Tarım Kredi

Ziraat Bankası 90 Bin TL Genç Çiftçi Kredisi Şartları

Ziraat Bankası genç çiftçi kredisi veriyor. Uygun faiz oranları ile genç çiftçi kredisinden yararlanmak isteyenlerin gerekli şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca Denizbank tarım bankacılığı sistemi ile kredi almak isteyen genç çiftçilerimizi destekleyen bankalardan bir tanesidir. İçeriğimizden çiftçi kredisi faiz oranlarını baz alarak yaptığımız hesaplamaları da inceleyebilirsiniz. Genç Çiftçi Ziraat Bankası kredi başvurusu için size en yakın Ziraat Bankası şubelerini ziyaret ediniz.

Ziraat Bankası 90 Bin TL Genç Çiftçi Kredisi Şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan köye dönüş projesi kapsamında çiftçilerimize 30 bin TL hibe desteği geçtiğimiz yıllar verilmekteydi. Gençlere istihdam sağlanması ve tersine göçü hızlandırmak amacı ile başlatılan proje dahilinde hibe tutarının yeterli olmaması durumunda sizlere alternatif bir yöntem sunmak amacı ile bu içeriği hazırladık. Gençlerin tarımsal faaliyetlere olan ilgi ve alakalarının artırılması, gençlere belirlenmiş olan konular dahilinde üretim yapmalarının öğretilmesi, yatırım faaliyetlerinde bilgi verilmesi, çiftçilerin bilinç kazanması amacı ile Ziraat Bankası tarafından Genç Çiftçi Akademisi adı altında bir eğitim programı hazırlanmıştır.

Akademi programı dahilinde bankanın yanı sıra Kamu ve özel sektör ile üniversiteler iş birliği ile çalışmaktadır. Başlatılan eğitim programının amacı aslında bakanlık tarafından başlatılan genç çiftçi projesi ile aynıdır. Gençlerin tarımsal konularda bilgi birikimlerinin artırılması, kendilerine yeni istihdam alanlarının açılması ve teknik anlamda kendilerini geliştirilmeleri hedeflenmektedir. Bakanlık  tarafından verilecek olan tutarın 3 katı ile genç çiftçilerimiz 2022 yılında da Ziraat Bankası tarafından desteklenmeye devam etmektedir. Resmi Gazete’ de yayınlanan karar gereği destek almaya hak kazananlar Ziraat Bankası tarafından verilecek olan bu kredilerden yararlanabilecektir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Şartları

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan Genç Çiftçi Akademisi eğitimlerine katılmak ve sonrasında kredi başvurusu yapabilmeniz için bir takım şartlar aranmaktadır. Bu eğitim programlarına ne yazık ki herkes kayıt olamıyor.

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmek
 • Kredi kullanmaya engel bir durum söz konusu olmaması (Kara listede olmak, kredi notu düşük olmak gibi)
 • Medeni haklardan yasaklı olmamak, hak ve fiil ehliyetine sahip olunması
 • 18 yaşını tamamlamış olmak (30 yaşından gün almamış olmak)
 • En az lise mezunu olmak
 • Erkek adayların askerlik hizmetlerini tamamlamış ya da bu hizmetten muaf olmaları
 • Eğitim aldığı konuda faaliyet yapma konusunda istekli olmak
 • Devlet tarafından başlatılan proje kapsamında 30 bin TL. destek almaya hak kazanmak
 • Tarımsal işletmede çalışma konusunda hevesli olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Genç Çiftçi Projesi ile Ziraat Bankası şartları arasında bir takım farklılıklar söz konudur. Örneğin bu farklılıklardan bir tanesi yaştır. Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerden yararlanmak için 29 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamak gerekirken, devlet hibesi olarak verilen 30 bin TL için bu yaş sınırı 41 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda başvuruda bulunan kişilerden bazılarına öncelik tanınacaktır. Bu kişiler aşağıdaki gibidir;

 1. Kendisine ya da aile fertlerinden herhangi birine ait tarımsal işletme bulunması
 2. Tarım ile ilgili lise ya da üniversite eğitimi almış olmak 
 3. Kadınlar

Bu şartlara sahip olup, yeni bir tarımsal yatırım yapmak, tarımsal faaliyetlerde teknik bilgisini artırmak, var olan işletmelerini büyütmek ve güncellemek isteyenler bu eğitim programlarına başvurabilir ve verilecek olan 90 bin TL kredi desteğinden yararlanabilir.

Genç Çiftçi Akademisi Eğitim Programı

Ziraat Bankası tarafından başlatılan Genç Çiftçi Akademisi iki aşamadan meydana gelmektedir. Program, teknik aşama ve staj aşamasından müteşekkildir. Eğitimler en fazla 5 hafta sürmektedir. Ziraat Bankası tarafından belirlenen üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimler verilmektedir. Stajlar ise en fazla 3 hafta sürmektedir. Eğitim için 20 kişilik sınıflar oluşturulacak ve eğitimlere katılım zorunluluğu olacaktır. Ayrıca eğitim görecek olan Genç Çiftçiler, eğitim ve staj aşamasında sınava gireceklerdir.

Verilecek olan eğitim programları tamamen ücretsizdir. Tüm masraflar banka aracılığı ile karşılanmaktadır. Eğitimler haftanın 6 günü devam edecektir. Katılımcılara banka tarafından yemek parası verilecek olup, konaklama yapılması dahilinde yine masraflar banka tarafından karşılanacak ve kursiyerlere sağlık ve hayat sigortası yapılacaktır. Eğitim konuları, ara eleman ihtiyacı olan alanlara göre belirlenmektedir. Öncelikle Büyükbaş sektörü süt hayvancılığı konusunda eğitimler verilecektir. Eğitim programları Ankara, Bursa, Adana ve Şanlıurfa illerinde verilmektedir.

