliyet gösterenlerin yetiştiricilik veya teskere belgelerine sahip olması,
 • Sulama kooperatifleri için bu bölgeler dahilinde arazi sahibi olmak,
 • Kooperatif ortağı olmak istediği konularda komisyonculuk ya da ticari faaliyetle uğraşmıyor olmak,
 • Yazılı bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvurmuş olmak,
 • Sermayenin 1/4‘ ünü peşin ödemek,
 • Ortaklık için yönetim kurulu tarafından olumlu karar verilmesi gerekmektedir.

Bu şartları taşıyanların başvuruları kabul edilecektir. Başvuruların kabulünün ardından işletmeniz için gerek duyduğunuz finansmanın sağlanması amacı ile kredi başvurusu yapabilir.

Gerçek kişiler yukarıdaki şartları taşımaları kaydı ile kooperatif üyesi olabilirler. Ancak tüzel kişilerin de kooperatif üyesi olabilecekleri ifade edilmektedir. Koop. çalışma bölgesinde tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren, koop. ana sözleşmesindeki şartlara sahip olan, farklı bir koop. ortak olmayan ve başvurusu kurul tarafından kabul edilen tüzel kişiler de ortak olabilecektir. Tarım Kredi Kooperatif hayvan kredisi veriyor. Bu kredilerden yararlanarak hayvancılık için gerekli olan finansmanı elde edebilirsiniz.

Kooperatif Kredilerinin Üst Limitleri

Kooperatifin kullandırabileceği kredi miktarları belirlenmiştir. Merkez Birlikleri tarafından 3 milyon TL üst limitli krediler verilmektedir. Ancak genel olarak kredi kabul limiti 50 bin TL’ dir. Kooperatiflerin öze yetkilerini kullanarak kullandırabilecekleri kredilerin üst limitleri ise 250 bin TL olmaktadır. Şayet onaylanan tutar limit aşıyorsa bu durumda talep bölge birliklerinin onayına sunulacaktır.

Bölge birlikleri için 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi taleplerine kabul edebilme yetkisine sahiptir. Onaylanan kredi tutarının bölge limitlerini aşması durumunda, karar kabul edilmek üzere Merkez Birliklerine gönderilecektir.

Tarım Kredi Kooperatifi İçin Gerekli Evraklar

Kooperatife ortak olacak şahısların ya da tüzel kişilerin aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekmektedir:

 1. T.C. kimlik belgesinin fotokopisi,
 2. Ortak olunmak istendiğine dair dilekçe,
 3. İkametgah belgesi,
 4. Tarımsal faaliyette bulunduğunuzu gösteren belgelerden herhangi biri (ÇKS, arazi tapuları vb.)

2021 yılında sunulan uygun faiz oranları ile verilen bu kredilerden yararlanmak isteyen üreticilerimizin ilk olarak ÇKS belgesi almaları ya da sistemde kayıtları var ve güncel değilse burada yer alan bilgileri güncellemeleri gerekmektedir. ÇKS belgesi sadece kooperatif tarafından verilen krediler için değil, devlet tarafından verilen hibe ve destekleme ödemelerinden yararlanmak için de gerekli olmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi İçin Gerekli Evraklar
Tarım Kredi Kooperatifi İçin Gerekli Evraklar

Kredilerden  yararlanmak isteyen kişilerin tarımsal işletme sahibi olması gerekiyor. İşletme sahibi olmayanların ise belirlenen alt limitlerde hayvancılık faaliyetleri ile uğraşmaları gerekmektedir. Çiftçilerimiz koop. ortağı olduktan sonra kredi çekebilmeleri için şartnamede yer alan teminat ya da kefil şartlarını taşımaları gerekmektedir.

TKK Ortaklık Payı Tutarları

Kooperatif ortağı olabilmek için ortaklık paylarının yatırılması gerekmektedir. Kooperatif hizmetlerinden yararlanabilmek için bu ortaklık paylarının yatırılması gerekmektedir.

 • 20 bin TL’ ye kadar olan kredilerde ortaklık payı yüzde 5,
 • 20 bin TL – 50 bin TL arasında olan kredilerde ortaklık payı yüzde 3,
 • 50 bin TL – 250 bin TL arasında olan kredilerde ortaklık payı yüzde 2,
 • 250 bin TL – 1 milyon TL arasında olan kredilerde ortaklık payı yüzde 1,
 • 1 milyon TL’ yi aşan kredilerde ortaklık payı yüzde 0,5 olmaktadır.

Ortaklık payı 100 TL’ den az olamayacaktır.

Ancak maddi teminat alınmadan kefil yolu ile de kredi çekilebilir. 20 bin TL krediler için 2 kefil, 20 bin ile 30 bin TL arasındaki krediler için 3 kefil, 30 bin TL ile 40 bin TL arasındaki krediler için 4 kefil talep edilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi Faiz Oranları

Tarım Kredi Kooperatiflerinin faiz oranları vadelere göre belirlenmektedir.

 • 📌 1 yıl vadeli olan kredilerde faiz oranı yüzde 8,
 • 📌 1 yıldan 4 yıla kadar vadeli olan kredilerde faiz oranı yüzde 10,
 • 📌 4 yıl vadeli kredilerde ise faiz oranı yüzde 11 olacaktır.

Oranlar değişiklik göstermekte olup, genel itibariyle Ziraat Bankasının tarım kredisi faizleri yıllık %14 civarındadır.

Limitler, başvuran kredi ortağının mal varlıkları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hadlere göre kullandırılacak olan kredilerin üst limitleri yukarıda ifade ettiğimiz gibidir. Kredi çekebilmek için gerekli evraklar ile birlikte kooperatif ortağı olunuz. Daha sonra ortaklık payını ödeyerek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi Faiz Oranları 2019
Tarım Kredi Kooperatifi Faiz Oranları 2020

Tarım Kredi Kooperatifi faiz oranları hesaplamasına yönelik hazırladığımız içerik üzerinden örnek hesaplamalara ve aylık ödeyeceğiniz tutarlara ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi Kredileri

Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerimizin işletme girdilerinin ucuza mal edilmesi için hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra verdiği kredilerin faiz oranları da diğer bankalara göre oldukça düşük olmaktadır. Geçtiğimiz yıl Ziraat Bankası ile aralarında imzaladıkları bir protokol neticesinde tarımsal işletmelere düşük faizli olarak kredi kullandırılması kararlaştırılmıştır. Zaten Ziraat Bankası da oluşturduğu Tarım Bankacılığı sistemi ile çiftçilerimize düşük faizli kredi imkanı sağlamaktadır. 

Ziraat Bankası ve kooperatif ortaklığı ile verilen krediler sübvansiyonlu olarak kullandırılmaktadır. Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve muhtelif konularda kredi verilmektedir. Verilen krediler yatırım ve işletme dönemi kredileri olarak ikiye ayrılmakta ve faiz indirimi yapılmaktadır. 100 bin TL’ ye kadar olan krediler faizsiz olarak kullandırılmaktadır.

Kooperatif şartlarını taşıyanlar, gerekli evraklar ile birlikte başvurarak kooperatif ortağı olabilirler.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. İbrahim Halil sonsuz dedi ki:

  Genç.ciftciyim 10 dekar arazim var sebze üretimi yapmaktayım maddi olark biraz zor durumdayim yardımcı olursanız sevinirim

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.