Tarım Kredi

Varlık Şirketleri Ev Araba Haczi Yetkisi 2022 Net Bilgi

Bankaların Varlık Şirketlerine devrettiği borçlar için şirketler yükümlülük sahibi olmaktadır. Çünkü artık alıcı konumunda banka yerine bu şirketler bulunmaktadır. Varlık Yönetim Şirketleri eve veya arabaya haciz yapabilir mi sorusu herkes tarafından en çok araştırılan ve merak edilen sorulardan bir tanesi olmuştur. Bu yazımızda sizlere Varlık Şirketlerinin eve, emekli maaşına ya da arabaya haciz koyup koyamayacağı, borçların uğrayacağı zaman aşımı süresi, icralık borçların ödenmemesinden doğacak olan sonuçları ve eve haciz yasası hakkında bilgiler vereceğiz. Tüm detaylar içeriğimiz de.. 

Varlık Şirketleri Ev Araba Haczi Yetkisi 2022 Net Bilgi

Varlık Yönetim Şirketleri

Finansal anlamda ülkemizde her geçen gün pek çok farklı konuya şahitlik yapabiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da bankaların, müşterilerinin borçlarını Varlık Yönetim Şirketlerine devretmesi ile karşı karşıya kalmıştık. Bu şirketler ortalama 2003 senesinden bu yana çalışmalarını sürdürmekte olup vatandaşların konuya ilişkin pek bilgisi bulunmamaktadır. Yalnızca bu şirketlerle ilişkisi olan kişiler konuya fazlası ile hakim diyebiliriz. Bu sebeple de haciz konularında ve diğer hususlarda sizi aydınlatmak için bir içerik hazırladık. Varlık şirketine devredilen borç ödenmediğinde haciz yöntemi ile borcun tahsilatı gerçekleşmektedir.

Varlık Yönetim Şirketleri Bankacılık Kanununda (5411) getirilen bir düzenleme neticesinde ortaya çıkarılmış ve hayata geçirilmiştir. Bankalar kişilere talepleri doğrultusunda verip daha sonra da tahsis edemediği borçları bu şirketlere devretmektedir. Borcu devralan bu şirketler artık yeni alacaklı olduğu için borçlu kimselerle birebir iletişimde olacak olan kurumlardır. Olayın mantığını kavrayacak olursak da şirketler bankalardan belirli bir iskonto ile almaktadır. Bu yol ile kar etmeyi amaçlamaktadır. Yani örneğin bankaya faizler ile birlikte 20 bin lira borcunuzun olduğunu ve bankanın bu borcu sizden tahsil edemediğini varsayalım. Banka borcun belirli bir kısmından vazgeçerek satışa sunar. Şirketler de aradaki fark oranları ile kendilerine çeşitli kar paydaları çıkartırlar.

Varlık Yönetim Şirketleri 
Varlık Yönetim Şirketleri

Varlık Şirketleri Ev ve Araba Haczi Yetkisi

Varlık Yönetim Şirketleri artık alacaklı konumdadır. Bu sebeple borcun eski alacaklısı olan bankalar ile aynı yetkiye sahiptir. Yani bankalar nasıl ödenmeyen borçlar için icra takibi, yasal işlemler ve haciz gibi hususlardan kişileri  sorumlu tutabiliyorlar ise Varlık Yönetim Şirketleri de aynı oranda ödenmeyen borçlar yüzünden yaptırım uygulama hakkına sahiptir. Yani ev veya araba haczi yapılması mümkün olmaktadır.

