Tarım Kredi

Toprak Analiz 2022 Desteklemesi Nasıl Alınır? Ne Zaman Ödenecek?

2022 yılında çiftçilerimize çeşitli konularda tarımsal destekler verilecektir. Sertifikalı fidan, pamuk, mazot gübre gibi desteklerin yanı sıra toprak analiz desteği de verilmektedir. 50 dekardan fazla arazisi olan çiftçilerimizin analizlerini yetkili olan laboratuvarlara yaptırmaları gerekmektedir.  Çiftçilerimiz bu yıl verilecek olan desteklerin tutarlarını, başvuru ve ödeme tarihlerini merak ediyor. Tarım desteği nasıl alınır, tarım destekleri ne zaman ödenecek gibi soruların cevabını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Toprak Analiz 2022 Desteklemesi Nasıl Alınır? Ne Zaman Ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimiz destekleniyor. Özellikle üretim faaliyetlerinin hızlanması, verim alınması, çiftçilerimizin işletme giderlerinin en aza indirilmesi ve tarımsal anlamda kalkınmak adına hükumet eli çiftçilerimize belirlenen tutarlarda destek verilmektedir. Resmi Gazete’de 18 Aralık 2022 tarihli yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında çiftçilerimize mazot gübre, toprak analizi, yem bitkileri, organik tarım, sertifikalı tohum, iyi tarım uygulamaları gibi konular için destekleme ödemesi yapılacaktır.

Toprak Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Toprak analizi, tarımsal faaliyet için çiftçilerimiz tarafından kullanılacak olan arazilerin verimlilik seviyelerinin ortaya çıkması adına yapılan bir inceleme çalışmasını ifade etmektedir. Tohumun kalitesi kadar üretimden verim alınabilmesi için toprağın da kaliteli olması gerekmektedir. Çiftçilik zor ve meşakkatli işlerden bir tanesidir. Bu işle geçimini sağlamaya çalışan çok fazla aile olsa da üretim yapmak için de bir o kadar kaynağa ihtiyaç vardır. Tabiri caizse ekmeden biçilmez. İşte bu verimlilik düzeyinin tespit edilmesi amacı ile ekim dikim yapılacak olan alandan bir miktar toprak örneği alınır. Bu toprak örneğine numune adı verilmektedir. Arazinin geniş alanlarına yayılan toprak türü aynı olduğundan dolayı tek bir numune almak yeterli olacaktır. Bu sebeple diğer kısımların incelenmesine gerek yoktur.

Tarlanın verimi açısından toprak analizi büyük önem taşımaktadır. Yapılan test sonucunda toprakta hangi ürünlerin daha iyi yetişeceği konusunda fikir sahibi olmuş olursunuz. Daha sonra toprağa uygun olan bitki türü için uygun gübreleme yöntemi seçilir. Toprak analizi işlemi çiftçiler için hayati önem taşımaktadır. Doğru gübre ve bitki türünün, zamanlama ve diğer tekniklerin kullanılması üretimde kalite ve verimi artıracaktır. Gübre verilerek aslında bitkinin gerek duyduğu tüm ihtiyaçlar karşılanmış olacaktır. Zaten devlet tarafından verilen toprak analizi desteği konusu mazot ve gübre desteği başlığı altında incelenmektedir. Çünkü gübre ile toprak analizi birbiri ile bağlantı konulardandır.

Çiftçilerimiz toprak analizi yapmadıklarında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Toprağın az ya da çok gübrelenmesi, toprağın ihtiyaçları bilinmediğinden dolayı yanlış gübreleme yapılması, bitkilerin ihtiyaç duydukları toprakların yanlış belirlenmesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla analiz yapmak kaliteli üretimin ilk sac ayağıdır.

Devlet Toprak Analizine Destek Veriyor

Toprak analizi maliyet gerektirmektedir. Topraktan örnek alınması, laboratuvara götürülmesi, tetkiklerin yapılması ve sonuçların alınması hepsi birer maliyet gerektirmektedir. Bu amaçla bakanlık tarafından bazı laboratuvarlara yetki verilmektedir. Ödemeler yetki verilen laboratuvarlara yapılmaktadır. Öncelikle analizi yapılacak olan arazinin LABBİS sistemine numune bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Şayet arazinin koordinat bilgileri eksikse ya da sistem üzerine giriş yapılmadıysa çiftçi devlet tarafından verilen analiz desteğinden yararlandırılmaz. Bu destek her üretim sezonu için bir defaya mahsus olarak ödenmektedir.

Devlet Toprak Analizine Destek Veriyor
Devlet toprak analizine destek veriyor.

