Tarım Kredi

Varlık Şirketleri Ne Kadar İndirim Yapar?

Bankalar 2 yıl boyunca kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş olan kişilerin borçlarını Varlık Şirketlerine satmıştır. Varlık Şirketleri kişilerin borçlarını ödeyememe durumlarına göre çeşitli indirimler ve kampanyalar uygulamaktadır. Forum sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında Varlık şirketlerinin mafya olduğunu ve buralara ödeme yapmamanız gerektiğinden bahsediliyor. Ancak bu söylemlerin yersiz olduğunu belirtmek isteriz. Varlık şirketleri tamamen yasal olup BDDK’ya bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

Varlık Şirketleri Ne Kadar İndirim Yapar?

Bankalar borçluların ödemediği borçları yüzünden sürekli bir mağduriyet yaşamaları sebebiyle bazı kimselerin borçlarını Varlık Şirketlerine devretmişlerdir. Varlık Şirketleri için her ne kadar ‘Mağdur edildik, bu şirketler mafya, bu şirketlere ödeme yapmayın’ gibi iddialar ortaya atılsa da bu şirketlerin tamamen kanuna uygun ve yasal olarak faaliyet gösterdiğini ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde çalıştığını bilmenizi isterim. Ancak sizleri arayarak kendilerini Varlık Yönetim Şirketi olarak tanıtıp borcunuzun olduğunu ve ödemezseniz hakkınızda işlem başlatılacağı gibi ithamlarda bulunmaları halinde borcunuzun olduğu bankalara müracaat ederek borcunuzun devredilip edilmediği hakkında bilgi almanızı öneririz.

Varlık Yönetim Şirketlerine borcunuz satılmışsa bir yandan avantajlısınız diyebilirim. Çünkü bankalar borçlarınız için herhangi bir indirim yoluna gidemez, aksine daha da faiz uygulaması yaparken varlık şirketleri borcunuzu ödemenize kolaylık sağlamak amacı ile çeşitli kampanyalar ve indirim uygulamaları yapacaklardır. Bu hususta biraz pazarlık yeteneğinizin kuvvetli olması gereklidir. Ne kadar iyi pazarlık yaparsanız borcunuz o yönde indirime uğrayabilir.

Varlık Yönetim Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketlerine borç devriniz yapılmış olabilir.

Varlık Şirketleri İndirim Oranları

Varlık Şirketlerin mevcut borçları bankalardan ne kadara aldığı, yapılacak olan indirim oranın belirlenmesinde etkileyici bir husus olacaktır. Ülkemizdeki Varlık Yönetim Şirketlerinin bazıları kar yapayım hepsi benim olsun derdinde iken bazıları da borçludan ne alsam kardır mantığı ile hareket etmektedir. Bu durumda forum sitelerine baktığımızda bazı vatandaşlar bankaların indirim ve taksit avantajlarının şirketlere göre daha iyi olduğunu belirtirken bazıları da şirketlerin yaptığı indirim ve kampanya seçeneklerinin daha avantajlı olduğunu belirtiyor. Ancak bence de varlık şirketleri bankalara göre daha avantajlıdır. Çünkü iyi bir şirkete denk gelir ve ikna yeteneğinizi kullanırsanız borcunuzu anapara tutarından daha az bir fiyata bile ödeyebilirsiniz.

Varlık Şirketleri İndirim Oranları 
Varlık Şirketleri avantajlı indirim oranları ile mevcut borcunuzu ödemenize olanak sağlayabilirler.

Bankaların müşteri hizmetleri ile borcunuz için herhangi bir pazarlık münakaşasına giremezsiniz. Ancak banka uygun gördüğü hallerde taksit kampanyası yoluna gidebilmektedir. Varlık yönetim şirketleri ise tahsilatı gerçekleştirmek için kişilere kolay ödeme seçenekleri hazırlayarak vaziyetlerine göre rahatlıklar sağlayabilmektedir. Bu şirketlerin indirim oranlarına gelecek olursak da bu oranlar şirketlerin bankalardan borçları satın aldığı fiyatlara göre değişiklik gösterecektir. Bunun yanı sıra şirketin inisiyatifine göre de oran belirlenecektir. Yani örneğin şirket 10 bin TL. borcu devralır ve 1.500 TL. ‘ye de kişiye teklif olarak sunabilir. Net bir oran vermemiz pek doğru olmaz bu konuda..