Genç Çiftçi Akademisi Eğitim Programı
Genç Çiftçi Akademisi Eğitim Programı

Genç Çiftçi Ziraat Bankası Kredi Özellikleri

 •  ✔Genç Çiftçi projesi kapsamında devletten alınan 30 bin TL tutarındaki hibelere ek olarak verilecek krediler yatırım ve işletme kredisi olarak kullandırılacaktır.
 • ✔ Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılık sektörlerinde kullanılacak olan yatırım kredisi, kontrollü örtü altı tarım (sera) sebze ve muz yetiştiriciliği ile kültür mantarı yetiştirmek amacı ile yatırım kredisi kullandırılacaktır.
 • ✔ Ayrıca canlı hayvan alımları, makine ve teçhizat alımları, işletme girdileri olan ilaç, yem, gübre gibi alımları yapmak için de işletme kredisi verilmektedir.
 • ✔ Bu aşamada bir hususa daha değinmek gerekiyor. Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kredi tutarı, devletten alınan hibe tutarının 3 katı olmaktadır. Örneğin devletten aldığınız hibe 10 bin TL olmaktadır.
 • Traktör alımları, kurulu işletme alımı, sera yapımı için inşaat faaliyetlerine yönelik yatırımlar ile arazi alımları için kredi verilmemektedir. Ziraat Bankası  tarafından verilen traktör kredisine başvurarak tarımsal ekipman alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Genç Çiftçi Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası tarafından krediler, hibe kullanmaya hak kazananlara verilecek. Bu anlamda genç çiftçilerimizin Ziraat Bankası tarafından verilecek olan destek kredilerine banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılmaktadır. Banka şubelerine aşağıda sıraladığımız evraklar ile birlikte başvuru yapmak gerekiyor. Banka, başvurunun kabul edilebilmesi için çiftçilerin kredi notlarına bakacaktır. Daha evvel devlet tarafından verilen kredilerden yararlanıp yararlanmama, bu kredilerin taksitlerini düzenli ödeyip ödemedikleri, ipotek göstermeleri vb. durumlar göz önünde bulundurulacaktır. Tarımsal anlamda verilen krediler için dikkat edilen husus ipotek gösterilmesi olmaktadır.

Eğitimlere katılanlara Genç Çiftçi Sertifikası verilecektir. Eğitimleri ve staj sürecini başarı ile tamamlayan ve girdikleri sınavlardan geçer not alanlar kredi başvurularını yapabilecektir. Ayrıca ne yazık ki her eğitim alana Genç Çiftçi Kredisi verilmemektedir. Banka tarafından, çiftçinin başvurusu sonrası başlatılan tahkikat olumlu sonuçlanırsa kredi kullanabilirsiniz. 

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyalarından gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

Gerçek kişilerin hazırlaması gereken evraklar

 • T.C. kimlik belgesi
 • İşletmeyi kanıtlar nitelikte tapu vb. belgeler
 • Çiftçi Kayıt Belgesi
 • Teminat gösterme amaçlı belgeler
 • Bilançoya göre faaliyet gösteren işletmelerin bilanço ve gelir tabloları (son 3 yıl)

Tüzel kişilerin hazırlaması gereken evraklar

 • Çiftçi Kayıt Belgesi
 • Kredi için teminat gösterilecek varlıklara ait belgeler
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Tüzel kişiliği temsil eden şahsın imza sirküleri
 • Yeni kurulan işletmelerin mali kayıtları gerekmektedir.

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası tarafından Genç Çiftçilere verilecek olan kredi destek tutarlarının 3 katı olacağına göre, çiftçilerimizin çekebilecekleri kredi miktarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • 10 bin TL hibe alanlara : 30 bin TL 
 • 20 bin TL hibe alanlara : 60 bin TL 
 • 30 bin TL hibe alanlara : 90 bin TL kredi desteği sağlanmaktadır.
Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Faiz Oranları
Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Faiz Oranları

Genç Çiftçilere uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,04′ tür. Bu faiz oranı da aylık 1,42 ‘ e tekabül etmektedir. İşletme kredilerinde vadeler 18 ay, yatırım kredilerinde ise 7 yıl olmaktadır. Bu kapsamda kredi kullanmak istemeyenler, Ziraat Bankası hayvan kredisine (2 Yıl Geri Ödemesiz) başvuru yaparak canlı hayvan alımlarını gerçekleştirebilirler.

T.C Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası tarafından verilen tarımsal krediler genel olarak ilk 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli olmaktadır. Ayrıca çiftçilerimize çeşitli ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır. Tarımsal kredilerde aylık, 3 aylık, 6 aylık ödeme dönemleri olabileceği gibi vadeler çiftçilerimizin hasat dönemlerine göre de belirlenebilmektedir.

Kredi TutarıVade SüresiAylık Taksit Tutarı
30.000 TL18 ay1,949.36 TL
60.000 TL18 ay3.898,73 TL
90.000 TL18 ay5.848,09 TL
90.000 TL36 ay3.365,30 TL
90.000 TL48 ay2.760,26 TL
90.000TL84 ay1.841,30 TL
T.C Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Hesaplama

Üretim kalitesinin artırılması ve gençlere istihdam alanı açılması anlamında bu proje kapsamında devlet tarafından aldığınız hibenin 3 katı tutarında kredinizi Ziraat Bankası şubelerinden alabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.