Varlık Şirketlerine borçlar devredildiğinde şirketler borçlu kimseleri bilgilendirmek amacı ile arayarak borçlarının artık bankalarda değil de bu şirketlerde bulunduğunu ve artık muhattabının onlar olduğunu belirtirler. Borçların ödenmesi hususunda gerekli bilgileri verdikten sonra borcun daha kolay ve rahat bir şekilde ödenmesi adına çeşitli yapılandırma kampanyaları sunulmaktadır. Haciz konusunda gelecek olursak da bu şirketler de artık alacaklı konumunda olması sebebi ile bankalardan devraldığı borçlar için kişilerden tahsil edemediği borçlarda;

  • Mevcut maaşlara,
  • Yaşanılan eve,
  • Sahip olunan araca 
Varlık Şirketleri Ev ve Araba Haczi Yetkisi 
Varlık Şirketleri Ev ve Araba Haczi Yetkisi

Haciz uygulaması yapılabilmektedir. Sonuç olarak bankadan yanızca borçları değil aynı zamanda konuya ilişkin tüm yetki ve sorumlulukları da üzerine almaktadır. Bankalar nasıl ki kişilere 90 günlük bir ödeme süreci koyarak belirtilen sürede borçlarını ödemelerini talep ediyor ve ödenmediği taktirde yasal bir süreç başlatıyorlar ise şirketler de asıl alacaklı konumunda iken icra, haciz gibi işlemler başlatabiliyor. Borçlu kişilere borçlarını ödeyememeleri halinde çeşitli indirimler de uygulamakta olup halen borçlarını ödeyemiyorlar ise icra, haciz vb. işlemler sırası ile birbirini takip edecektir.

Ödenmeyen borçlar yüzünden ev, araba ya da maaş haczinin yanı sıra kişilerin tıpkı bankalarda olduğu gibi kredi notları da olumsuz anlamda etkilenecektir. Yani bu hususta borçlarınızı ödemek adına yapılan indirimlere kulak vermeli ve ödemeler adına yapılan kolaylıklardan faydalanmalısınız. Aksi taktirde bankalardan bir daha ki sefere kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunmanız halinde olumsuz yanıt alacaksınız demektir. Ayrıca siciliniz de kötü etkileneceğinden borcunuzu ödeseniz de 5 yıl süresince düzelmeyecek ve yine kredi çekemeyeceksiniz anlamına gelmektedir. Eğer borcunuz bu şirketlere devredilmiş ise en mantıklı yol pazarlık yapmanız olacaktır. Bazı şirketler pazarlığa çok açık olmaktadır. Ne alırsam kardır şeklinde bir şirkete denk gelirseniz anaparanın altında tutarda bile ödeme talep edilebilir.

Varlık Şirketleri Maaş Haczi

Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlar neticesinde yasal olan bütün haklara sahip olmaktadır. Yani mevcut borçlar için bankalar ile aynı tüm haklar şirketlerde de bulunmaktadır. Yani borcun tahsil edilmesi için kişilerin maaşlarına da haciz konulabilmektedir. Şirket tarafından borçların alınabilmesi için kişinin kefili varsa ona veya kendisine her türlü icra ve haciz işlemi uygulanabilmektedir. Maaş durumlarına göre de haciz ve icra durumları belirlenmektedir. Bu durumlar ise çalışan ve emekli maaşları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Varlık Şirketleri Maaş Haczi 
Varlık Şirketleri Maaş Haczi uygulamaktadır.

Çalışan maaşlarına haciz konulabilmektedir. Çalışan maaşlarının maksimum dörtte birine haciz uygulaması yapılabilmektedir. Geriye kalan tutara haciz konulabilmesi ise yalnızca borçlunun isteği doğrultusunda yapılabilmektedir. Yani kişinin maaşı 3 bin TL ise yalnızca 750 TL’lik tutarına haciz işlemi uygulanabilmektedir. Borçlu kimsenin sosyal yaşantısının ya da ailesinin bu durumdan etkilenmemesi amacı ile dörtte üçlük kısmı kendisine bırakılmaktadır.

Emekli Maaşlarına Haciz Konulabilir mi?