Toprak analiz desteği: Parsel büyüklüğü 50 dekar ve üzeri olan ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinde ilave her 50 dekar için bir analiz için toprak analizi desteği ödenir. 

Toprak Analiz Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Tebliğnamede bu destekten kimlerin yararlandırılacağı belirlenmiştir. Yetkili laboratuvarlara aşağıdaki şartların taşınması durumunda numune başına 40 TL ödeme yapılacaktır.

 • Arazilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması ve bu kayıtların güncellenmesi,
 • Toprak analizlerinin bakanlıkça belirlenen tarihler arasında yapılması,
 • Numune alan laboratuvarın bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olması,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Birden fazla analiz yapılmış ise ilk laboratuvara ödeme yapılması gerekiyor.

Şayet parsel büyüklükleri 50 dekarın altında ise toprak analizi yapılmasına lüzum yoktur. Nadasa bırakılan araziler gübre ve toprak analizi desteklerinden yararlandırılamaz. Öncelikle laboratuvarda çalışan teknik eleman araziye gelerek numune alır. Laboratuvarda gerekli incelemeler yapılır ve sonuç için bir doküman hazırlanır. Destek alabilmek için bu dokümanın LABBİS sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. Şayet aynı parsel içinde birden fazla yetkili laboratuvar tarafından numune alınır ve test yapılırsa ilk laboratuvara destekleme ödemesi yapılacaktır.

Toprak Analiz Desteğinden Kimler Yararlanabilir?
Toprak analiz desteğinden kimler yararlanabilir?

Ayrıca her 50 dekar için 1 kez destek verilmektedir. Örneğin çiftçimizin 150 dönüm arazisi varsa her 50 dönüm için destekleme ödemesi alabilecektir. Yani 40*3 = 120 TL toprak analizi parası alır. Ancak arazinin 170 dönüm olması durumunda kalan 20 dönüm için destekleme ödemesi alamayacağından kendisine ödenecek olan tutar yine 120 TL olacaktır. Ya da arazi 60 dekar ise sadece 50 dönüm için 1 adet numune desteği olarak 40 TL. alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Toprak analiz desteği için başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri‘ne yapılacaktır. Gerekli evraklar ise aşağıdaki gibidir;

 • Yetkili laboratuvar tarafından onaylanmış Toprak Analizi Formu (tıklayarak boş form örneğini Word formatında indirebilirsiniz.)
 • Başvuru Dilekçesi ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca çiftçilerimiz bu destekle birlikte mazot ve gübre desteği için de başvuru yapıyor ise yine mazot gübre destek talep dilekçesi hazırlamaları gerekmektedir.

Toprak Analiz Desteği Dilekçe Örneği 

……/……./2022

 ………………………………….. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne   

Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı

İmza

Mazot desteği :

Gübre desteği :

Toprak analiz desteği :

Bu dilekçe örneğinden yararlanarak bir dilekçe hazırlayabilir, mazot, gübre ve toprak analizi desteğine başvurabilirsiniz.

2022 Mazot ve Gübre Desteği Ne Zaman Ödenecek?

Bilindiği gibi çiftçilerimize verilen destekleme ödemeleri konularından bir tanesi ve mazot ve gübre desteğidir. Zaten bu destekten yararlanan çiftçilerimiz beraberinde toprak analiz desteğine de başvuru yapmaktadır. Arazinin 50 dekardan fazla olması durumunda mazot ve gübre desteklerinin yanında toprak analizinin yapılması da zorunlu tutulmaktadır. Mazot ve gübre desteği, havza bağlı destekleme modeli çerçevesinde desteklenen ürünlere verilmektedir. Nadasa bırakılan arazilere ise mazot desteği verilirken gübre desteği verilmemektedir.

Mazot ve gübre destekleri
Mazot ve gübre destekleri
 • ÇKS’ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, “dekar başına” buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira,
 • Çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira,
 • Nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira,
 • Kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira,
 • Patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira,
 • Yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira,
 • Dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira,
 • Kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira,
 • Yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira,
 • Zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek.
 • Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
 • Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.

Ancak devlet tarafından verilen destekleme ödemelerinden yararlanamadıysanız ve toprak analizi yapmak, mazot ve gübre almak için finansmana ihtiyaç duyuyorsanız bankaların verdiği çiftçi kredilerine başvurabilirsiniz.

2022 yılları arasında destekleme ödemesi almak için bakanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında başvurularınızı yapabilir ve numune başına 40 TL destekleme ödemelerinden yararlanabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.