Varlık Şirketleri Zaman Aşımı Süresi

Bankaların tahsis edemediği borçların Varlık Şirketlerine devrolması hukuki açıdan da tüm hakların bu şirketlere devir olacağı anlamına gelmektedir. Yani bankada kişilere yasal anlamda hangi uygulamalar yapılıyor ise şirketlerde de aynı prosedür devam etmektedir. Bankalarda kişilerin ödenmeyen borçları için belirtilen süre 10 yıl olarak biliniyor. Varlık Şirketleri de borçların düşmesi için tıpkı bankalar gibi zamanaşımı süresini 10 yıl olarak belirlenmiştir. Avukatlık olan borçlarınızı ödemezseniz ne olacağını merak ediyorsanız Avukatlık olan borç ödenmezse icra gelir mi? isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Varlık Şirketleri Zaman Aşımı
Varlık Şirketleri Zaman Aşımı

Zamanaşımından faydalanacak olan kişilerin mevcut borca ilişkin herhangi bir ödeme bildiriminde bulunmamış olması gereklidir. Yani bir örnek verecek olursak “Ali Bey’in Varlık Şirketlerine 20 bin lira borcu var. Banka tarafından herhangi bir uyarı yapılmamasına rağmen Ali Bey mevcut bankaya veya şirkete giderek 10 yıllık sürecin içerisinde bir zaman diliminde borcunu 10 yılın içerisinde veya 10 yılın sonunda ödeyeceğine dair bir beyanda ve bildirimde bulunur ise borcu ödemek zorundadır. Ancak herhangi bir ikrar ya da mevcut borcun kabulüne ilişkin bir hareket görülmez ise borç 10 yılın sonunda zaman aşımına uğrayarak düşecektir.” 

Varlık Şirketine devredilen borç zaman aşımı süresi hesaplaması yapabilirsiniz.

Varlık Yönetim Şirketleri Ev Haczi Yapabilir mi?

Varlık Yönetim Şirketlerinin kişilerin mevcut borçlarını devraldığı gibi bankaların tüm yasal haklarını da devraldığından bahsetmiştik. Bankalar kişilere borçlarını ödemeleri için 90 gün yani 3 aylık bir süre verirler. 90 günün sonunda borçlarını ödemek için zamanın dolduğunu hatırlatmak amacı ile sözlü veya yazılı olarak bir uyarı gönderilir. Eğer kişiler halen borcu ödeyemeyecek konumda iseler haklarında yasal bir süreç başlatılır. Yasal süreç başladığında borçlu kişiler avukata verilir ve icralık yoluna doğru giderler. Daha sonra da icra haciz vb. işlemler sırası ile devam eder.

Varlık şirketlerinde de durum ve işleyiş aynı şekilde olmaktadır. Kişilere borçlarını ödemeleri için bildiri yapılır. Daha sonra belirli bir süre bekledikten sonra tekrar bir uyarı yapılarak ödeme yapmaları söylenir. Eğer borç ödemesi yapılmıyor ise bu sefer kişiye özel çeşitli indirimler ve kampanyalar hazırlanır. Eğer borçlu kişi bunlara rağmen hala ödeme yapmıyor ise belirli bir zamandan sonra yasal işlemler başlatılır. İcra, haciz gibi işlemler sırası ile uygulanmaktadır.