Çalışan ve emekli maaşları birbirinden farklı olmaktadır. Haciz işlemleri de bu yönde farklılık göstermektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi çalışan maaşlarına haciz konulabilmektedir. Ancak emekli maaşlarına haciz işlemi uygulanamamaktadır. Bankaların yanı sıra Varlık Şirketleri veya finansman şirketleri de emekli maaşları için haciz işlemi uygulayamıyor. Kanunlar gereğince kişilerin mevcut emekli maaşlarına haciz konulamamaktadır. Banka böyle bir işlem uygulamış ise basit bir şekilde son verilebilir. Emekli maaşınıza haciz konulmuş ise;

  • Müşteri hizmetlerini arayarak haciz işlemini ortadan kaldırabilirsiniz.
  • Şubelere müracaat ederek haciz işlemi hakkında bilgi alabilir, bu durumun ortadan kaldırılması adına talepte bulunabilirsiniz.
  • Emekli maaşınıza bloke yapan kuruluşa bir dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.
  • Bankadan alabileceğiniz maaşınızın emekli maaşı olduğunu belirten bir belge ile bölgenizdeki İcra Müdürlüklerine de başvuru yapabilirsiniz. Emekli maaşı haciz işlemleri hakkında detaylı bilgi için Varlık şirketleri emekli maaşına haciz koyma yetkisine sahiptir.

İcralık Olan Borç Ödenmezse Ne Olur?

Kişilerin bankalara, şirketlere veya herhangi bir finans kuruluşuna borçları olması halinde ve borçların ilgili yerler tarafından tahsis edilememesi halinde kişilerin hakkında icra takibi başlatılır. İcra takibine düşmüş olan birinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz yapılmış ve reddine karar verilmiş ise takip kesinleşecektir. Takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu kimse yine de kanuni yollara başvuru yapabilecektir. Takip işleminden sonra borçlu halen borcunu ödememekte ısrar ediyor ise borçlu kişinin mevcut mal varlığının üzerine tedbir kararı getirilebilir. Bunun yanı sıra haciz talebinde de bulunularak taşınmazların satışı da gerçekleştirilir.

Şayet borçlu, borcunu ödemez ve itiraz etmek için haklı da bir sebebi bulunmuyor ise yapacağı itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu sebeple de mevcut taşınmazlarına tedbir konulacaktır. Kişi çalışan ise maaşına haciz konularak taşınmazlarının da satışına karar verilerek alacaklının borcunu ödemesi için çeşitli yollar denenecektir. İcralık olmanız halinde ne yapacağınızı bilmiyorsanız İcra durdurma yöntemleri isimli içeriğimizi inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

İcralık Olan Borç Ödenmezse Ne Olur?
İcralık Olan Borç Ödenmezse Ne Olur?

Varlık Şirketleri Zaman Aşımı

Varlık Şirketlerinin bankaların sahip olduğu bütün haklara sahip olduğunu yukarıdaki başlıklarımız da belirtmiştik. Ev, araba, maaş haczi gibi durumlara yetkisi bulunduğu gibi zamanaşımı hususunda da bankalar ile aynı prosedür uygulanmaktadır. Yani bankalarda zamanaşımı 10 yıl olduğu gibi varlık şirketlerinde de belirlenmiş olan süreç 10 yıldır. Ancak kişilerin borcunun zaman aşımına uğraması için 10 yıl boyunca ilgili şirkete borcunu ödeyeceğine dair bir bildirimde bulunmamış olması gereklidir. Ancak bu şekilde borç zamanaşımına uğrayacak ve düşecektir. Varlık şirketine devredilen borç zaman aşımı içeriğinden süre hesaplaması ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Varlık Yönetim Şirketlerinin anlaşıldığı üzere maaş, ev ve araba haczi bulunmaktadır. Haciz işlemlerine maruz kalmamak için mevcut borçlarınızı en kısa zamanda ödemeniz gereklidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Arif gündüz dedi ki:

    Benim hayat varlıga borcum var üzerime motosiklet alabilirmiyim alırsam el koyarmı bilgi verirmisiniz lütfen

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.