Tarım Kredi

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi için Gerekli Evraklar

Ziraat Bankası hayvancılık ve tarım alanında faaliyet gösteren kişilere cüzi miktarlarda destek kredisi sağlayarak uygun ödeme planları hazırlamaktadır. 18 ay sonra ödemeli kredi vermemektedir. Ancak 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlamaktadır. Banka tarafında küçükbaş ve büyükbaş hayvan kredisinden arıcılığa ve kanatlı sektörüne kadar hayvancılık alanında birçok destek sağlanmaktadır. Sağlanan bu desteklere başvuru yapmak için hazırlanması gereken bazı evraklar ve belgeler bulunuyor. Banka hayvan küpesi ile kredi de verebiliyor. Bu yazımızda sizler için Ziraat Bankası hayvan kredileri için gerekli evrakları ve faiz oranlarını açıklayacağız. Detaylar içeriğimiz de.. 

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi için Gerekli Evraklar

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi için Gerekli Evraklar ve belgeleri temin edenlere 7 yıl vadeli küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık kredileri veriliyor. Ziraat bankası her kesimden öğrencilere, emeklilere, memurlara, çiftçi ve üreticilere birçok alanda kampanya sağlamakta olduğu gibi uygun faiz oranları ile kredi desteği vermektedir. Ancak tarım ve hayvancılık sektöründe Ziraat Bankası tarafından çiftçilere verilen krediler için daha çok kolay ödeme seçenekleri de oluşturulabiliyor. 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredisi de bunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Verilen bu destek yalnızca canlı hayvan alımları için değil makine ve ekipman alımları için de kredi imkanı sağlanmaktadır. Krediler İşletme ve Yatırım Dönemlerine ait olarak verilmektedir.

Büyükbaş Hayvancılık Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Büyükbaş Hayvancılık Kredisi İçin Gerekli Evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru yapacak olan kişinin nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi,
 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olunduğunu beyan eden belge,
 • İşletmeyi teşvik edici belgeler (Kira sözleşmesi, tapu senedi vb.)
 • Şahsa ait diploma ya da öğrenim belgesinin fotokopisi,
 • 3 yıllık bilanço ya da gelir tablosu, 
 • Kişinin ikamet ettiği yerin belgesi,
 • SGK’dan temin edilecek olan “Sosyal Güvencesi Bulunmamaktadır” belgesi,
 • Krediye karşılık gösterilebilecek olan güvenceler ile ilgili evraklar,
 • Bankadan talep edilecek olan diğer belgeler gereklidir.

Koyun Kredisi Çekmek İçin Gerekli Evraklar

Koyun Kredisi Çekmek İçin Gerekli Evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru yapacak kişiye ait T.C nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi,
 • İşletmeyi teşvik edici belgeler (tapu senedi, kira kontratı vb.)
 • Çiftçi Kayıt Belgesi,
 • Banka tarafından talep edilecek olan güvence belgeleri,
 • İşletmenin 3 yıldır faaliyette olduğunu belirten 3 senelik bilanço ve gelir tablosu gereklidir.

Ziraat Bankası 7 Yıl Ödemeli Hayvancılık Kredisi Vermektedir!

Banka İşletme Dönemindeki Kredilerini; Kanatlı hayvan, küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımlarında ve ilaç, yakıt, sigorta, yem, ilaç, makine bakım ve onarım veya kira gibi hususlarda oluşacak harcamalar için kullandırılmaktadır.

Banka Yatırım Dönemindeki Kredilerini: Küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımları için verilen kredilerin yanı sıra hayvanların yaşamlarını iyi bir şekilde devam ettirmeleri adına; büyükbaş ve küçükbaş hayvanların barınması adına ahır ve ağıl yapımı, süt soğutma tankı, gerekli olacak diğer ekipman alımları için ve işletme içerisi için gerekli olacak güneş, biogaz ve rüzgar için gerekli yatırımların ve işletmenin kurulacağı mekanın alımını da kapsayan unsurlarda kredi kullandırılmaktadır.

Destek kapsamında verilen bu imkanlardan yararlanmak için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan bazı şartlar vardır. Çiftçiler ancak bu şartları sağlamaları halinde 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz krediden faydalanabilmektedir. Bu krediye başvuru yaptıktan sonra banka tarafından işletmenin mali durumu göz önünde bulundurulacaktır. Eğer kişilerin gelir durumu krediyi geri ödeyebilecek derecede değil ise banka kredi kullanımına olanak sağlamamaktadır. 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz olan bu kredi için 18 ay boyunca faiz alınmıyor. Kredinin diğer dönemlerinde faiz uygulanıyor.  Ziraat Bankası 2 yıl ödemesiz hayvan kredisi veriyor.

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası işbirliği içerisinde Tarımsal ve hayvancılık üretimin geliştirilmesi adına düşük faizli işletme ve yatırım dönemine ait kredi kullandırılması ile ilgili karar 2015 sayılı Resmi Gazete Kararı ile yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Hayvancılık alanında faaliyet gösterenlerin ihtiyaç duyduğu kredi düşük faizler ve uygun şartlar dahilinde Ziraat Bankası tarafınca kişilere kullandırılacaktır. Kredinin faiz oranları ise şu şekildedir;

 • Vadelerin 12 aydan 60 aya kadar olduğunu var sayarsak; yıllık uygulanacak faiz oranı %17,04 olacaktır.