Haciz durumu kişinin mevcut borç durumuna da göre belirlenmektedir. Haciz uygulaması taşınır veya taşınmazlara ve maaşa uygulanmaktadır. Maaş durumları emekli maaşı ve çalışan maaşı olarak iki farklı şekilde ele alınmakta olup çalışan maaşlarına haciz konulabilirken, emekli maaşlarına herhangi bir haciz işlemi uygulanamamaktadır. Çalışan maaşlarının, kanunlar gereği sosyal yaşantısının ve aile durumunun göz önünde bulundurulması neticesinde yalnızca dörtte birine haciz konulabilmektedir. Ancak borçlu kişinin talebi doğrultusunda daha fazlası için de haciz işlemi uygulanabilmektedir. Emekli maaşlarına hiçbir şekilde haciz uygulaması yapılamamakta olup şayet bir haciz işlemi uygulanır ise itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Varlık Şirketleri emekli maaş haczi hakkında bilgi almak için emekli maaşına haciz içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Varlık Yönetim Şirketleri Ev Haczi
Varlık Yönetim Şirketleri ev, araba ve maaş haczi verme hakkına sahiptir.

Maaş Haczi Mümkün mü?

Kişilerin borçları ödenmemesi halinde şirketler tarafından haciz kararı çıkartılabilecektir. Ancak eğer borçlu kimse emekli ise maaşına haciz kararı konulamamaktadır. Çalışanların sosyal hayatlarının ve aile geçiminin haciz kararından etkilenmemesi adına yalnızca maaşın dörtte birine haciz uygulanmaktadır. Çalışanların maaş haczini engellemesi de mümkün olmaktadır;

  1. Borcun tamamını ödeyecek durumunuz var ise tamamını kapatarak haczi ortadan kaldırabilirsiniz.
  2. Normal şartlarda belirttiğimiz üzere maaşın yalnızca 1/4’üne haciz uygulaması yapılmaktadır. Şayet maaşınızın daha fazlası için haciz kararı çıkartılmış ise itiraz dilekçesi ile hak beyan edebilirsiniz.
  3. Borcu taksitlendirerek daha rahat bir ödeme planı hazırlanmasını talep edebilirsiniz.
  4. Haciz uygulamasını başlatan kişi ile uzlaşma yoluna gidebilir ve haczi ortadan kaldırması için ikna etmeye çalışabilirsiniz.

Maaş haczini bu şekilde ortadan kaldırmanız mümkün olacaktır.

Varlık Şirketleri Borçlular İle Nasıl İletişime Geçer?

Bankalar alacaklı olduğu kişileri şirketlere bildirmektedir. Daha sonra bu kişiler şirketler tarafından incelemeye alınır ve ihale süreci başlar. İhale süreci mevcut varlık şirketlerinin kişilere ulaşmasına göre çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizde yaklaşık 13 tane Varlık Şirketi bulunmakta olup, yapılan ihaleyi kazanan şirket kişilerin borçlarını bankalardan devralacaktır. Daha sonra hangi şirket bankadan kişilerin borcunu aldıysa borçlu kimseler ile iletişime geçerek tahsil edilmesi istenir.

Kişilerin borçları 2 yıl süreli olarak bankada kaldıktan ve banka bu borçları tahsil edemedikten sonra ihale sonucunda devretmektedir. Devir işlemlerinin halledilmesi için kişilerin borcunun icra takibine düşmüş olması gereklidir. İcra takibine ilk olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi 90 günlük süreç sonunda düşülmektedir. 90 günlük süre içinde borçların kapatılması gereklidir. 90 günün sonunda yapılan uyarı da dikkate alınmaz ve ödeme yapılmazsa yasal takip süreci başlatılır. Borçların gecikmesi ve faizleri KKB’da görülür. Kişilere hem yasal takip başlatılır hem de aynı doğrultuda kredi notları bu hususta olumsuz etkilenecektir.

Varlık Şirketleri tarafından devralınan borçlar için kesin ve net bir indirim tutarı bulunmamaktadır. Şirketlerin inisiyatifine ve pazarlık yeteneğinize göre çeşitli indirimler söz konusu olacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.