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından belirlenen indirim oranları bu şekildedir. Krediler için belirlenen kredilerde %50 ve %100 faiz indirimleri olmaktadır. Örneğin büyükbaş hayvan için kredi çekmek isteyen kişi için %8,5 faiz uygulaması yapıldığını düşünür isek işletme ve yatırım dönemlerinde %50 indirim hakkından yararlanarak %8,50 oranında faiz ödeyecektir. Senelik olarak ödenecek olan faiz oranının %17,04 olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda %50 faiz desteği aldığında yıllık 8,50/12= aylık ise %0,70 faiz uygulaması yapılacaktır.

7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredinin faiz oranları diğer hayvan kredisine göre değişiklik göstermektedir. 7 yıl vadeli kredi için belirlenen faiz oranları ise;

 • 12 aya kadar yapılacak olan vadelerde; yıllık %17,04, 
 • 12 aydan daha fazla yapılacak vadelerde ise; yıllık %17,04 faiz uygulaması yapılacaktır.
Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları 
Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi

Ziraat Bankası ve TKK tarafından kullandırılacak olan düşük faizli hayvancılık ve tarımsal kredilerin içerisinde küçükbaş hayvancılık da yer almaktadır. Koyun ve keçi yetiştiriciliği faaliyeti ile uğraşacak olan çiftçilere sıfır faizli ve %75 faiz indirimli kredi imkanı sağlamakta olup kredinin en üst limiti 25.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Krediden yararlanmak için tebliğde belirlenen koşulların yerine getirilmesi gerekli olup Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvuru yapılması gereklidir. 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olan kredi için vade ve diğer hususlar başvuru yapacak olan işletmecinin durumuna göre belirleniyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafınca sağlanan bu kredi 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir. Çiftçiler bu tarihe kadar küçükbaş hayvan alımı için Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine belirlenen tarihler arasında başvuru yapılması gereklidir. Kredi İşletme ve Yatırım Dönemi olarak iki şekilde verilmektedir;

 • İşletme Dönemi kredileri için; %75 faiz indirimi uygulanacaktır.
 • Yatırım Dönemi kredileri için ise; %75 oranında faiz indirimi uygulanacaktır.

Krediden faydalanacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları gereklidir. Aynı zamanda Ziraat Bankası Şubelerine bizzat müracaat etmeleri ve şahsen başvuru yapmaları gereklidir. Hayvanların yaşam alanlarının yeterli büyüklükte olması gereklidir. ÇKS Kaydının bulunması da gerekli şartların arasında yer almaktadır. Koyunların beslenmesi için gerekli olan yemin yeterli oranda bulunması ya da temin edilmesi ve talep edilecek olan kredi kadar bankaya ipotek gösterilmesi gereklidir.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi
Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi

Banka küçükbaş hayvancılık için verdiği destekleri büyükbaş hayvancılık için de sağlamaktadır. Ancak bu hayvancılık türü için de sağlanması gereken birtakım koşullar ve hazırlanması gereken evraklar bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılık kapsamında verilen kredilerin;

 1. En üst limiti; 20.000.000 TL‘dir.
 2. İşletme Döneminde sağlanan krediler için; %50,
 3. Yatırım Döneminde sağlanan krediler için ise; %50 oranında faiz indirimi uygulanmaktadır.

Büyükbaş hayvan kredisi için Ziraat Bankası şubelerine şahsen müracaat ederek başvuru yapılması gereklidir. İşletmecilere sağlanacak olan kredilerin limitleri, faiz oranları ve vadeleri kişilerin durumuna göre belirlenecektir. Ziraat Bankası üzerinden hayvancılık alanında kredi kullanabilmeniz için hakkınızda başlatılan tahkikat sürecinin olumlu sonuçlanması gereklidir. Ziraat Bankası büyükbaş hayvan kredisi şartları hakkında bilgi almak için içeriği inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi
Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi

Hayvansal Üretim Konuları

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından Tarımsal Üretime destek sağlamak adına verilen düşük faiz indirimli kredilerin konuları yalnızca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan ibaret değildir. Tebliğde belirtildiğince gerçek ve tüzel kişilere belirli üretim konularında 31 Aralık 2023 tarihine kadar destek verilmeye devam edilecektir. Hayvansal Üretim konularına ilişkin kredilerin üst limitlerini ve uygulanacak faiz indirimlerini görselden inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verilen krediler bu şekilde olup işletme ve yatırım dönemlerine ait indirimleri bu şekildedir. Verilen kredilerden faydalanmak için Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapabilirsiniz. Hakkınızda başlatılan tahkikat sürecini başarı ile tamamlamanız halinde de krediden yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından verilen hayvancılık kredileri için gerekli evraklar içerikte belirtilmiştir. Ancak detaylı ve net bilgiler için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret etmenizi öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.